A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium számos egyéb célkitűzése mellett nagy hangsúlyt fektet a nemzeti öntudat erősítésére és az idegen nyelvek oktatására. E két célkitűzés nem oltja ki, sőt erősíti egymást. Az a felelős állampolgár tudja legteljesebben megélni és értékelni magyarságát, aki hiteles információkkal rendelkezik más népek kultúrájáról, s beszél idegen nyelvet, nyelveket. A magas szintű tanórai munka mellett számos olyan lehetőséget (szakkörök, tehetséggondozó műhelyek, nyelvi táborok, Nemzetközi Junior Öko-expert Projekt, Comenius Projekt, partneriskolai kapcsolatok, külföldi turnék, kirándulások) kínálunk diákjainknak, ahol kamatoztathatják és fejleszthetik nyelvtudásukat, ismereteiket, és életre szóló emlékekkel gazdagodhatnak.

A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 referencia számú, “Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában” című pályázat keretében 2013. december 11-én ugyanezen törekvések jegyében került megrendezésre nyelvi vetélkedőnk. Kreatív délutánt szerveztünk, ahol különböző (angol, német, francia és kínai) kultúrákhoz kapcsolódóan Feketéné Csoma Gabriella tanárnő és Tan Jiani segítségével új kézműves technikákkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. A alkotóművészet után szerdán az irodalom került a középpontba, hiszen tanulóink neves és kissé elfeledett amerikai, német és francia költők verseit szavalták, sokszor előadóművészi színvonalon. A nyertesek januárban Egerben, a regionális szépkiejtési versenyen képviselhetik iskolánkat.

Az angol nyelven versenyzők különös kiváltságban részesültek. Másnap az Amerikai Nagykövetség és az EMMI képviselőiből álló delegáció is meghallgatta a legsikeresebb nyolc versenyzőt. Négyesiné Fenyvesi Magdolna munkaközösség-vezető bevezető gondolatai után a szavalóverseny döntősei amerikai költők verseit adták elő, s ezzel a közönség legnagyobb elismerését vívták ki.

Tokaj, 2013. december 11.
Horváthné Bócsi Ildikó