Jelentkezési űrlap a programokra:
Jelentkezés

Az önkifejezés újszerű lehetőségei
Időpont: április 13. 12:00-18:00
Jelentkezési határidő: április 10. 12:00

Alkotónap.

Az érdeklődőket újszerű képzőművészeti és előadói tevékenységekkel várjuk, s így különféle művészeti technikákat ismerhetnek meg és sajátíthatnak el.

Az alkotónap programja számos lehetőséget kínál, s a résztvevők számára inspiráló közeget és toleráns, támogató légkört teremt a saját egyéni kreativitásuk és a közösségben rejlő többletpotenciál felfedezésére és fejlesztésére. A kreativitás szélesebb körű értelmezése alapján kiterjesztjük a programot a természettudományok, a matematika és a robotika világára is, így a jelen fiataljai – akik egyben a jövő felnőttjei és annak formálói lesznek – bepillantást nyerhetnek a kreativitás és az innováció legújabb vívmányaiba. Az alkotónappal Tehetségsegítő Tanácsunk célja a humánum középpontba állítása, az elfogadás és befogadás képességének erősítése. A fókuszba a tanulók személyisége és annak fejlesztése kerül érdekeik, tehetségük és egyéni elképzeléseik legmesszebbmenőkig történő tiszteletben tartásával.

A szülő szerepe a tehetség felismerésében
Időpont: április 13. 14:00-17:00
Jelentkezési határidő: április 10. 12:00

Szülői klub.

A tehetséggondozás folyamatában vitathatatlan a szülői háttér szerepe. A szülők egyik legfőbb törekvése, hogy gyermekükből szeretnék a lehető legtöbbet kihozni, képességeik optimális fejlődéséhez minden lehetőséget megadni. Ez a törekvés egybeesik az óvoda és a köznevelési intézmények céljaival, ami hosszú távon a nemzet érdeke: egyetlen tehetség se maradjon rejtve. Mégis nagy a tehetségvesztés veszélye, hogy a gyermekekben, fiatalokban megbújó tehetségcsírák felfedezetlenül maradnak, ha nem elég figyelmes a szülő és a pedagógus. Szakértő előadók segítségével és vezetésével ahhoz szeretnénk útmutatást biztosítani, mit tehet a szülő, ha úgy érzi, hogy gyermeke tehetséges, s milyen módon tud hozzájárulni ahhoz, hogy ez a tehetség felszínre kerüljön, s a felnövekvő fiatal minél hatékonyabb fejlesztésben részesülhessen.

Sokszínű nyelvek – nyelvi sokszínűség
Időpont: április 14. 14:00-17:00
Jelentkezési határidő: április 10. 12:00

Műhelymunka.

Az érdeklődők számára szeretnénk megmutatni, hogy milyen gazdag kultúrájú világban élünk, melynek ők is aktív részesei és formálói lehetnek, ha egy vagy több idegen nyelvet elsajátítanak. Tehetségsegítő Tanácsunk ehhez szeretne bennük kedvet ébreszteni, belső motivációjukat erősíteni. A nyelvek az országokkal összekapcsolódnak, így a természeti szépségek, épített örökség, gasztronómiai különlegességek és a nemzeti jellegzetességek megismerése hidat építhet az elhatározásig: ezt a nyelvet el akarom sajátítani. Terveink szerint változatos tevékenységek segítségével a műhelymunka résztvevői gondolatban egy izgalmakkal teli világ körüli útra indulnak, mely során eljutnak Németországba, Nagy-Britanniába, Franciaországba, az Egyesült Államokba, Oroszországba és Kínába, hogy közben számos nyelvi és civilizációs ismerettel gazdagodjanak, s szélesedjen látókörük, világlátásuk.

Európából jöttem…
Időpont: április 15. 12:00-14:00
Jelentkezési határidő: április 14. 12:00

Peregrinus találkozó.

Tehetségpontunk korábbi – Erasmus program keretében – külföldi tanulmányi ösztöndíjban részesült diákjának motiváló élménybeszámolója, tapasztalatainak megosztása középiskolásokkal és más érdeklődőkkel. Előadását prezentációjával, fényképeivel, vetített képes kedvcsináló felvételeivel színesíti. Az elmúlt évben egy gazdasági és egy műszaki területen tanulmányokat folytató két kiválóságunk tért vissza középiskolájába, hogy a jelenleg ebben az életszakaszban járó diákokat minél inkább motiválja és hasznos tanácsaival felkészítse a külföldi ösztöndíjak kínálta lehetőségek kiaknázására. Ebben a tanévben egy friss diplomás szemészorvos – aki gyermekkorában és gimnáziumi évei alatt is kimagasló tehetség volt – meghívását tervezzük korábbi középiskolájába.