IMG_20180221_093314„Alkossa meg a gyermek a tudást, és ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy végigjárja és megtanulja a tudás megszerzésének útját. Minél többféle utat járhat végig a gyermek, annál valószínűbb, hogy megtalálja, milyen területen, hogyan tud a leghatékonyabb lenni. „          
Gyarmathy Éva

Sok az információ, és kevés az idő az elmélyült tanulásra. A tananyagok terhe alatt szenved a tanuló és a tanár egyaránt. A probléma mindenki számára ismerős, de érdemes a panaszáradatot félretenni, és körbetekinteni. Már vannak jó megoldások, amelyek a közelünkben is elérhetőek. Ezzel a céllal a pedagógia ágazat 11. évfolyamán tanulók és a pedagógiai- és családsegítő munkatárs képzésben résztvevők betekinthettek a Komplex Instrukciós Program tanóráiba.  A Hejőkeresztúri Modell Mindenki jó valamiben programját Dr. habil. Nagy Emese szakmai vezető mutatta be nekünk. Megismertünk egy olyan tanítási módszert, amely magasszintű csoportmunka szervezésével a tanulók közötti tudásbeli különbségre épít. Megoldható, hogy a gyengébb osztályzattal rendelkező tanuló is megszólaljon, érezze, hogy az ő szerepe is fontos, és tud fejlődni. A jövőbeli sikeres munkájához nélkülözhetetlen, hogy képes legyen igényeit, gondolatait hatékonyan kifejezni, hogy rádöbbenjen, ő is tud kreatív lenni. A dicséretek fejlesztő ereje és a nyitott végű feladatok járulnak ahhoz hozzá, hogy a jobb teljesítményű tanulók is érezzék a fejlődéssel járó sikert. A szakmai bemutatót az óralátogatások követték. Lehetőséget kaptak a tanulóink, hogy természetismeret, matematika, illetve történelem tanórák követésével megtapasztalják a megfelelő feladat és a pozitív megerősítés teljesítménynövelő erejét. A gyerekek és a tanárok lendületessége és energikussága elgondolkodtatott minket, és remélem ragadós is lesz ez a szemlélet, sok tanulónk építi fel majd a jövőbeli tanóráit ezzel a módszerrel. A tanuláshoz való hozzáállást ez a program teljesen átformálja: motivált tanulók, jobb emberi kapcsolatok, hatékony tudás, amelyre lehet a jövőt építeni.

Dobrosi Ágnes
Pedagógia munkaközösség-vezető