A tanév rendje
1. Szorgalmi idő:
első tanítási nap2021. szeptember 1. (szerda)
utolsó tanítási nap
9-11. évfolyamon2022. június 15. (szerda)
12-14. évfolyamon2022. április 29. (péntek)
Az első félév utolsó tanítási napja2022. január 21. (péntek)
A kompetenciamérés időpontja2022. április 20. - május 3. (szerda-kedd)
A tanítási napok száma a nappali oktatás munkarendje szerint: 179 nap
2. Tanítási szünetek:
Őszi szünet2021. október 23-tól november 1-ig
szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (péntek)
szünet utáni első tanítási napnovember 2. (kedd)
Téli szünet2021. december 22-től 2022. január 2-ig
szünet előtti utolsó tanítási napdecember 21. (kedd)
szünet utáni első tanítási nap2022. január 3. (hétfő)
Tavaszi szünet2022. április 14-től április 19-ig
szünet előtti utolsó tanítási napáprilis 13. (szerda)
szünet utáni első tanítási napáprilis 20. (szerda)
3. Tanítás nélküli munkanapok:
1. Nyílt nap2021. október 11. (hétfő)
2. Iskolai pályaorientációs nap2021. december 11. (szombat)
3. Tanítás nélküli munkanap2021. december 20. (hétfő)
4. Tanítás nélküli munkanap2021. december 21. (kedd)
5. Iskolai felvételi vizsga2022. február 22. (kedd)
6. Diákönkormányzat napja2022. március 26. (szombat)
7. Magyar írásbeli érettségi2022. május 2. (hétfő)
8. Ágazati szakmai érettségi2022. május 11. (szerda)
4. Ünnepek, megemlékezések:
2021. szeptember 1. (szerda)Tanévnyitó ünnepély
2021. szeptember 17. (péntek)Szalagavató ünnepség
2021. október 6. (szerda)Aradi vértanúk emléknapja – megemlékezés
2021. október 22. (péntek)Iskolai ünnepély – 1956-os forradalom és szabadságharc
2021. december 17. (péntek)Karácsonyi ünnepség, 9. évfolyam bemutatkozása
2022. január 21. (péntek)A Magyar Kultúra Napja – megemlékezés
2022. február 25. (péntek)Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja – megemlékezés
2022. március 11. (péntek)Iskolai ünnepély - Az 1848-49-es forradalom ünnepe
2022. április 13. (szerda)A holokauszt áldozatainak emléknapja – megemlékezés
2022. április 30. (szombat)Ballagás
2022. június 3. (péntek)Nemzeti összetartozás napja – megemlékezés
2022. június 29. (szerda)Tanévzáró
5. Témahetek
2021. szeptember 24. péntekMagyar Diáksport Napja
2022. március 7-11. hétfő-péntek „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét
2022. április 4-8. hétfő-péntekDigitális Témahét
2022. április 25-29. hétfő-péntekFenntarthatósági Témahét
2022. február 7-11.Afrika program – karitatív program
6. Országos mérések
Országos kompetenciamérés: 2022. április 20. - május 3. között
Iskolánkban: 2022. április 21-22. (csütörtök-péntek)
Szakképzési kompetenciamérés
Bemeneti és kimeneti mérés: 2021. szeptember 13 – 17.
Pótmérés: 2021. szeptember 20 – 21.
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
2021/2022. tanév időszaka alatt meg kell szervezni a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát
7. Szülői értekezletek:
2021. szeptember 3. (péntek)9., 12. évfolyam szülői értekezlet
2021. szeptember 10. (péntek)10-11. évfolyam szülői értekezlet
2021. október 11. (hétfő)Pályaválasztási szülői értekezlet 7-8. osztályos tanulók szülei részére
2022. január 28. (péntek)12. évfolyam szülői értekezlet
2022. február 4. (péntek)9-11. évfolyam szülői értekezlet
2022. április 8. (péntek) 9-11. évfolyam szülői értekezlet
2022. június12. évfolyam szülői értekezlet
8. Beiskolázás
2021. szeptember 20. - október 11.A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata a 8. osztályban
2021. október 11. (hétfő)Felvételi tájékoztató - Nyílt nap
2021. október 11. (hétfő) 17.00Pályaválasztási-beiskolázási szülői értekezlet
2021. október 20. (szerda)Tanulmányi területek, felvételi tájékoztató megjelentetése
2021. november 8. (hétfő)Felvételi tájékoztató - Nyílt nap
2021. december 3. (péntek)Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára
2021. december 10. (péntek)Központi írásbelire feladatigény jelentése
2022. január 22. (szombat)Központi írásbeli felvételi vizsga
2022. január 27. (csütörtök)Pótló központi írásbeli felvételi vizsga
2022. január 31. (hétfő) A központi írásbeli dolgozatok megtekintése, értékelő lapok átadása, eredmények honlapon történő megjelenése
2022. február 1. (kedd)Középiskolai jelentkezési határidő
2022. február 18. (péntek)Jelentkezési lapok továbbítása
2022. február 22. (kedd)Szóbeli, fizikai alkalmassági felvételi
2022. február 23-24. 14.00Pótfelvételi
2022. március 4. (péntek)Ideiglenes felvételi rangsor közzététele
2022. március 21-22. (hétfő-kedd)Adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
2022. március 28. (hétfő)A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját.
2022. április 12. (kedd)A középfokú iskola megküldi az ideiglenes felvételi rangsort a Hivatalnak.
2022. április 22. (péntek)Felvételi központ kialakítja a végeredményt
2022. április 29. (péntek)Értesítés a felvételről, elutasításról
2022. június 22. (szerda)Beiratkozás a 9. évfolyamra
9. Vizsgák
Érettségi vizsga
2021. október-november
Írásbeli vizsgák:október 15. (péntek) – október 28. (csütörtök)
Szóbeli vizsgák:
Emelt szintnovember 11. (csütörtök) – november 15. (hétfő)
Középszintnovember 22. (hétfő) – november 26. (péntek)
2021. május-június
Írásbeli vizsgák:május 2. (hétfő) – május 23. (hétfő)
Szóbeli vizsgák:
Emelt szintjúnius 1. (szerda) – június 9. (csütörtök)
Középszintjúnius 13. (hétfő) – június 24. (péntek)
Az írásbeli érettségi tantárgyi vizsgáinak tantárgyankénti időbeli beosztását a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
Szakmai vizsga
Őszi vizsgaidőszak
Óvodai dajka 32-140-01
gyakorlat2021. október 12. 08:00 (kedd)
Tavaszi vizsgaidőszak
Informatikai rendszerüzemeltető 54-481-06
interaktív2022. május 10. 10:00 (kedd)
gyakorlat2022. május 25. 08:00 (szerda)
szóbeli2022. május 26. (csütörtök)
Irodai titkár 54-346-03
interaktív2022. május 13. 10:00 (péntek)
gyakorlat2022. május 23. 08:00 (hétfő)
szóbeli2022. május 24. 08:00 (szerda)
Pedagógiai és családsegítő munkatárs 54-140-02
interaktív2022. május 9. 10:00 (hétfő)
gyakorlat2022. május 23. 08:00 (hétfő)
szóbeli2022. május 23. 08:00 (hétfő)
Közszolgálati ügyintéző 54-345-01
interaktív2022. május 9. (hétfő)
gyakorlat2022. június 3. 08:00 (péntek)
szóbeli2022. június 3. 08:00 (péntek)
Informatikai rendszer és alkalmazás-üzemeltető technikus 5-0612-12-02
interaktív2022. május 17. 10:00 (kedd)
gyakorlat2022. június 9. (csütörtök)
Fitness-wellnes instruktor 5 1014 20 01
interaktív2022. május 19. 10:00 (csütörtök)
gyakorlat2022. június 13. (hétfő)
Kisgyermekgondozó, -nevelő 5 0922 22 02
interaktív2022. május 18. (szerda)
gyakorlat2022. június 7-8. (kedd-szerda)
Mellék-szakképesítő vizsga
Irodai informatikus 52-481-02
interaktív2022. február 8. 10:00 (kedd)
szóbeli2022. március 01. 08:00 (kedd)
Közszolgálati ügykezelő 52-3454-04
interaktív2022. február 7. 08:00 (hétfő)
gyakorlat2022. március 2. 08:00 (szerda)
szóbeli2022. március 3. 08:00 (csütörtök)
Regeneráló balneoterápiás masszőr 51-726-01
gyakorlat2022. március 7. 08:00 (hétfő)
szóbeli2022. március 7. 14:00 (hétfő)
Ügyfélszolgálati ügyintéző 52-841-02
interaktív2022. február 10. 10:00 (csütörtök)
gyakorlat2022. március 8. 08:00 (kedd)
szóbeli2022. március 8. (kedd)
Ágazati alapvizsga
Gazdálkodás és menedzsment ágazat
Vállakozási ügyviteli ügyintéző 5 0411 09 02
interaktív2022. június 7. 08:00 (kedd)
gyakorlat2022. június 7. 09:00 (kedd)
Turizmus-vendéglátás ágazat
Turisztikai technikus (Turisztikai szervező szakmairány) 5 1015 23 07
gyakorlat2022. június 10. 08:00 (péntek)
Informatika és távközlés ágazat
Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus 5-0612-12-02
interaktív2022. június 7. 08:00 (kedd)
gyakorlat2022. június 7. 08:00 (kedd)
Sport ágazat
Fitness-wellness instruktor 5 1014 20 01
interaktív2022. június 9. 08:00 (csütörtök)
gyakorlat2022. június 9. 08:00 (csütörtök)
Rendészet és közszolgálat ágazat
Közszolgálati technikus (Közigazgatási ügyintéző szakmairány) 504131801
interaktív2022. június 8. (szerda)
gyakorlat2022. június 8. 08:00 (szerda)
10. Külföldi kapcsolatok
Szakmai Erasmus+ pályázatok utazásának ideje:
Bécs2021. augusztus 22. – szeptember 11.
Görögország2021. október 8-28.
Határtalanul pályázat
A tanév végéig meg kell valósítani a 2018. évi nyertes pályázatokat is.
Máramarossziget2021. szeptember 20-25.
XXII. Nemzetközi Junior Öko-Expert Projekt Tokaj2021. szeptember 20-25.