Megjelent az új felsőoktatási felvételi tájékoztató-2022: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2022

Hasznos linkek 9-12. évfolyamos diákoknak, oktatóknak és szülőknek a pályaorientáció kapcsán: 

A 2020. évi felvételi eljárás legfontosabb változásai

I. Jogszabályok
• 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 2020. I. 1-től hatályos
állapota -frissítve 2019.09.04 (letölthető)

• Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
II. Legfontosabb változások:
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 23. §
„(3) Alapképzésre, osztatlan képzésre az a jelentkező vehető fel, aki

a) legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik és

b) legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.
(4) A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni a művészet képzési terület képzésére jelentkezőre.”
Nyelvi követelmény teljesítése emelt szintű érettségivel
A vizsgázó érettségi bizonyítványa, tanúsítványa, ha idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét a részletes követelményekben meghatározott módon,
• a) ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú,

• b) 40-59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

III. Pontszámítás a felvételi eljárás során
Alap- és osztatlan mesterképzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kell kiszámítani. A pontszámítás alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok (maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik.

Alapképzések, illetve osztatlan mesterképzések esetén – a felvi.hu oldalon leírtak kivételével: Kivételek
– két pontszámítási mód alkalmazható:
 I. a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat vagy
 II. az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat.

1. Tanulmányi pontok
1.1. Középiskolai eredmények
• magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat számtani átlaga),
• történelem,
• matematika,
• legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom),
• egy, legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy. Természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természetismeret, természettudomány.

Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.
1.2. Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények átlaga

Az érettségi vizsgaeredmények közül a négy kötelező:
• magyar nyelv és irodalom,
• történelem,
• matematika,
• idegen nyelv és
egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy legjobb százalékos eredményeinek átlagát kell egész számra kerekíteni. Az érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből összesen legfeljebb 100 pont számítható.
Középiskolai eredmények + érettségi bizonyítványban szereplő eredmények maximális pontszáma 200 pont lehet.

2. Érettségi pontok
A felvételi eljárás előtt két évvel határozzák meg képzési területenként, egyes esetekben szakonként, hogy az alapképzésekre és az osztatlan mesterképzésekre jelentkezők számára melyik kettő érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható ki az érettségi pontszám. A 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárások során az egyes szakokra vonatkozó érettségi vizsgatárgyak és többletpontok itt érhetők el: Érettségi vizsgatárgyak_2020

Az érettségi pontokat főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számítják ki, összegük legfeljebb 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100–100 pont kapható).

Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

3. Többletpontok
3.1. Nyelvvizsgáért járó többletpontok

A jelentkező a felvételi követelményen felül teljesített, államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért nyelvenként

a) középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra vagy
b) felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra
jogosult.
A nyelvvizsga jogcímen legfeljebb 40 pontot kaphat a jelentkező. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg!

3.2. Emelt szintű érettségiért járó többletpontok
Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 45 százalékos eredményű második érettségi vizsgáért 50 érettségi többletpontra jogosult.

Hasznos linkek:
Továbbtanuláshoz
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/intezmeny_lista.php?elj=19a 
Educatio szakkiállítás: https://www.educatioexpo.hu/

Pályaorientációhoz
https://palyaorientacio.lap.hu/
https://palyaorientacio.munka.hu/szulok/info/linkek
https://www.diplomantul.hu/