A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium egyik rendkívül fontos törekvése a nemzeti összetartozás és a magyarságtudat erősítése tanulóinkban. Ennek a célkitűzésnek a jegyében nyújtottuk be pályázatunkat a Rákóczi Szövetség felhívására, mely szerint az útiköltségek átvállalásával támogatni kívánják az anyaországi és a határon túl élő magyar közösségek nemzeti, kulturális és szellemi kapcsolatainak erősödését. Ennek egyik legszebb, s a nemzeti öntudat megőrzésének egyik leghatékonyabb módja a közös ünneplés, népünk történelmének legkiemelkedőbb eseményeinek közös megidézése, s közös főhajtás nemzetünk nagyjai előtt. A Rákóczi Szövetség iskolánkat is támogatja ebben, s ez – nemcsak az anyagiak miatt – rendkívül sokat jelent számunkra. A több évtizedes hagyományokat felelevenítve szerettünk volna ellátogatni Kassára, hogy a jelenlegi tanulóink is megismerjék ezt a sok kincset rejtő várost. Így március 14-én oda utazunk, hogy a kassai magyar szervezetek közös megemlékezésének és műsorának aktív részesei legyünk. Ez az ünnepi alkalom nagyszerű lehetőség arra is, hogy a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola tanáraival és tanulóival találkozzunk, ismerkedjünk.