Több éves hagyomány, hogy iskolánk az elsős diákoknak gólyatábort szervez augusztus utolsó hetében, hogy kisgólyáink az iskolakezdéskor ne szorongva, hanem régi ismerősként lépjék át a gimnázium küszöbét. Így történt ez a mostani tanévben is. Az iskolába történő beiratkozáskor jelentkezhettek a tanulók a táborba. Ezzel a lehetőséggel a leendő diákok több mint 70 %-a élt ebben a tanévben.
A programok előkészítése és a segítő diákok kiválasztása a múlt tanév végén megtörtént. A szervezési feladatok utolsó részletei a tábort közvetlenül megelőző időszakban realizálódtak.
A tábor első napján délelőtt érkeztek a diákok. Ebédig mindenki átvette gólyatáboros pólóját és elfoglalta a szálláshelyét. Délután bevezetésként megismerkedtek szűkebb és tágabb környezetünkkel egy pontszerző teljesítménytúra mintájára késztett feladattal. Ezt követően a hagyományoknak megfelelően megmásztuk a tokaji hegyet. Feljutottunk egészen a TV-toronyig. Onnan csodálatos panoráma tárult elénk, mivel tiszta idő lévén láthatók voltak a környező települések és a megművelt földterületek. A gyerekek fáradtan, de élményekben gazdagon tértek vissza szálláshelyükre, ahol jóízűen fogyasztották el vacsorájukat.
A második nap délelőtt ügyességi erőpróbát rendeztünk iskolánk sportcsarnokában. Délután játékos vetélkedő keretében bebarangolták Tokajt, mert az volt a feladatuk, hogy gyűjtsenek be különféle tárgyakat, eszközöket, amikre értékes pontokat kaptak.  Vacsora előtt még egy színházi előadás is belefért a programba, melyet köszönünk a párhuzamosan futó életmód tábornak. Az este rövid „csillagtúrával” zárult a diákok számára a nevelőtanárok és osztályfőnökök részvételével.
A harmadik nap délelőtt a gimnáziumban egy rendhagyó akadályverseny – az osztályok egymásnak adtak feladatokat – színesítette a programot, ahol a részvétel mellett elsősorban az egészség megőrzése volt a fontos. A tábor zárásaként ünnepélyes eredményhirdetés keretében minden csoport jutalomban részesült. Délután elbúcsúztak a diákok az iskolától annak reményében, hogy nemsokára találkoznak.
Mi szervezők örömmel nyugtáztuk: mindenki jól érezte magát, mindenki kellemesen elfáradt és új barátságokkal tért haza, s alig várta az iskolakezdést.

Jász István