TÁJÉKOZTATÁS A BEIRATKOZÁSRÓL

 Kedves tanuló! Kedves Szülő!

 Szeretettel köszöntünk a Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, szakgimnázium és gimnáziumában!

 

Gratulálunk sikeres felvételi eredményedhez! Az értesítő levéllel egy időben tájékoztatunk a tanulmányok megkezdéséről, a beiratkozást megelőzően szükséges tennivalóidról, a kollégiumi férőhely igénylés menetéről, az évnyitó és a beiratkozás időpontjáról, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokról

 1. BEIRATKOZÁS

 

A SzSzC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnáziumban a 2022/2023-as tanévre történő beiratkozás elektronikus formában a KRÉTA e-Ügyintézés felületén keresztül, valamint személyesen zajlik, melynek menetéről az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást.

 1. Elektronikus beiratkozás:

A SZÜLŐ TEENDŐI

Az e-Ügyintézés felületén 2022. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait beküldjék a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével, melyre 2022. június 23. napjáig van lehetőség.

 

Az eredeti dokumentumok leadásának időpontja személyes megjelenéssel a felvételi kiértesítésben rögzített időpontban.

 

 • Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:
 1. A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.
 2. A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges
 • Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén betöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.
 • Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat.
 • Amennyiben a szülő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben helyesen adta meg az adatokat, akkor a szülő vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel. A szülők/törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt

Az elektronikus felületen kérjük az alábbi dokumentumokat „csatolt dokumentumok” feltölteni:

 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • Adóazonosító kártya
 • Általános iskolai bizonyítvány 8. évfolyamról
 • NEK azonosító (Kormányhivatal által kiadott dokumentum)
 • Iskolai póló mérettáblázat
 • Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez
 • Hozzájáruló nyilatkozat foto, videó, hanganyag adatkezeléshez
 • Nyilatkozat Iskola-egészségügyi Szolgálat részére

 

Az online módon beküldött adatokat az intézmény a KRÉTA rendszerében az e-Ügyintézés felületen visszaigazolja „Tudomásul veszem” döntéssel, mely tényről a szülő is kap egy visszajelzést. Amennyiben hiányos vagy hibás adatok kerülnek feltöltésre az e-Ügyintézés felületen, az intézmény módosításra visszaküldi az adatlapot. Kérjük, figyelmesen olvassák el a mellékelt tájékoztatót!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a beiratkozást csak a hiánytalanul feltöltött dokumentumok beérkezését követően aktiváljuk, ezért kérjük, folyamatosan kísérjék figyelemmel az e-ügyintézés felületét, mert itt hagyjuk jóvá a tanuló végleges beiratkozását. 

 1. Személyes megjelenés

Az elektronikus beiratkozást követően 2022. június 28-án és 29-én 9:00 órától kerül sor az osztályfőnökökkel való személyes találkozásra, az év eleji teendők egyeztetésére, matrózblúz rendelésére, a gólyatábor előkészítésére.

 • június 28-án 9:00 óra nyelvi tagozat, biológia tagozat, belügyi rendészeti tagozat, gazdálkodás és sport ágazat
 • június 29-én 9:00 óra oktatás ágazat, informatika ágazat, rendészet és közszolgálat ágazat

ágazat)

A személyes megjelenés napján, a beiratkozáskor az intézmény az eredeti dokumentumok alapján ellenőrzi az e-Ügyintézés felületéről beküldött és kinyomtatott adatokat.

Kérjük, szíveskedjenek a beiratkozásra eredeti példányban elhozni az alábbi dokumentumokat:

 • A tanuló személyi igazolványa
 • A tanuló lakcímkártyája
 • A tanuló TAJ kártyája
 • Az okmányirodában kapott NEK azonosítót tartalmazó lap
 • A tanuló általános iskolai bizonyítványa
 • 1900,-Ft-ot (fiúk számára iskolai jelképpel ellátott nyakkendőre)
 • 4500,-Ft-ot (lányok számára iskolai jelképpel ellátott matrózblúzra)
 • 7000,-Ft-ot a 9. évfolyam kiadásaira (póló, DSE tagdíj, filharmónia bérlet, egyesületi tagdíj, DÖK tagdíj stb.)
 • 2500,-Ft-ot a gólyatábori étkezésre
 • 2200,-Ft-ot a gólyatáboros póló megrendelésére
 • 1 db felbélyegzett és saját nevedre megcímzett válasz borítékot

 

Tájékoztatunk, hogy az iskolai jelképpel ellátott egyenblúz méreteinek felmérésére a személyes beiratkozás napján kerül sor.

 1. EGYÉB INFORMÁCIÓK

 

 1. Tankönyvrendelés:

A tankönyveket a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenesen kapja. A tanulók rendelését egyénileg rögzíti az iskola országosan egységes rendszerben. Teendő a tankönyvrendelés esetében a szülő és a tanuló részéről nincs. Bármilyen változás esetén a korrekcióra a szeptemberi pótrendelés időszakában kerül sor. 

 1. NEK azonosító adatlap a diákigazolvány igényléséhez (Kormányhivatal állítja ki!)
 • Az igénylés megkezdése előtt, amennyiben a jogosult nem rendelkezik érvényes fényképpel és aláírással a központi adatbázisban – NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) -, úgy az okmányirodában szükséges ezek elkészítése. A fényképezési szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi iratokat kell a jogosultnak az okmányirodában bemutatnia: születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya, vagy egyéb érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) és lakcímkártya.
 • Az okmányirodai folyamat során a jogosult adatai ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján.
 • Az eljárás részeként a jogosult egy Nemzetközi Egységes Kártyarendszer adatlapot kap az okmányirodai ügyintézőtől, melyen a nyilvántartásban szereplő adatok, a fénykép és 14 éven felüli jogosult esetén az eredeti aláírás szerepel. 14 éven aluli jogosult esetén az aláírás mezőt üresen kell hagyni, illetve kitöltés esetén nem kerül feldolgozásra. Ezen adatlapnak része a 16 karakterből álló NEK azonosító, mely a diákigazolvány igénylési folyamatában kap szerepet, ezért ezen adatlap megőrzésére a jogosultnak fokozottan ügyelni kell. Amennyiben a NEK azonosító elvész, úgy az adatlapról másolat kérhető az okmányirodában.
 • Az okmányirodai fényképezési szolgáltatás a jogosult számára
 • A tanuló ezt követően az iskola ügyintézőjénél jelenti be a diákigazolvány iránti igényét az e- ügyintézés felületen. Az ügyintézőnek megadja a NEK azonosítót.
 • Az igazolvány elkészültéig a jogosult kérelmére igazolás adható ki a beküldött igénylés adatai alapján.
 • Az elkészült diákigazolványokat az Oktatási Hivatal az iskola címére postázza ki.
 • Ideiglenes diákigazolvány kiadására lehetőség van a bérletek kiváltásához! Ezt személyesen jelezni kell az iskola titkárságán a tanév első napján!
 • Kérjük, hogy a Kormányablakba történő bejelentkezést szíveskedjenek mielőbb megtenni, hogy az e-ügyintézés során a Kormányablak által kiadott adatlapot fel tudják tölteni.
 1. Iskolai póló: A személyes beiratkozás során befizetett összeg tartalmazza 1 db iskolai póló árát. Az ezen felül kért darabszám árát (melynek összege 2.000,- Ft/ darab) is ezen a napon fogjuk beszedni a tanulóktól. A kért plusz póló mennyiségét szíveskedjenek a mérettáblázatra beírni!
 2. Gólyatábor: A járványügyi helyzet – körültekintő szervezés mellett – lehetővé teszi, hogy újra gólyatábort szervezhessünk, melynek ideje előreláthatólag 2022. augusztus 23-24., helye a Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium. A részleteket augusztus közepén levélben küldjük meg a jelentkezőknek. Jelentkezni a személyes találkozáson lehet.
 1. Kollégiumi felvételi kérőlap: A kollégiumi tagsági viszony létesítéséhez szükséges adatlapot a http://szikoli.hu/jelentkezes/uj-jogviszony-letesitese/ találják meg.

A jelentkezési határidő: 2022. 06.23.

A jelentkezéssel kapcsolatban további információt a [email protected] e-mail címen vagy a 06 20 597 7247-es telefonszámon kérhetnek.

A felvételi kérelem egy tanévre szól, melynek elbírálása a túljelentkezés esetén a Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium által kidolgozott szempontrendszer szerint, rangsorolással történik. A döntésről postai úton minden jelentkezőt értesítenek! A kollégiumi szállásért a tanulók nem fizetnek térítési díjat, csak az étkezésért.

 1. ÉTKEZÉS: Jelentkezés az étkezés igénybevételére az e-ügyintézés felületen történik, melynek megerősítésére szeptember első napjaiban kerül sor.

 

 1. Eszközök, felszerelések

Testnevelés: fehér talpú tornacipő vagy sportcipő, iskolai póló (a testnevelés órák száma miatt javasolt 2-3 db), szabadidőnadrág vagy rövidnadrág (nincs egyenruha, kerülendő a balesetveszélyes, kihívó ruházat használata).

Füzetek: szaktanár határozza meg, melyről információt az első napon kapnak a tanulók. (Általában spirálfüzetek, A/4-es füzetek, szótárfüzetek.)

Szeretettel várunk intézményünkben!

KÖSZÖNJÜK A KÖZREMŰKÖDÉST!

Üdvözlettel: Az iskola vezetősége

Mellékletek:

Adatkezelési tájékoztató

Elektronikus beiratkozás menete

Iskolai egészségügyi vizsgálati lap

Tanulói hozzájáruló nyilatkozat fotó, hanganyag készítéséről

Tanulói hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok megismeréséről és kezeléséről

Iskolai póló mérettáblázat