Az elmúlt hónapokban többször olvashattak a tisztelt olvasók a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pályázati sikereiről, amelyet az elmúlt héten újabb elismerés követett. 2013. március 11-én az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, és a velük együttműködő tíz általános iskola természettudományos tantárgyakat tanító pedagógusai látogattak el Tokajba, hogy betekintést nyerjenek intézményünk természettudományos oktatásába, tehetségfejlesztésébe, a laboratóriumi órák sokszínűségébe, és a nálunk szerzett tapasztalatokat felhasználják saját laboratóriumi munkájuk, a tervezett foglalkozások, tevékenységek során.

A bemutatás négy helyszínen folyt, ahol kollégáink az általuk választott témák feldolgozási lehetőségeire kialakult gyakorlataikat mutatták be. Az órák mindegyikére a komplex természettudományos gondolkodás, a cselekedtetés, a tapasztalati úton történő információhoz jutás, a következtetések önálló levonása volt a jellemző. A vendégek számára lehetővé tettük az órák közötti helyszínváltás lehetőségét is, így szinte valamennyi érdeklődő minden helyszín munkájába bekapcsolódhatott a kétszer hatvan perces foglalkozás alatt.

Az általános iskolás pedagógusok körében Dr. Dankó József történelem-földrajz szakos kollégánk foglalkozása volt a legnépszerűbb, aki a műszeres laboratóriumban tartotta bemutatóját. Tanulóinkat a 9. A nyelvi tagozatos osztályból a komplex természettudományos tehetséggondozó műhely munkájában is résztvevő diákok képviselték. A „Kölcsönhatások” című témát értelmezték és dolgozták fel a különböző tantárgyak (kémia, fizika, biológia, földrajz) szempontjából. A témaválasztást az indokolta, hogy ez az egyik legkomplexebb témakör és minden jelenség mögött felismerhető. Gyakorlati és elméleti úton egyaránt jól megközelíthető. Minden tudományágban és a hétköznapi életben is általánosan használt fogalom. Az elméleti ismeretek és alapfogalmak tisztázása után látványos kísérleteket végeztek a tanulók az elhangzottak alátámasztására. Rendívül érdekes volt, amikor demonstrálták a mágneses erőteret, galvánelemet készítettek almából, narancsból, citromból és krumpliból, vagy éppen tüzet csiholtak a mechanikai kölcsönhatások eredményeként. A gravitációs kölcsönhatásra példaként a nagy skálán kialakult alakzatokat (galaxisok, fekete lyukak, bolygók pályája, stb.) tanulmányozták szenzációs műholdfelvételek segítségével. A vendégek megtapasztalták az „élmény, tapasztalat, tudás” elv érvényesítését és módszertani szempontból a kereszttantervi kompetenciák – megfigyelés, mérés, kísérletezés, IKT-alkalmazás – középpontba állítását.

Szénási Tibor biológia-kémia szakos kollégánk két különböző témában tartott bemutató órát az ökológia szárny folyadékos laboratóriumában. Az első órán a „Mosás, mosószerek régen és ma” témakörében tevékenykedtek, mely keretében az alábbi jelenségekkel ismerkedtek meg: mosás hamuzsírral, szódával, szappanfőzés egyszerűen, gyorsan; kísérleti mosás a frissen elkészült szappannal. A kísérletek segítségével egy klasszikusnak számító, ugyanakkor lassan a feledés homályába vesző témát bújtattak mai köntösbe.

A második órában biokémia témakörben a 11. B osztály biológia tagozatos diákjaival a teljes tavaszi tanulmányi időszakot átölelő tehetséggondozási-kísérletezési lehetőséggel ismerkedtek meg. A májusi nagyszabású bemutató óra előfutáraként a gyakorlatokat a növényi pigmentek, színanyagok vizsgálata, fotoszintetikus pigmentek kivonása, vékonyréteg-kromatográfiás szétválasztása, emissziós spektrumának vizsgálata, antociánok kivonása és indikátorként való használata témakörben végezték.

Pataki Zsolt igazgatóhelyettes, biológia-környezettan szakos tanár a 11. évfolyamos környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportos szakközépiskolás tanulói csoporttal hidrológia-hidraulikából tartott bemutató órát a tetőtéri energetikai demonstrációs teremben. A diákok az utóbbi 3 hétben tanult elméleti tudást alkalmazhatták az érdekesnek és olykor meghökkentőnek bizonyult kísérletekben. Megtapasztalhatták, hogyan működik egy Cartesius búvár, miért nem úszik fel egy pingponglabda egy vízzel teli PET-palackban, majd azt is, hogyan kell(ene) működnie egy Bolognai-cseppnek, és hogyan „vízszintezzük be” egy helyiség nyílászáróinak a küszöbét azonos szintre egy slagvízmértékkel. A tantárgy gyakorlati lehetőségeinek felvillantása során a víznek mint az egyik legfontosabb környezeti elemnek több szempontból történő bemutatásával, kísérletezéssel a későbbiekben oktatásra kerülő környezettechnikai ismeretek előkészítése, alapozása az egyik kiemelt cél.

Fakla Ida biológia szakos tanár, a biológia-természettudományos munkaközösség vezetője a 10. C osztály biológia tagozatos csoportjával az alagsor norvég alapból kialakított laboratóriumában mikrobiológiai vizsgálatokat végzett. A kísérletek során demonstrálták a bennünket körül vevő mikrovilág létezését, mikroorganizmusokat izoláltak levegőből és a gyakorlaton részt vevők bőréről. Élesztő gomba felhasználásával modellezték a kórokozók terjedését érintkezés útján. A második órában különböző antibiotikumok baktériumokra gyakorolt hatását vizsgálták. A bemutató óra elérhető közelségbe hozta a mikrobák láthatatlan világát és érdekes, elgondolkodtató adalékokkal szolgált a járványok kialakulásával kapcsolatban. Tanulságos volt az antibiotikumok vizsgálata is, melynek során a diákok választ kaphattak arra, miért nem egészséges az antibiotikumok túlzásba vitt szedése, vagy arra, hogy mi az antibiotikum-rezisztencia.

Az iskola bemutatása után kötetlen beszélgetés alkalmával került sor a látottak elemzésére, összegzésére, módszertani, oktatásszervezési tapasztalatok megbeszélésére. A vendégek méltatták kollégáink gyakorlatorientált, sokoldalú téma-megközelítését, amely tanítványaink gondolkodásában a természet- és társadalomtudományos ismeretek összekapcsolását, komplex gondolkodásmód kialakítását várja el és eredményezi.

A munkaközösség tagjai az iskola négy minősített és egy minősítési eljárás alatt lévő jó gyakorlata mellé a referencia-intézményi minősítési eljárásra készülve, valamint a kompetencia alapú oktatás elterjesztése érdekében további – természettudományos, tehetségfejlesztéssel kapcsolatos – jó gyakorlatok kidolgozását tervezik. A munka előkészítéseként májusban újabb bemutató nyílt órák szervezésére kerül majd sor, ezúttal biológiából, ahová szeretettel várjuk nemcsak tankerületünk, hanem a környék általános és középiskoláinak pedagógusait és mindazokat, akik érdeklődnek az iskolánkban folyó oktatás, valamint a természettudományos ismeretek újszerű feldolgozása iránt.

Molnárné Tóth Erika
megbízott igazgató