AZ Új Széchenyi terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Innovatív iskolák fejlesztése címen kiírt pályázaton intézményünk „Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában” című, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 jelű pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője
198 344 312 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázat keretében lehetőségünk nyílik:
1. Pedagógiai-módszertani megújulásra
2. A pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítésére szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósításával
3. A diákok egészséges életmódra nevelésére, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztésére a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében
4. A környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzésére
5. A gazdasági kultúra, a vállalkozói készséges fejlesztésére
6. Az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztésére, a nemzeti és európai identitás kialakulására
7. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködésre
8. Digitális, sport és egyéb taneszközök intézményi fejlesztésére, a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülésére
A projekt megvalósításának időszaka:
2013. március 25. – 2015. március 14.