A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 2011. január 4-én került megrendezésre a felsőoktatási intézmények nyílt napja. A nálunk tanuló diákoknak nem kell elutazni ahhoz, hogy információt kapjanak a felsőoktatási intézményekbe bejutás feltételeiről, a felsőoktatási intézmények által kínált továbbtanulási lehetőségekről, az államilag finanszírozott félévekről, a kreditrendszerről, stb. Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka elismerését, továbbtanuló diákjaink eredményességét, sikerességét jelzi az, hogy negyedik éve látogatnak el hozzánk az egyetemek, főiskolák kiemelkedő oktatói, nevelői, szakemberei tájékoztatót tartani. A nyílt napon az intézmény tanulóinak több mint a fele vett részt (az érettségizők, a szakképzésben részt vevők, a 11. évfolyam diákjai valamint az érdeklődő alsóbb évfolyamosok). A diákok továbbtanulási irányuknak megfelelően 9 helyszínen találkozhattak a vendégeinkkel, ismerkedhettek meg felsőoktatásunk meghatározó intézményeivel.

A Debreceni Egyetemről Dr. Csorba Péter oktatási és tanárképzési elnökhelyettes, a Természettudományi és Technológiai Karról Dr. Lakatos Gyula tanszékvezető, intézetigazgató, az Egészségügyi Karról Nagy Miklós, a Tanulmányi Osztály vezetője vett részt.

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karát Dr. Illés Béla dékán, a Műszaki Földtudományi Kart Dr. Mádai Ferenc dékánhelyettes, a Comenius Tanítóképző Főiskolai Kart Síposné Majtényi Andrea, a Dékáni Hivatal vezetője és Kovács Zsolt, HÖK elnök mutatta be.

Az Eszterházy Károly Főiskoláról Dr. Murányi Zoltán tanszékvezető a Kémia Tanszéket, Dr. Kovásznai Gergely a Számítástudományi Tanszéket, Szabó Róbert a Turizmus Tanszéket, Országh Ákos, igazgató a Hallgatói Centrumot képviselte.

A Károly Róbert Főiskola Természeti, Erőforrás – Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Karát Dr. Bíró Tibor dékán, Lakatos Márk tanszéki mérnök, diákotthon koordinátor, a Turizmus és Területfejlesztési Tanszéket Dr. Bujdosó Zoltán főiskolai docens mutatta be.

A Nyíregyházi Főiskola Biológia Intézetétől jött János István. A Magyar Honvédségről a Toborzó és Érdekvédelmi Iroda dolgozói, Vaskó Istvánné zászlós és Barát Tamás főtörzsőrmester beszélt.

A nyílt napról köszönettel szóltak a diákok. A meghívott egyetemek, főiskolák képviselői ígérték, jövőre is ellátogatnak iskolánkba, nagyon hasznosnak ítélték a rendezvényt. Összevont szülői értekezleten folytatódik a diákok, szülők további tájékoztatása az érettségire, felvitelire jelentkezésről, a pontszámítás módjáról, jövőbeni változásáról, stb.

Dr. Dankóné Patkó Kornélia
igazgató

nyiltnap