A célok megvalósításához a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban tervezett programok:

 TÁBOROK:
Külföldi sporttábor (2 db): 2 x 75 fő diák részére
Ökotábor (2 db) 2 x 15 fő diák részére
Természetközeli sporttábor Magyarországon, (2 db), 2 x 40 fő diák részére
Nyelvi tábor (2db), 2 x 60 fő diák részére

 SPORTKIRÁNDULÁSOK, MOZGÁSPROGRAMOK:
– 1 napos sportkirándulás – 4 db (gyalogos, kerékpáros, kenus), 20 fő diák/alkalom

1. sportkirándulás

Hernád áttörés

2. sportkirándulás

Rákóczi teljesítménytúra kiírás és jelentkezési lap
Rákóczi teljesítménytúra beszámoló

3. sportkirándulás

Csepergős kenutúra a Bodrogzugban a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 pályázat keretében

4. sportkirándulás

„Várva-várt” kerékpártúra Erdőbényére a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 pályázat keretében

5. Túravezető képzés

– Egészségfejlesztő mozgásprogramok (úszásoktatás) 37 alkalom, 397 főnek

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK:
– Közlekedési ismeretek – balesetmegelőzési ismeretek oktatása 37 alkalom, 75 főnek
– Közlekedési ismeretek – egészségfejlesztési ismeretek oktatása 37 alkalom, 75 főnek

NYELVI VETÉLKEDŐ
Nyelvi vetélkedő 40 főnek, 4 alkalommal

INFORMATIKA SZAKKÖR
Informatika szakkör 25 főnek 74 alkalommal

FÉLÉVENTE MEGRENDEZENDŐ PROGRAMOK
– Félévente egészségnap (585 főnek, 4 alkalommal = 4 x 585 fő)

– Félévente 1 iskolai hagyománnyá tehető esemény az egészséges életmód jegyében 390 főnek még 4 alkalommal (4 x 390 fő)

EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK
–  Egészségfejlesztő iskolai programok – készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség (29 óra, 14 főnek, 2 alkalommal)
Egészségfejlesztő iskolai programok – dohányzásmegelőzés, dohányzásról leszokást célzó programok  (29 óra, 14 főnek, 2 alkalommal)
 Egészségfejlesztő iskolai programok – családi életre nevelést célzó programok (29 óra, 14 főnek, 2 alkalommal)
– Elsősegélynyújtás tanfolyam 450 főnek 2 alkalommal
1. Győrfi Pál (2014.12.16)
2. Spider mentőcsapat. (2015.03.13.)
– Egészségfejlesztő mozgásprogramok (úszásoktatás) 37 alkalom, 397 főnek
Úszás program beszámoló

 HELYTÖRTÉNETI ISMERETEK
Helytörténeti ismeretek feldolgozásához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenység 200 főnek 2 alkalommal
1. alkalom

2. alkalom

DIGITÁLIS TARTALMAK HASZNÁLATA
– Digitális tartalmak használata: Informatika, fizika, biológia, kémia tantárgyakból

TANÁRI TOVÁBBKÉPZÉSEK
6600 órányi tanári továbbképzések, melyek egy részét blended, egy részét pedig kontaktórás módszerek kapják meg a képzésekre jelentkező tanárok.

ESZKÖZBESZEREZÉSEK
A szakmai program megvalósításához szükséges oktatási segédeszközök beszerzése történik meg a pályázat során.

EGYÜTTMŰKÖDŐ KAPCSOLATI HÁLÓK KIALAKÍTÁSA
Együttműködő kapcsolati hálók kialakítása, megújítása és működtetése, a működési folyamatokat támogató dokumentációs rendszer kialakítása a segítő szolgálatokkal és szakemberekkel (legalább a gyerekjóléti és a családsegítő szolgálat, az iskola egészségügyi szolgálat, a nevelési tanácsadó, a házi gyermekorvos, a területi vezető védőnő részvételével.

Ez kibővülhet szükség esetén a lelki egészség megőrzését támogató szolgálatokkal, úgymint – amennyiben működik a településen- gyermek-pszichiátriai gondozó, illetve szükség esetén addiktológiai szakellátó), a fejlesztő pedagógus, az iskolapszichológus, vagy mentálhigiénés szakember bevonásával;

KONFLIKTUS- ÉS ISKOLAI AGRESSZIÓKEZELÉSI PROGRAM
Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program az iskolapszichológus vagy mentálhigiénés szakember, illetve – amennyiben dolgozik az iskolában – iskolai szociális munkás bevonásával, az iskolán belüli bántalmazás és zaklatás megelőzését célzó programok, valamint a készségfejlesztést, a konfliktuskezelő képességet, illetve az egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok megvalósítása.