“Az informatikai eszközök korszerűsítése Tokaj város általános- és középiskoláiban ”
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0924

Tokaj város Önkormányzata 55 959 500 Ft támogatást nyert a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program “A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” tárgyú TIOP-1.1.1/07 kódjelű pályázati felhívás keretei között oktatási infrastruktúra-fejlesztési beruházásra, az élethosszig tartó tanulás és a versenyképes oktatás elősegítésére.

Az elnyert összeg a pedagógiai kultúra korszerűsítését szolgáló eszközbeszerzések és pedagógusképzésekben való részvétel költségeit 100%-ban fedezi, így az önkormányzat önerő nélkül jutott hozzá a fenti eszközökhöz.

“Az informatikai eszközök korszerűsítése Tokaj város általános- és középiskoláiban ” TIOP-1.1.1-07/1-2008-0924 című és számú pályázat keretein belül az alábbi eszközök kerültek a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumba:

51 db iskolai multimédiás PC,
7 db tantermi csomag (hordozható számítógép, interaktív tábla, projektor),
1 db WIFI csomag,

A projekt keretei között megvalósul az intézmény pedagógusainak felkészítése az eszközök használatára.

Az élethosszig tartó tanulás kulcsfontosságú a sikeres és versenyképes tudás megszerzéséhez és megtartásához. Az ehhez szükséges kompetenciák elsajátítását szolgálja a pályázat, melynek keretein belül a fenti eszközöket beszereztük. A pedagógusok a pályázat megvalósítását követően interaktív tábla segítségével végezhetik az oktatást.

Az interaktív tábla olyan eszköz, amely egy szoftver segítségével kapcsolja össze a táblát úgy egy számítógéppel (és projektorral), hogy annak vezérlése a tábláról lehetséges lesz, illetve a táblára került tartalmak háttértárolóra menthetővé válnak. Olyan komplex tanulói környezetet lehet teremteni a rávetített objektumok, az internet és multimédiás tananyagok kínálta lehetőségekkel, melyekben a diákok és a tanár kreativitását kihasználva igazi problémamegoldás következhet be. A tanulók játszva, felfedezve, szórakozva, a tanulás közös élményére építve szerezhetik meg tudásukat.

A pályázat keretében összesen 7 db interaktív tábla és a hozzátartozó tantermi csomag (laptop+projektor) került beszerzésre.

A tanulói munkát elősegítendő 51 db modern XXI. századi színvonalnak megfelelő (mind hardveresen, mind szoftveresen) számítógép is a csomag része volt, valamint egy WIFI csomag.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt támogatója a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

A projekt megvalósításának időtartama: 2011. 05. 01. – 2013. 02. 28.

Számítógépek beszerelése

Frissítés: Projekt zárása

Frissítés: Nyílt óra