Ma már természetes, hogy minden évben az ausztriai Yspertalból népes diákcsoport projekthéten vesz részt a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban. Azt is sokan tudják, hogy az ottani környezetgazdálkodási szakközépiskola (Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft) iskolavezetése, tanári kara intenzív szakmai, módszertani kapcsolatot ápol a gimnázium nevelőtestületével immár két évtizede. A közös projekthetek, személyes találkozások, konferenciák, tanulmányutak tovább mélyítik ezt a kapcsolatot.
Október 21-én az yspertali iskola nevelőtestületének 22 tagja újra meglátogatta a gimnáziumot. Most főleg azok a fiatal tanárok jöttek, akik még nem jártak Tokajban. Természetesen olyanok is voltak a csoportban, akik 1992 óta szinte minden évben jártak már nálunk. Ez a kapcsolat 1992-ben kezdődött, amikor mi még csak álmodtunk jelenlegi iskolaépületünkről. Az Alpha-Plan program keretében egy tokaji delegáció járt Bécsben, ugyanis Ausztria a rendszerváltásban élenjáró országok hátrányos helyzetű régióit kívánta támogatni. Így esett a választás Tokajra és környékére. A környezetvédelem központi szerepet kapott, így jött képbe a mi iskolánk. Néhány hónap múlva hivatalos delegációval utaztunk Tokajból Yspertalba, ahonnan sok hasznos ötlettel tértünk haza a gondolatban már megszületett, megépítendő környezetvédelmi szakközépiskolánkhoz. Az események felgyorsultak, 1994-ben leraktuk iskolánk alapkövét.
1996-ban új épületünk avatására díszvendégként kapott meghívót az yspertáli iskola igazgatója, Johann Zechner úr. Az épületegyüttes, felszereltségünk, a falaink között végzett munka színvonala annyira meggyőző volt, hogy az együttműködés lehetőségeiről már az avatást követően megegyeztünk. Természetesen ezt az együttműködést az ő nevelőtestületével, fenntartójával és szülői szervezetével is el kellett fogadtatni. A meggyőzés legjobb módját választotta, elhozta a nevelőtestületet, a szülői szervezet vezetőségét, a fenntartó Zwetli Apátság vezetőségét is egy-egy delegációval. Közben megindultak a közös tanulói projektek, beindult – és már 14. alkalommal ismétlődik – a négy országot tömörítő közös nemzetközi projektünk (Junior Öko-Expert Projekt).
Mostani érkezésük egyik fő motiválója a legutóbbi – a Norvég Alap támogatásával megvalósított – laborfejlesztésünk volt. Az új csúcstechnológiai műszereket Fakla Ida tanárnő mutatta be, aki odalátogatásunkkor éppen méréseket végzett az atomabszorpciós spektrofotométerrel, egyik büszkeségünkkel. Azonnal elkérték a műszer adatait, érdeklődtek a beszerzés módjáról. Az sincs kizárva, hogy éppen a mi beszállítónktól vásárolnak egy ugyanilyen gépet. Az iskola megtekintése után Tokajjal ismerkedtek a vendégek. A sok látnivaló (érdekes épületeink, templomaink, zsinagógánk, színházunk, pincéink, stb.) után igazi kikapcsolódást jelentett a „Harcsa-parti”-n eltöltött idő. Tokaj-hegyalján tett rövid körutazásunkon Bodrogkeresztúr, Tarcal, Mád és Tállya nevezetességeit tekintettük meg, és megkóstoltuk a finom tokaji borokat is. Még a vasárnap is munkával indult, hiszen az energetikai demonstrációs termünket akkor tekintették meg a vendégek. Leginkább a hidrológiai mérőpadunk keltette fel érdeklődésüket. Nekik ilyen ugyanis nincs, pedig éppen most erősítették meg a vízgazdálkodási képzési irányukat. Mi is nagyon büszkék vagyunk erre az eszközünkre, hiszen a miénken kívül csak egy van az országban. Egy magyar mérnök alkotta és szabadalmaztatta. Rengeteg fényképet készítettek a hidraulikai mérőpadról, elmondásuk szerint legszívesebben bepakolták volna a hazafelé induló buszukba.
A látogatás végén tervek születtek a közös projektekre. Igen előremutató és konstruktív ötletek fogalmazódtak meg, igazi XXI. századi megoldások, határokon és kultúrákon átívelő kezdeményezések. Zechner úrnak az a véleménye, hogy ő biztos a megvalósítás sikerében, mivel húsz év alatt mindig a jövőre koncentráló, folyamatosan megújulni kész, előre tekintő, a kihívásokra megfelelően válaszoló iskolavezetéssel és nagyon innovatív tanárokkal találkozott a Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolában. Mi pedig abban reménykedünk, hogy a megfogalmazott sok jó ötlet, felvetés megvalósulásáról számolhatunk be a jövőben. Nevelőtestületünk meghívást kapott egy hasonló látogatásra a partneriskolába. Ezek az utazások nemcsak tapasztalatainkat gazdagítják, hanem hozzájárulnak nevelőtestületünk stabilitásának további erősödéséhez is.

Dr. Dankó József
yspertal-i kapcsolattartó