helyiertek2Az örökség átadása, a világörökségi értékek megismerésének lehetséges módjai a következő generációval című témát vitatták meg a Bor-Vidék Tokaj-Hegyalja Társaság, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács és a Világörökségi Gondnokság által szervezett Tokaji Világörökségi Szakmai Nap résztvevői.

Örömünkre szolgált, hogy az izgalmas és aktuális téma iránt érdeklődő nagyszámú közönség előtt Dr. Dankó József nyugalmazott kollégánk  mint jó gyakorlatot bemutathatta be iskolánk helyi érték modulját. Dankó tanár úr volt annak idején a helyi érték modul ötletgazdája és kidolgozója, aki mind a mai napig visszajár intézményünkbe, és előadásaival segíti a modul teljesítését. Évtizedek alatt hatalmas mennyiségű anyagot gyűjtött össze ebben a témakörben. Több tartalmat a felnőtt közönség számára is bemutatott már a Németi Ferenc Könyvtárban (pl. A Tokaji-hegy vadon élő orchideái, Madárkolóniák Tokaj környékén, Genius loci – Tokajról gondolkodva).

Bízom benne, hogy sokan tudják – az utóbbi 12 évben nálunk érettségi vizsgát szerzettek biztosan – , hogy pedagógiai programunkban is szerepel a helyi érték modul. Bekerül a tanulók bizonyítványába is. Iskolánk egyik projektjeként működtetjük. Dankó tanár úr igazán autentikus személyként mutatta be, hogy a globalizációra adott válaszként vezettük be helyi értékeink és örökségünk – tervezett, szervezett és irányított módon történő – átadását a következő generációnak. Előadásában hangsúlyozta, hogy Tokajt és környékét nemzeti és nemzetközi viszonylatban egyaránt igen jelentős geológiai, botanikai, zoológiai, hidrológiai értékek jellemzik. Kiemelkedő a történelmi múlt, az épített környezet, a világörökség részét képező borkultúra. Ez az az örökség, érték, amire mi, itt élők identitásunkat alapozzuk. Ezek az értékek iskolánk mindennapi életében is állandó jelleggel jelen vannak, munkánk meghatározó sajátosságát képezik. Tanuló ifjúságunk számára a helyi érték modul elvégzésével biztosítjuk az értékek megismerését, az örökség vállalását, nemzeti önazonosságtudatuk fejlesztését.

Szólt a modulról, a moduláris oktatásról, kitűzött céljainkról, a modul bevezetéséhez szükséges külső és belső feltételekről. Bemutatta a modul algoritmusát, az egymásra épülő tartalmi elemeket, a megvalósítás során alkalmazható pedagógiai módszereket. Utóbbiakra sok-sok képpel illusztrált példát mutatott be a gyakorlatból. Elemezte pedagógiai szempontból a tanulók (elvárható) viszonyulását és a tanári tevékenység rendszerét. Kiemelte a modul egyéb hozadékait is (tehetséggondozás, nemzetközi kapcsolatok, hazai és nemzetközi tanártovábbképzések, stb.) Itt is képekkel támasztotta alá mondandóját. Jó volt látni, hogy sokan gratuláltak a tartalmi, módszertani szempontból átgondolt, a gyakorlat által visszaigazolt sikeres tevékenységünkhöz. Többen megfogalmazták, hogy a világörökségi települések oktatási intézményei számára ajánlható a bemutatott módszer.

Intézményünk pedagógusai, diákjai nevében köszönöm Dankó tanár úrnak, hogy még mindig lelkesen szolgálja hajdani iskoláját, aktív életének első és egyetlen munkahelyét.

Molnárné Tóth Erika
mb.intézményvezető