2012. március 1-jén alakult az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség amelynek kiemelt feladata, hogy az Európai Unió fejlett országaihoz hasonlóan, Magyarországon is növekedjék a szelektíven gyűjtött, feldolgozott és hasznosított hulladékok aránya.
Hamarosan egy új hulladéktörvény kerül elfogadásra Magyarországon. Ez a törvény szemléletében is átalakult. Sokkal felelősebb gondolkodást igényel mindenkitől, vagyis nagyobb felelősséggel tartozik a hulladék tulajdonosa, birtokosa a képződött hulladékért mint az elvárható volt korábban. Nagy súlyt kap a törvényben az a törekvés, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy minél kevesebb hulladék képződjön és a hulladékok minél nagyobb arányban anyagukban hasznosuljanak. Arra is lehetőséget biztosít az új jogi szabályozás, hogy egy adott hulladékot már nem kell hulladéknak tekinteni, ha olyan tulajdonságokkal, kémiai összetétellel rendelkezik, amely alapján termékként lehet felhasználni. Az, hogy egy hulladék milyen módon hasznosítható nagyrészt függ a kémiai összetételétől, tulajdonságaitól és a rendelkezésre álló technológiától. A hulladékok kémiai összetételét és tulajdonságait vizsgálatokkal lehet pontosan meghatározni.
A Tokaji Ferenc Gimnáziumban végzett környezetvédelmi technikusok felvannak, fel lesznek vértezve ismeretekkel ahhoz, hogy megbirkózzanak az új kihívásokkal a hulladékgazdálkodásban és segíteni tudják azt a folyamatot, hogy minél kevesebb „szemét” képződjön, és azon anyagok, amelyek igazolhatóan még felhasználhatók, értékes, a termelésbe visszafordítható nyersanyagként hasznosuljanak.
A tokaji Tokaji Ferenc Gimnáziummal akkor kerültem kapcsolatba, amikor az iskola igazgatónője, egyben a Korszerű Felszerelésért Alapítvány vezetője megkereste a Vidékfejlesztési Minisztériumot azzal, hogy legyen részese egy nagyszabású projekt, az EGT és Norvég Finanszírozású Mechanizmus 2004-2009 keretében, „Modellértékű hulladékgazdálkodási szakképzés bevezetése norvég minta alapján a Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola” megvalósításával kapcsolatos záró rendezvénynek. Ez a rendezvény tulajdonképpen egy új korszak kezdetét is jelentette az iskola életében, mert ennek a projektnek köszönhetően az iskola beindította a környezet technikusi hulladékgazdálkodási OKJ-s képzést a térségben. Az iskola vezetése ennek a projektnek a megtervezésével és megvalósításával egy olyan megújulásról tett tanúbizonyságot, amely nálunk még nagyon különlegesnek mondható, ugyanakkor példaértékű. A projekt különösen értékes abból a szempontból is, hogy nem csak egy környezetanalitikai laboratórium kialakításából állt, hanem tartalmazta a korszerű tananyag fejlesztést is. A tananyag fejlesztése a norvég partner a Fredrikstadban lévő Glemmen középiskola tanárainak iránymutatásával történt. Norvégia nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy környezetének az állapotát minél jobban óvja. Ezen a területen jóval előttünk járnak, sőt azt is lehet mondani, hogy sok más európai ország is megirigyelheti őket.
Úgy gondolom, ha a norvég példát próbáljuk követni, akkor jó úton jár Magyarország és jó úton jár a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium is. Sok sikert kívánok a környezetvédelem és hulladékgazdálkodás területén dolgozó pedagógusoknak és ezen a területen tanuló diákoknak.

Kolozsiné dr. Ringelhann Ágnes, főmunkatárs
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség