Intézményünk iskola-egészségügyi ellátását és a tanulók szűrővizsgálatát dr. Kis Imre iskolaorvos és Dargai Nikoletta iskolavédőnő látja el.

A gyermekek tanulmányaik folyamán a hatályos jogszabályoknak megfelelően (Egészségügyi Törvény, 26/1997. NM, 51/1997. NM, 18/1998. NM, 49/2004.ESzCsM) az alábbi iskola-egészségügyi ellátásban részesülnek:

  1. Kötelező szűrővizsgálatok a páros évfolyamokon és a 16 éveseknél
  2. Minden évfolyamon:
  • Testnevelés, gyógytestnevelés csoportbesorolása, iskolai sportversenyek előtti vizsgálata
  • Krónikus betegség miatt gondozottak állapotának figyelemmel kísérése
  • Személyi hygiene, tisztasági és tetvességi vizsgálat rendszeresen
  • Elsősegély jellegű betegellátás
  • Egészségnevelés meghatározott témakörökben

A szűrő- és tisztasági vizsgálatok eredményeiről a szülők az iskolaorvosnál vagy a védőnőnél előzetesen egyeztetett időpontban tájékozódhatnak.

Az egészségügyi szűrővizsgálat helye: kollégiumunk orvosi szobája.

Az iskolaorvos első számú feladata a megelőző jellegű ellátás, ezért szükséges a kötelező iskolai-egészségügyi szűrővizsgálaton való részvétel.

A bejáró, tokaji tanulók betegellátásáról saját háziorvosuk gondoskodik.

A betegek ellátásának helye rendelési időben történik: Tokaj, Bethlen G. u. 4. ( Tel.:47/352-210 )

Rendelési idő:

  Délelőtt Délután
Hétfő 8.30 – 10.30 16.00 – 17.00
Kedd 8.30 – 10.30 16.00 – 17.00
Szerda 8.30 – 10.30 ——–
Csütörtök 8.30 – 10.30 16.00 – 17.00
Péntek 8.30 – 10.30 ———

A kollégista tanulók betegellátására elsősorban a délutáni rendelésen kerül sor!

Az iskolaorvos vizsgálat után dönt a betegek további teendőiről: kollégisták hazautazásáról, szakrendelésre történő beutalásról, a tanórára való visszatérésről. Az igazolásokat és a további teendőket az ellenőrző könyvbe és a betegkönyvbe is bejegyzi.

Az iskolai védőnő munkarendje az iskolánkban:
Hétfő:
Szerda:            8:00 – 14:00 óráig
Csütörtök:

Önálló védőnői tanácsadás, fogadóóra:
Hétfő: 13:00 – 14:00
Szerda: 13:00 – 14:00

Az iskolaorvos készenléti rendje:
Hétfő: 1130 – 1600 óráig
Kedd: 1130 – 1400 óráig
Szerda: 1500 – 1700 óráig