P1090400A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium életének egyik kiemelkedően fontos eseménye a ballagási ünnepség, amelynek megtartására ebben a tanévben 2015. május elsején került sor. Az idei esztendőben 162 végzős diákunk vett búcsút szeretett alma materétől. Az alsóbb éves tanulók jóvoltából ünneplőbe öltözött az iskola, amelyben már a reggeli óráktól büszke szülők és izgatott diákok gyülekeztek. A hat végzős osztály tanulói utoljára járták be osztályfőnökeikkel az iskola épületét, így köszönve el fiatalabb társaiktól, tanáraiktól. A sportcsarnokunkban megtartott ünnepségen a megjelent vendégeket és a ballagó diákokat Posta György Tokaj város polgármestere és Molnárné Tóth Erika intézményvezető köszöntötte. A középiskolai évek alatt kiemelkedő munkát végző, kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók ebben az évben is elismerő oklevélben és értékes könyvjutalomban részesültek.

Az idei évben Posta György polgármester úr Tokaj Város Önkormányzata valamint Tokaj Város Képviselő-testülete nevében, jutalomban és elismerésben részesítette Petrusovics Máté ballagó diákot, a város rendezvényeinek színesítéséért és Tokaj város hírnevének a kajak- kenu versenyeken történő öregbítéséért. Iskolánk egykori tanárainak, Dr. Dankóné Patkó Kornélia nyugalmazott igazgatónak, Dr. Dankó József nyugalmazott szaktanárnak a javaslatára és anyagi támogatásával „Sokoldalú tehetség” elismerő oklevelet adományozott az igazgatótanács és a nevelőtestület a több tehetségterületen is kimagasló eredményt elért két végzős tanulónak Petrusovics Máténak és Pózer Eriknek. Az idei tanévben is kiosztásra került az ,,év tanulója” díj és az azzal járó pénzjutalom, amelyet Dr. Makó Zoltán a Tokaji Gimnázium és Szakközépiskola Tehetséges Gyermekeiért Egyesület” elnöke és Kovács Andrea a Szülői Szervezet elnöke adott át iskolánk végzős tanulóinak.

Hagyományainkhoz híven elismerésben részesültek a felsőfokú és két középfokú nyelvvizsgával, kiemelkedő országos és megyei versenyeredményekkel és ECDL vizsgával rendelkező tanulóink is. A TFG Ifjúsági Vegyeskórusában 4 éven át végzett kimagasló énekkari tevékenységéért elismerő okleveleket és ajándéktárgyakat vehettek át a leghűségesebb kórustagok Pásztor Istvánné a kórusvezetőtől.

A ballagási ünnepség végén került sor a TFG egyedülálló hagyományára, a búcsúzó diákok tokaji nektárral telt pohárral koccintottak osztályfőnökeikkel a jövőbeli sikereikre, boldogságukra és boldogulásukra.

Intézményünk valamennyi dolgozója nevében mondhatom, hogy reméljük a maturandusok jó érzéssel gondolnak majd vissza középiskolai éveikre, büszkék lesznek arra, hogy TFG-s diákok lehettek, s ahogy Molnárné Tóth Erika intézményvezető asszony a ballagókat köszöntő beszédében elmondta:, Közös életünk minden apró szilánkja végérvényesen és visszavonhatatlanul összeköt minket, összeköt Titeket azzal az iskolával, ahol az eltelt 62 tanév alatt 6500 elődötök örült hozzátok hasonlóan a jelképes nagykorúságnak, izgult az érettségi vizsga sikeréért. Közülük ketten most ballagó, négyen ballagtató osztályfőnökök. Mert ez egy olyan család, ahol mindig szívesen fogadjuk a hazatérőt.”A végzős diákok számára most kezdődik az igazi, komoly megmérettetés, amelyhez sok sikert és kitartást kívánunk!

Dévaldné Orosz Beatrix
intézményvezető- helyettes