„Bár zord a harc, megéri a világ”

Több mint 1800 vizsgázó a gimnázium nyelvvizsgáin

Emberpróbáló feladatok nehezednek a mai 16-18 éves korosztályra. Ahhoz hogy európai polgárokká váljanak, sokkal többet kell letenniük az asztalra, mint a 20 évvel ezelőtti generációnak. Két nyelv tárgyalási szintű ismerete nemcsak egy diplomához, hanem az érettségi vizsgához is elengedhetetlen, de legalább is elvárható. Ezért lépett kapcsolatba intézményünk, a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2005-ben a Pécsi Egyetem ECL nyelvvizsgaközpontjával, ezáltal számíthatunk Északkelet-Magyarország meghatározó szellemi, szakmai és módszertani központjának, és tudásbázisának a nyelvtanulás területén is. Ezen felül a tokaji ECL vizsgahely maximálisan megfelel az Európa Uniós szigorú követelményeknek, a személyi és tárgy feltételeknek.

Az ECL nyelvvizsga államilag elismert, az Unió országaiban elfogadott nyelvvizsga-bizonyítványt ad, pontokat ér a felsőoktatási felvételi eljárásban, elfogadják a diplomához, a doktori fokozat megszerzéséhez, nyelvpótlékra jogosít és egy vizsga két bizonyítványt ad, magyar nyelvűt és nemzetközi vizsgabizonyítványt. A vizsgára egy évben öt alkalommal kerül sor.

Ez a nyelvvizsga olyan akkreditált mérője a nyelvtudásnak, mely változatos és életszerű feladatokon keresztül méri a jelöltek tudását. A szóbelit alkotó hallott szöveg megértése és a szóbeli kommunikáció, valamint az írásbelit adó olvasott szöveg megértése és írásbeli kommunikáció mérése során készségenként maximum 25-25 pontot szerezhet a vizsgázó. Az egy vizsgarészhez tartozó két készségátlagának kell elérnie a maximális pontszám minimum 60%-át (50 pontból 30-at), de részenként legalább 40%-ot. Azaz, ha például a szóbeli vizsgarész során a hallott szöveg megértésekor a vizsgázó 50%-ot ér el, akkor egy esetleges 70%-osra teljesített szóbeli kommunikációval kompenzálhat és így sikeres lesz a vizsgája. Nagy előnye a vizsgának, hogy az szóbeli és az írásbeli vizsgarész külön vizsgaidőszakokban is letehető, továbbá előny az is, hogy a szóbeli kommunikáció mérése során a jelöltek párosával szerepelnek, társukat maguk választhatják meg. Sokat segíthet, ha olyan személlyel kell beszélgetniük, akivel korábban együtt készülhettek fel. A szóbeli vizsgákon kiegészülünk külsős kollégákkal is, és büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk idegennyelvi munkaközösségének minden tagja rendelkezik vizsgázatói jogkörrel, így célirányosan tudjuk felkészíteni a nyelvvizsgára jelentkezőket. Ezáltal iskolánkban az idegennyelvi kompetenciák fejlesztése közben egyidejűleg készítjük fel tanulóinkat az érettségire és a nyelvvizsgára. A vizsgák előtti héten ingyenes nyelvvizsga előkészítőt tartunk tanulóink számára.

Munkák elismeréseként értékeljük a vizsgázók magas számának stabilitását vizsgaidőszakról-vizsgaidőszakra, valamint a régión túlról érkező vizsgázók jelentkezését. Vizsgahelyünk 5 éves munkája alatt több mint 1800 vizsgázót regisztrált, és nem ritka, hogy egy vizsgaidőszakban közel 100 főt is eléri a vizsgázók száma. Az ECL nyelvvizsga egyike a legszigorúbb vizsgáknak a diákok mégis belátták, hogy ezt kell választaniuk, mert ennek Európa-szerte súlya van.

Kónya-Botrágyi Mária
Májer Jánosné Arday Otília
vizsgaszervezők