Márciusban a kollégium közösségi életének meghatározó eseményei a farsang és a nőnap voltak. Takács Gergely és Tóth Gergely nevelőtanárok voltak a rendezvények fő szervezői: biztosították a hangosítást, valamint a mozgó- és állóképi felvételeket.
A farsangon a legnagyobb sikert a tizenegyedikesek tanárparódiája aratta. A humor, az órákon elhangzó jellegzetes szófordulatok és mindannyiunk emberi esendőségének bemutatása meglepően jól sikerült a diákoknak. A tanári karakterekkel egy-egy pedagógus személyiségét nagyították fel, ami mindenkiben a derültség, a tisztelet és a meghatódottság érzéseit ébresztette fel. A műsorszám sikerét emelte, hogy a diákokkal Tóth Gergely tanár úr is fellépett, vállalva a kritikus diákok előtti szereplést minden kockázatát. A rendezvényt a kollégista lányok elbájoló tánca, éneke színesítette. Megismerhettük diákjainkat művészi oldalukról is.
A nőnapon a fiúk vacsorával vendégelték meg a lányokat: jó volt látni gáláns, ügybuzgó ténykedésüket, hogy a lányok kedvében járjanak. Elegánsan kiöltöztek, felszolgálták az ételeket, virággal és kisebb ajándékokkal lepték meg a lányokat. Mi, férfikollégák sem feledkeztünk meg női munkatársainkról. Egy ünnepi beszéddel, szavalattal és egy szál virággal kedveskedtünk Nekik.
E két rendezvény bizonyította a kollégiumi élet gazdagságát, színvonalasságát és nem utolsósorban azt, hogy nagy élmény kollégistának és kollégiumi nevelőtanárnak lenni!

Gulyás Zoltán
kollégiumi nevelőtanár