2013. május 4-én került sor a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium jubileumi, 60. tanévének ballagási ünnepségére. Az elmúlt 6 évtized kikristályosodott hagyományait követve méltó keretek között búcsúztunk el a 145 végzős diákunktól. A jól ismert helyek végigjárása és a kedves emlékek felelevenítése közben több ballagó szemében könnycsepp csillogott.
Elsőként Májer János, Tokaj város polgármestere köszöntötte az ünnepelteket hangsúlyozva a középiskolai évek és a következő hetek fontosságát, hiszen most teszik le felnőtt életük alapköveit. A hagyományoknak megfelelően a 11. és a 12. évfolyam nevében hangzottak el szavalatok és ünnepi beszédek. Az iskolazászló átadása után Helgertné Dr. Szabó Ilona, a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola rektora szólt a ballagókhoz. Rektorasszony hosszú évek óta megtiszteli ballagási ünnepségünket, és útravalóval látja el a végzősöket. Elmondta, mindig nagy örömmel jön iskolánkba.
Ezt követően Prácser Hajnalka, a Tokaji Borbarátnők Társaságának alapító tagja adta át szervezetük adományát a Tokaji Gimnázium és Szakközépiskola Tehetséges Gyermekeiért egyesület képviselőjének, s rámutatott arra, hogy a tokaji bor nemzeti kincsünk, megőrzése a jövő generációinak is feladata.
Iskolánk igazgatónője, Molnárné Tóth Erika meleg szavakkal és mély gondolatokkal búcsúzott a végzősöktől. Ünnepi beszédében kiemelte az álmok és az álmok megvalósításáért tett erőfeszítések fontosságát, s ugyanakkor emlékeztette a fiatalokat arra, hogy a küzdelemhez már összegyűjtöttetek mindent, amire szükségük lehet, hisz magukkal viszik a szülői ház szeretetét, mindig biztonságot, támogatást nyújtó melegét; iskolánk, pedagógusaink által átadott ismereteket, tudásvágyat, küzdeni akarást, emberséget, szilárd értékeket; barátaik és társaik támogatását, biztatását.
Ekkor került sor a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók megjutalmazására. Mindvégig kitűnő eredménnyel végezte tanulmányait és sokoldalúan kamatoztatta tehetségét, ezért „kitűnő tanuló” oklevelet és nevelőtestületi dicséretet kapott Kotán Zsófia, Kun Fruzsina, Stefán Kata, Havasi Máté és Láng Evelin, továbbá nevelőtestületi dicséretben részesült még Hornyák Adrienn, Majoros Bernadett, Dévald Ákos és Kovács Tibor. Az elmúlt évek alatt végzett tanulmányi, közösségi és kulturális munkájával 36 tanulónk érdemelte ki az igazgatói dicséretet. Az osztályonként megválasztott „év tanulói”, az országos és megyei versenyek helyezettjei, és a felsőfokú, valamint a két középfokú nyelvvizsgával rendelkezők számára Dr. Zakuczki Tünde, a Tokaji Gimnázium és Szakközépiskola Tehetséges Gyermekeiért egyesületének elnöke és Kosárkóné Kovács Andrea, iskolánk Szülői Szervezetének elnöke adott át pénzjutalmakat. Nagy örömünkre szolgál, hogy végzőseink közül négyen szereztek felsőfokú nyelvvizsgát, ketten a felsőfokú nyelvvizsga mellé egy másik idegen nyelvből középfokú nyelvvizsgát szereztek, szintén ketten két nyelvből középfokon bizonyították nyelvtudásukat. Intézményünk prioritásai között kiemelt területként szerepel a nyelvi és informatikai képzés. Sikerességünk egyértelmű bizonyítéka, hogy a ballagók között 27-en rendelkeznek teljes középfokú nyelvvizsgával – s többen olyan részvizsgákkal, melyekből a következő napokban nyilvánosságra hozandó eredményekkel hamarosan teljes vizsga lehet – és iskolánk 14 végzős diákja szerezte meg a 7 modulból álló ECDL Select informatikai bizonyítványt. Gimnáziumunk vegyeskarának legaktívabb 12. évfolyamos tagjai is elismerésben részesültek, majd megható énekükkel színesítették ballagási ünnepségünket. A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium egyedülálló és lélekemelő hagyománya, hogy az ünnepeltek tokaji nektárral telt pohárral koccintanak a ballagók egészségére és sikereire.
A jubileumi tanév legszebb ünnepén nemcsak végzős diákjainktól búcsúztunk, hanem olyan tanároktól is, akiknek életéből közel négy évtized egybeforrt iskolánk 60 évével. Öt olyan kollégánk vonult nyugdíjba, akik pályakezdőként érkeztek a Tokaji Ferenc Gimnáziumba, és soha nem kerestek más életcélt maguknak, mint a tokaji térség gyermekeinek átadni mindazt a tudást, amit elsajátítottak, mindazt a tapasztalatot, életbölcsességet, amelyre az évtizedek alatt szert tettek. Felelősséggel neveltek, oktatattak, és ugyanilyen felelősséggel készültek a nyugdíjra is; mindannyian kinevelték utódukat, átadták a feladatokat, terheiket fiatalabb vállakra rakták. Molnárné Tóth Erika igazgatónő a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nevelőtestülete és tanulói nevében megköszönte Dr. Dankóné Patkó Kornélia, Pásztor Istvánné, Makó Balázsné, Makó Balázs, Dr. Dankó József munkáját, amit ők mindig szolgálatnak, hivatásnak tekintettek. Életútjuk, munkabírásuk mindenki számára példaértékű.
A nevelőtestület határozata értelmében Dr. Dankóné Patkó Kornélia, a Tokaji Járási Tankerület és iskolánk korábbi igazgatója a „Pro Schola” kitüntetésben részesült, hiszen az intézménnyel már nem áll munkaviszonyban, de gimnáziumunk vezetőjeként végzett tevékenységével, munkájával jelentős mértékben hozzájárult az iskola fejlődéséhez és eredményes munkavégzéséhez.
Végezetül Molnárné Tóth Erika igazgatónő Kozma Béla gondolataival vett búcsút a végzős diákoktól és a nyugdíjba vonuló kollégáinktól a staféta szimbolikus átvételével: „Egy iskola sohasem holt anyag, nem csak téglából megformált, kedves épület, … az iskola elődök – diákok, tanárok –, fáklyavivők messzi múltból mába érkező, és innen tovább, a messzi végtelenbe induló stafétája.”

Horváthné Bócsi Ildikó
igazgatóhelyettes

Iskolai vonulás

Sportcsarnokba bevonulás

Beszédek

Jutalmak átadása

Koccintás

Nyugdíjasok búcsúztatása

Levonulás