Iskolánk ez évi érettségi átlaga ismételten büszkeséggel és megelégedéssel tölt el bennünket, átlagunk: 4,15. Immáron negyedik éve annak, hogy 4,0 vagy 4,0 feletti átlagot érünk el tanulóinkkal az érettségi vizsgán.
Iskolánk hat végzős osztályának diákjai, összesen 164 tanuló jelentkezett a május-júniusi rendes érettségi vizsgára, emelt szinten 7 tantárgyból 28 tanuló vizsgázott. Hat tanuló emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgájának eredménye meghaladta a 60 %-ot, így érettségi bizonyítványuk középfokú nyelvvizsga bizonyítványnak is számít.
Az érettségizőket nagy körültekintéssel készítettük fel a megmérettetésre. A tanítási órákon a követelményeket ismertettük, mintafeladatokat oldottunk meg és próba érettségit szerveztünk a kötelező érettségi tárgyakból és a diákjaink által választott választható érettségi tantárgyakból.
Az előrehozott érettségi vizsga népszerűsége nem változott, mindössze a tantárgyi összetétele tolódott el az idegen nyelvek irányába. Több végzős tanítványunk élt a korábbi években előrehozott közép, illetve emelt szintű érettségi lehetőségével. A közép- és emelt szintű eredménnyel rendelkezők nyilatkoztak arról, hogy melyik eredményt kérik a bizonyítványba és melyikről tanúsítványt.
A munkaerő-piaci igényekre reagálva többen műszaki pályára készülnek, így a kötelező matematika mellett újra voltak fizikából érettségizők, ami a jövőre várhatóan emelkedni fog a matematika tagozatosok belépésével.
Ebben a tanévben újra magas volt a szakmacsoportos alapozó tantárgyak érettségijére jelentkezők száma oktatási és környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretekből.
A 12. D osztályból Juhász Nóra, a 12. E-ből Kovács Ákos jutott be az Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenyében (SZÉTV) országos döntőjébe oktatási, illetve informatikai alapismeretekből. A szolnoki döntőben nagyon szép teljesítményt nyújtottak.
Rendkívül nehéz tanéven és érettségi vizsgaidőszakon vagyunk túl. Tanulóink kiemelkedő érettségi eredményei mellett büszkék vagyunk arra is, hogy nevelőtestületünk tagjai közül többen érettségi elnökök, emelt szinten vizsgáztató tanárok. Az elmúlt vizsgaidőszakban öt kollégánk szóbeliztetett emelt szinten, közülük egy kolléga emelt szintű vizsgaelnöki feladatokat is ellátott, három kollégánk középszintű érettségi elnökként vizsgáztatott.
Szakvizsgaeredményeinkre hasonlóképpen büszkék vagyunk.
A környezetvédelmi technikus, hulladékgazdálkodó szakképzés tanulói közül hárman részt vettek az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny elődöntőjén. Gajtkó Attila bejutott az országos döntőbe, ahol a 12. helyezést érte el, teljesítménye alapján mentesítették a szakmai vizsga egyik követelménymoduljának teljesítése alól.
A szakvizsgára jelentkezők sikeresen tették le a hulladékgazdálkodó vizsgát. A szakvizsga elnöke és a Kamara képviselője elégedettségüknek adtak hangot, a gyakorlati vizsga eredményeiről nagy elismeréssel szóltak.
Informatikai rendszergazda, informatikai hálózattelepítő és – üzemeltető érettségi utáni szakképzésen a tanév során minimális volt a lemorzsolódás, 28 fő teljesítette a vizsgakövetelményeket. A vizsgázók közül többen 100 %-os szóbeli felelettel adtak számot az idei évben szerzett tudásukról, amit az elnökök külön kiemeltek. Ezzel a képzéssel is sikeres évet zártunk, a diákok olyan szakképesítést szereztek, amely további tanulmányiakban vagy későbbi elhelyezkedésük során a segítségükre lehet.
A CISCO Hálózati Akadémia tagságunk keretében megvalósuló szakképzésünk az informatikai rendszergazda, hálózattelepítő és – üzemeltető szakképzés tananyagára épül, nagyon elismert és népszerű lett iskolánkban. Jó döntés volt a képzési feltételek megteremtése, a képzés elindítása a tanév elején. A régióban mi vagyunk az első középiskola, aki ilyen képzést indított. Az októberben induló képzésünkre huszonegy fő jelentkezett, mely felülmúlta várakozásainkat. A képzésen nem csak iskolánk diákjai vettek részt. Összegzésképpen elmondható, hogy nagy fába vágtuk a fejszénket, és sok munka áll mögöttünk, de megérte. Az első évben várakozáson felül teljesítettünk.

Molnárné Tóth Erika
igazgatóhelyettes