A Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola az UNESCO-Japán „Oktatás a Fenntartható Fejlődésért Díj” magyarországi jelöltje

Örömmel értesültünk arról, hogy a Dr. Réthelyi Miklós elnök úr vezetésével működő UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága miniszteri jóváhagyás után továbbította a Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola jelölését a nemzetközi döntőbizottság felé. A kontinenseket képviselő szakértői zsűri három díjazottat választ ki, melyek a fenntarthatóságra nevelés jegyében végzett oktatási tevékenységükért a legrangosabb elismerésben részesülhetnek.

A díjat az UNESCO Végrehajtó Tanácsa 195. ülésének döntése alapján hozták létre, és 2015 novemberében adták át első alkalommal az UNESCO párizsi központjában. A japán kormány által finanszírozott, évenként átadásra kerülő díj egyének, szervezetek és intézmények fenntartható fejlődésre neveléssel kapcsolatos projektjének vagy programjának kimagasló hozzájárulását honorálja a Globális Cselekvési Program keretében, díjazottanként 50 000 USD jutalommal. Tavaly egy guatemalai, egy indonéz és egy német kezdeményezés kapta meg ezt az összeget.

A végső döntés hónapokat vesz igénybe, azonban már a magyarországi jelölés is rendkívül nagy elismerés intézményünk számára, s cáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy alapvető célkitűzései és stratégiai céljai összhangban állnak mind a nemzet, mind a nemzetközi szervezetek által a fenntarthatóság, így a jövőnk szempontjából legfontosabbnak ítélt irányelvekkel. A jelölést az tette lehetővé, hogy iskolánk évtizedek óta számos helyi, regionális és nemzetközi program kezdeményezőjeként, résztvevőjeként és koordinátoraként, valamint örökös ökoiskolaként nagy hangsúlyt helyez a felnövekvő generációk szemléletformálására, hogy környezettudatos állampolgárokként éljenek a jelenben és a jövőben. Ennek az eszmeiségnek az átadását magasan képzett és elhivatott pedagógusok végzik, s rendkívül korszerű laboratóriumok és 21. századi eszközpark áll az iskolahasználók rendelkezésére.

Az intézményben megvalósított tanórai és tanórán kívüli tevékenységeket áthatja az ökológiai szemlélet, a tanulók tudatos felkészítése a fenntarthatóság megismerésére, az élethosszig tartó tanulásra, valamint a környezettudatosságra. Ezen alapelveknek, valamint az élménypedagógia és a határokon átívelő együttműködések jegyében indulnak útnak iskolánk tanulói és tanárai, hogy részt vegyenek a május 29. és június 3. között immár 18. alkalommal, ezúttal Csehországban megrendezett Nemzetközi Junior Öko-Expert Projekthéten.

Horváthné Bócsi Ildikó