Tehetséghálózatos műhelybeszélgetés Nyíregyházán

 

Második alkalommal rendeztek Miskolcon tehetséghálózati műhelyt. 

Ezúttal az Új Nemzedék Központ Közösségi terében találkoztak a résztvevők. Remélték, hogy a második alkalom is ugyanolyan sikeres lesz, mint az első alkalom.

A programot Bohdaneczky Lászlóné és Tóth Tamás, a Matehetsz szakértői moderálták. A köszöntőt a résztvevők rövid, személyes bemutatkozása követte. Az összehangolódást Tóth Tamás, a tehetséghálózat előnyeit és hátárnyait ismertető előadása zárta le.

A műhelymunkát csoportban végzett feladattal folytatták a jelenlévők. A tehetségpontok képviselői aktívan, alkotó módon vettek részt a csoportmegbeszéléseken. Bemutatták a tehetséggondozó tevékenységüket kibontakoztató szervezeti felépítést. A csoportonkénti feladatismertetésből összegzésként arra jutottak, hogy általában munkacsoportok illetve munkaközösségek látják el a tehetséggondozó feladatot, melyeknek az intézmények vezetői jelentős segítői. Nagyobb települések (városok) tankerületi központjai is segítik és támogatják a tehetséggondozást. A tehetségpontok munkájának egyedi vonását a komplexitás adja. Vannak iskolák, ahol az egyes tantárgyakra épül ez a tevékenység. Sajnos a tantestületek hozzáállása kevésbé egységes. Vannak elkötelezett, bevonható és kisebb számban kevésbé aktív pedagógusok. A tehetségpontok törekednek arra, hogy mindenki megismerje a munkájukat.
Ezen felül további erőforrásként számíthatnak segítő belső (pszichológus, pályázatíró, stb.) és a külső munkatársakra, valamint külső szervezetekre (pl. Tehetségsegítő Tanácsok). Kiemelendő a civil szervezetek, a Matehetsz támogatása.

A csoportmunkát a vendég előadók „Jó gyakorlat” bemutatói követték:
1. Tóth Ilona – Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács – Tudásmegosztás, hálózatfejlesztés kialakítása, működtetése című jó gyakorlat

2. Némethné Szendrei Csilla – Kántor Mihály Általános Iskola Tehetségpontja – Együttműködés a pedagógiai szakszolgálattal kifejezetten a tehetségtanácsadás terén című jó gyakorlat  Meghívott vendégünk: Kopasz Gáborné – B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Cigándi Tagintézménye

3. Horváthné Bócsi Ildikó – Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium – Együttműködés a Colas Északkő vállalattal, az együttműködés kialakulásának és működésének bemutatása című jó gyakorlat
A bemutatókat számtalan kérdés és válasz követte.
Műhelybeszélgetésünk zárásaként a mindig pozitív gondolatokkal és felajánlásokkal teli virtuális kosarat készítettük el. Jó alapot szolgáltatva a további együttműködés segítéséhez tehetségpontjaink között.
A beszélgetések, a jó gyakorlatok bemutatása segítették a kitűzött célok elérését. Alapját képezte a hálózatosodás megindulásának. A jelenlévők örömmel fogadták a lehetőséget a kapcsolatok szélesítésére, a hálózatok kialakításának segítésére. A jó gyakorlatok bemutatásából sok ötletet, inspirációt kaptak illetve merítettek.

Beszámoló a téli Tehetséghálózatos műhelybeszélgetéseinkről: Miskolc

2019. január 17-én a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban rendeztük meg a Tehetséghálózati műhelybeszélgetését.

Ezt az alkalmat Páskuné dr. Kiss Judit, a Matehetsz tehetséghálózati szakértője moderálta. A tomboló influenza szezon ellenére több mint 40 tehetségpont vagy tehetségsegítő Tanács képviselőit köszönthettük. A műhely egy asszociációs játékkal kezdődött, majd arra a kérdésre kerestük közösen a választ, hogy miért jó tehetségpontnak lenni. A válaszként adott szavak, úgy mint értékek láthatóvá tétele, megosztása, intézmények közötti információ csere, tudatos munkavégzés, módszertani gazdagítás mind azt mutatják, hogy a tehetségpontok hálózatában lenni értékes, hasznos, felemelő.

A továbbiakban kis csoportokban folytatódott a munka, amikor is a csoportoknak olyan mondatokat kellett befejezniük, mint „a mi tehetségpontunkban arra vagyok a legbüszkébb, hogy” vagy „a tehetségpontként való működésünket leginkább megkönnyítő tényező(k) azok, hogy” vagy éppen „ki vagy mi a tehetségpont fő motorja, legfőbb erőforrása”. Tanulságos, hasznos beszélgetés alakult ki. Sok résztvevőben megerősödött a tehetségsegítő tevékenység végzésének fontossága, néhányan pedig rácsodálkoztak, hogy mennyi erő, támogatás van a hálózatban.

A szünet utáni részben először Demarcsek Zsuzsa, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézménytől mutatta be a Lions Club hálózatos működését, majd Tóth Ilona, az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács (ÉReTT) munkájáról beszélt, végül Egri Józsefné a Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület együttműködéseibe engedett bepillantást. A jó gyakorlatok bemutatása után a pozitív visszacsatolás, az érdeklődők kérdéseire való válaszadás lett hangsúlyos. A műhelybeszélgetést egy szép „játékkal” záródott: a résztvevők két helyen helyezhették el post-itjeiket. Az egyik helyen jelezhették, hogy milyen tehetségsegítéssel kapcsolatos igényeik vannak, amikre vonatkozóan szívesen várnának segítséget és a másik helyen „elmondhatták”, hogy milyen olyan értékekkel rendelkeznek, amiket felajánlanak mások segítésére.

TTTST-COLAS perentáció