A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban öt nyelv közül választhatnak az itt tanuló diákok, amelyek az angol, német, francia, kínai és az orosz. 2014. október 20-án a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázat nyelvi vetélkedőjének keretében Országismereti Versenyt szerveztünk iskolánk tanulói számára az említett nyelvek országainak kultúrájára építve.

Hálás feladat egy ilyen verseny megszervezése, hiszen a nyelvtanulás egyik különösen érdekes területe annak a kultúrának a megismerése, amelyben az adott nyelv él. Így nagy lelkesedéssel láttunk neki a munkának. A dolgunkat csupán annak eldöntése nehezítette, hogy a számos terület közül, amit a téma kínálni tud, melyeket érintsük. Kérdéseinket végül olyan ismeretekre építettük, amelyekre nem csak a nyelvi órákon tehettek szert a tanulók. A feladatok nehézségi fokát is igyekeztünk változatossá tenni, hogy mindenki számára legyen sikerélményt adó kérdés. Mindezt figyelembe véve az alábbiak szerint alakult a verseny:

Az első, könnyűnek gondolt bemelegítő feladatban az országok fővárosait kellett megadni, valamint a zászlóit lerajzolni. A gyerekek ügyesen megoldották, de az angol nyelvtanár szemével nézve is tanulságos, hogy az angol zászlót mindenki összekeverte a brittel.

A második feladatban érdekes, sokszor mulatságos állításokról kellett eldönteni, hogy igazak-e vagy sem. Ezek a kérdések az adott országokban zajló mindennapi élettel voltak kapcsolatosak. Jó volt látni, hogy mennyire tájékozottak a diákok ezen a téren.

A zenei ismereteiket célozta a következő feladat, melynek során rövid bejátszásokról kellett eldönteni, hogy melyik országból származnak, és esetenként azt is, hogy ki az előadó.

A következő kérdéscsoport már igazán nehéznek számított. Világirodalmi remekművek jellegzetes részleteiről kellett megmondani, hogy melyik írásból származnak és ki volt a szerzőjük. A mai kamaszok sajnos nagyon keveset olvasnak és ez vissza is ütött ebben a feladatban, de örömmel láttuk, hogy ennek ellenére többen is nagyon ügyesen beazonosították a műveket.

Az utolsó előtti feladat az építészet világába vezette a versenyzőket. Híres épületek összevágott képeit kellett először kirakni, majd felismerni.

Az utolsó feladat többnyire történelmi témájú villámkérdésekből állt.

A versenyt három fős csapatok részére hirdettük meg. Összesen kilenc csapat részvételével bonyolítottuk le a vetélkedőt. A körülbelül másfél órán át tartó versengés jó hangulatban, gyorsan elrepült. A pontok összeszámolása alatt a pályázati forrásból üdítővel és rágcsálni valóval kínáltuk meg a várakozó gyerekeket, majd végre megszületett az eredmény. Az első négy csapatot díjaztuk a pályázati támogatásnak köszönhetően, azonban a legnagyobb öröm számunkra, hogy senki nem távozott üres kézzel, hiszen a legnagyobb díj az a tudás és élmény, amivel a részt vevő gyerekek gazdagabbak lehettek.

Szegedi Mária
angolnyelv-tanár

Tokaj, 2014. október 20.