A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a Magyar Géniusz Program 2011 május 11-én „Társadalmi összefogás a tehetségekért” címmel megrendezte a Tehetségsegítő Tanácsok I. Országos Konferenciáját.

Dr. Csermely Péter, a Tehetségsegítő Tanács elnöke „Jelen és jövő, Tehetségsegítő hálózatok a Kárpát-medencében” címmel tartott előadást. A konferencián jó gyakorlatok bemutatására is sor került. A bemutatásra kerülő 3 jó gyakorlat egyike a Tokaj és Térsége Tehetségsegítő Tanács (TTTST) bemutatkozása volt. Nagy elismerést jelent ez a felkérés a 2010. novemberében megalakult tehetségsegítő tanácsunknak, melynek gesztor intézménye a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. A megalakulást követő napokban elkészítettük első pályázatunkat, az Oktatásért Közalapítvány kuratóriuma elfogadta azt. 2011. március 2-án, a projektindító tanácskozáson örömmel számolhattunk be a TTTST tagjainak, hogy pályázatunk nyert, a projekt indulhat.

            A Nemzeti Tehetség Program és a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Programban lévő lehetőségek megismertetését a Géniusz Program szakmai-oktatói adatbázisában regisztrált szakember igénybevételével terveztük. A TTTST projektindító ülésén már meg is történt az első előadás. Négy új Tehetségpontot kívánunk létrehozni. A TTTST munkájába bekapcsolódott általános iskolák – Rakamaz, Tarcal, Tiszanagyfalu, Gávavencsellő – jelentős és sikeres tehetséggondozást folytatnak. Valamennyien alkalmasak arra, hogy tehetségpontként működjenek. A tanács segíti a feltételek megteremtését (pl. kellő számú megfelelő képzettséggel rendelkező szakember), a regisztrációt, a tehetséggondozó műhelyek megszervezését, működtetését. Az új tehetségpontok regisztrációja folyamatban van.

A megfelelő képzettségű szakember biztosítása érdekében 15 fő részére megszerveztük az „Iskolai tehetséggondozás” című 30 órás akkreditált továbbképzést. A továbbképzést a B-A-Z Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében a Debreceni Egyetem oktatói tartják.

Az új Tehetségpontok feladata minimum 30 órás tehetséggondozó műhely működtetése. A TTTST segítette az iskolák hagyományainak és eddigi sikereinek leginkább megfelelő műhelyek megszervezését. 2011. február 15-étől beindultak a műhelyfoglalkozások. Minden új hálózati intézményben van műhely. A TTTST támogatásával egységesítettük a dokumentumokat (munkanapló, tehetségazonosító lap, tehetségígéretek nyilvántartó lapja, pénzügyi elszámoláshoz szükséges nyomtatványok).

A már működő Tehetségpontok – II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Oktatási és Nevelési Intézmény; Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – minősítési eljárás keretében nyerték el az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. Mindketten régóta rendelkeznek műhelyekkel. Ők vállalták a térségi komplex tehetséggondozó nyári tábor megszervezését. Minden műhelyből a négy legkiemelkedőbb eredményt elért tanuló (6×4 fő) vesz részt a 3 napos táborban 2011. augusztus végén.

Az egyes intézményekben lévő jó gyakorlatok megismerését szolgálja a „Jó gyakorlat”Tehetségpontok bemutatása című programunk. Ennek keretében havonta más Tehetségpontot látogatunk meg. Elsőként 2011. április 28-án a II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Oktatási és Nevelési Intézmény, mint Tehetségpont mutatkozott be. Május 12-én Tarcalra, a Klapka György Általános Iskolába tettünk látogatást. Ősszel folytatódik az új tehetségpontok műhelyfoglalkozásainak megtekintése.

A TTTST szervezésében kerül sor a Tehetségpontok Térségi Tehetségnapjának megszervezésére (2011. október). Ennek helyszíne a tokaji Paulay Ede Színház lesz. Előadásokra kerül sor és valamennyi tehetséggondozó műhely bemutatkozására.

Ebben a térségben ilyen jellegű hálózati együttműködés szervezett formában nem volt. Ehhez jelent új lehetőséget a TTTST megalakulása és hálózatként történő működtetése. Az ország leghátrányosabb helyzetű régiói és kistérségei gyermekei számára nyílik így lehetőség tehetségük kibontakoztatására. Ez konkrétan abban nyilvánul meg, hogy képzett szakemberek irányításával, a legmegfelelőbb módszerek alkalmazásával működő műhelyek munkájában vehetnek részt térítésmentesen (idegen nyelv, dráma, színjátszás, informatika, matematika, történelem, természettudományok). A hálózati együttműködés biztosítja a jó gyakorlatok megismerését, elterjedését, az átjárhatóságot. A korai szakasztól megkezdett tehetségfejlesztést töretlenül lehet folytatni az alapfok után a középfokon, és orientálni a felsőfok felé. A tehetségek követése így válik egyszerűvé és lehetővé.

Dr. Dankó József, a TTTST titkára