A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2011. évi kétszintű érettségi átlaga 4,18 volt. Az emelt szinten érettségi vizsgát tett tanulók felkészültségét bizonyítja a 4,8-es eredmény.
Minden tanév legnagyobb oktatási feladata a kétszintű érettségi vizsga megszervezése és lebonyolítása, amelyre éveken keresztül készül tanár és diák együttesen, hiszen a vizsga eredménye alapján ítélik meg legfontosabb partnereink: a fenntartó, a szülők, az általános iskolák az intézményben folyó szakmai munka minőségét. Az elért eredmény minősíti az osztályfőnökök, a szaktanárok, a teljes nevelőtestület nevelő-oktató munkáját, amelyet elsőként az Oktatási Főosztály által megbízott érettségi vizsgabizottsági elnökök értékelnek a záró értekezleten. Az idei érettségin minden idők legjobb eredményét érték el diákjaink és az őket felkészítő szaktanárok, gratulálunk nekik.
A középszintű érettségi vizsgára jelentkező tanulók esetében 737 vizsgajelentkezést rögzítettünk. Idén először francia nyelvből is volt vizsgázónk. Emelt szintű érettségi vizsgára 16 tanuló jelentkezett. 24 végzős tanítványunk élt a korábbi években előrehozott közép, illetve emelt szintű érettségi lehetőségével. Az előzetesen megszerzett pontok beszámítására most lehetőségük volt.
A munkaerő-piaci igényekre reagálva többen műszaki pályára készülnek, így a kötelező matematika mellett az elmúlt évekhez hasonlóan voltak fizikából is érettségizők, ami a jövőre első évben érettségiző matematika tagozaton várhatóan emelkedni fog. Diákjaink céltudatosságának és felkészítő tanáruk következetességének köszönhetően mind a négy vizsgázó jeles eredményt ért el.
Ebben a tanévben újra magas volt a szakmacsoportos alapozó tantárgyak érettségijére jelentkezők száma oktatási és környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretekből. A 12. D osztályból tíz, a 12. C-ből négy fő jutott be az SZÉTV országos döntőjébe oktatási, illetve környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretekből. A szolnoki döntőben nagyon szép teljesítményt nyújtva 80, 40, illetve 20 többletpontot tudhattak magukénak már március végén.
A készségtárgyak választási aránya nem változott jelentősen az elmúlt évihez képest. Mindhárom készségtárgyból volt vizsgázónk.
Intézményünk az érettségizett tanulók számára is kínál közép-és felsőfokú OKJ-s képzéseket. Ebben a tanévben 5 osztály tanulói tettek a nyári vizsgaidőszakban szakmai vizsgát. Eredményes vizsgabizonyítványt vehetett át felsőfokú szakképzés keretében 21 fő Web-programozó és 9 fő Bortechnológus hallgató. Az egri Eszterházy Károly Főiskola tanárai nagy megelégedéssel szóltak az iskolánkban folyó szakmai felkészítő munkáról. Középfokú OKJ-s vizsgát tett 27 fő Informatikai rendszergazda, informatikai hálózattelepítő- és üzemeltető, 23 fő Környezetvédelmi technikus-hulladékgazdálkodó és 18 fő Környezetvédelmi technikus energetikai környezetvédő képzésen részt vett tanuló.
A vizsgaelnökök és a kamara képviselői elismeréssel szóltak tanulóink felkészültségéről, kiemelkedő gyakorlati tudásáról.

Tokaj, 2011. június 30.
Molnárné Tóth Erika
igazgatóhelyettes