Tájékoztató az ideiglenes felvételi rangsorokhoz

Megnyugtatásul közöljük, hogy mivel szinte minden diák több helyre jelentkezik, ezért a bejutásra komoly esélye van azoknak is, akik nincsenek benne a tanulmányi területre megállapított létszámban.

A rangsorolás tanulmányi területenként (osztályonként) külön-külön történik az alábbi számítási móddal, legfeljebb elérhető 100 pont összeadása után, csökkenő sorrendben.
Tanulmányi eredmények számítása – összesen elérhető legfeljebb 25 pont
Az írásbeli vizsga eredményei – összesen elérhető legfeljebb 50 pont
Szóbeli meghallgatás és a fizikai állapotfelmérés – összesen elérhető legfeljebb 25 pont

A nyilvánosságra hozott  jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító szám és születési adatok megadásával szerepel. Ha a jelentkező a jelentkezési lapján kérte, hogy a felvételi jegyzékben az egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessék, akkor az iskola az oktatási szám helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tünteti fel. A jegyzék a tanuló által meghatározott adata mellett tartalmazza tanulmányi területenként a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.

Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszám szerepel. Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett a felvételi kérelem elutasítását az „E” betű alkalmazásával jelöltük.

Előnyben részesítés

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Tokajban található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja.

A sajátos helyzetűnek számít az, aki szociálisan hátrányos helyzetű vagy kisebbségi társadalmi csoport tagja (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló és a köznevelésről szóló törvény meghatározásaival összhangban kell igazolni, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat igazolása szükséges); közeli hozzátartozója az intézmény tanulója; legalább egyik szülője Tokaj város valamelyik intézményében közalkalmazott (munkáltatói igazolással). További sorrend felállítása azonos pontszám esetén: központi írásbeli vizsga eredménye, szóbeli felvételi vizsga eredménye, a hozott pontok alapján történik.

Az előnyök megadása a fenti sorrendben történik.

 

Elutasítás: Az ideiglenes felvételi jegyzékben elutasítjuk a tanuló jelentkezését, ha a félévi bizonyítványában bármely tantárgyból elégtelen osztályzat szerepel, ha az előzetes egységes központi felvételi írásbeli vizsgán, a tanulmányi területnek megfelelő feladatlapot nem írja meg,  vagy ha a szóbeli meghallgatáson, fizikai állapotfelmérésen nem jelenik meg.

Felhívjuk az érintett diákok és szüleik figyelmét, hogy az itt közzétett rangsorok tájékoztató jellegűek: a jelentkezők rangsorából értelemszerűen kiesnek majd azok a tanulók, akiket elsősorban más közoktatási intézménybe felvesznek, így a rangsorban hátrébb szereplők is esélyesek lehetnek a felvételre.

 

Kérjük, hogy ha kérdés merül fel, azonnal kérdezzenek a 47/35-026-os telefonszámon!

Molnárné Tóth Erika
igazgató