image011A Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma kilencedik évfolyamos pedagógia szakos tanulóival szakmai kirándulás keretében Budapestre látogattunk el, ahol a budapesti Gyengénlátók Általános Iskolája fogadott bennünket, majd kalauzolt el a 2012 óta működtetett Mesemúzeumba.

A diákok számára mindkét látogatás nagy élményt jelentett.

A Gyengénlátók Általános Iskolájában megismerkedhettünk az intézmény sajátosságaival, módszereivel, és azokkal a speciális eszközökkel, melyek segítségével hozzásegítik az ott tanuló gyermekeket, hogy megismerjék a körülöttük lévő világot.

Az intézmény több feladatot lát el. Mindamellett, hogy működtetik az iskolát, segítséget nyújtanak az integráltan tanuló látássérülteknek. Programjaikkal egészen az óvodától a középiskoláig segítik és támogatják a látásproblémával küzdő gyermekeket és szüleiket. Előtérbe helyezik a tanulók képességeinek kibontakoztatását, és hátrányaikat igyekeznek a lehető legkorszerűbb eszközökkel és módszerekkel kompenzálni. Az iskola széles körű kapcsolatrendszere lehetővé teszi a gyengénlátó és aliglátó gyermekek beilleszkedését az ép gyermekek világába.

Nagy örömünkre szolgált, hogy körbevezettek minket az iskolában, és tanulóink beleláthattak abba az áldozatos munkába, melyet az itt tanító pedagógusok és gyógypedagógusok végeznek.

Bemutatták nekünk egy szimulációs foglalkozás keretében azokat a speciális eszközöket, melyek megkönnyíthetik egy gyengénlátó gyermek mindennapjait. Egy különleges szemüveg segítségével pedig a csoport tagjai is átérezhették, hogy ami nekünk, jól látó embereknek rutin feladat, az egy látássérült gyermek számára milyen nehézségeket rejt.

Az intézményben a képzés két tagozaton működik. Helyet biztosítanak az ép és a halmozottan fogyatékos gyengénlátó gyermekek számára, akik így hozzájuthatnak ahhoz a speciális fejlesztéshez, ami számukra a tanulás és az ismeretszerzés során nélkülözhetetlen.

Az iskola kollégiumi elhelyezést is biztosít a tanulók számára, hiszen az ország minden területéről várják a gyermekeket, és emiatt előfordul, hogy a kisdiákok már 7 éves koruktól bentlakókká válnak. Az intézmény természetesen igyekszik egy szeretetteljes, biztonságos légkört kialakítani számukra. A kollégiumi szobákon végignézve megfigyelhettük ezt a gyermekközpontú attitűdöt, mely minden szempontból kielégíti a gyermekek igényeit, az életkori sajátosságaikat is figyelembe véve.

A következő állomásunk a Döbrentei utcában volt, ahol a Mesemúzeum nyitotta meg előttünk kapuit. A mesék világában tehettünk egy eseménnyel teli kirándulást, találkozhattunk hősökkel, királylányokkal és sárkányokkal.

„Itt még a pókok is mesét szőnek”- hangzik az idézet, mely jól jellemzi az intézmény belső adottságait, hiszen valóban minden szegletben valamilyen mesére történő utalásra bukkanhattunk.

Célunk a programmal az volt, hogy megmutassuk diákjainknak, mennyire fontos szerepet tölt be a mesék világa a kisgyermekek életében.

A hatás nem maradt el, hiszen őket is magával ragadta a képzelet világa, és miután megszerezték a kulcsot a mesevilágba, megmérettethették magukat a Hét próba elvégzésével, örömmel kalandoztak végig a sűrű erdőn, és a sárkány legyőzése után elfoglalhatták helyüket a trónon.