A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ballagásának napján, április 30-án a környék valamennyi parkolója megtelt, az iskola folyosóján egy talpalatnyi hely sem maradt, zsúfolásig megtelt az ünnepség helyszínéül szolgáló sportcsarnok is.

A hagyományoknak megfelelően szombaton délelőtt rendeztük meg legszebb iskolai ünnepségünket a ballagást. Az iskolát az alsóbb évesek virággal díszítették fel. Hetekkel korábban kezdődtek az előkészületek, hogy aztán a forgatókönyv szerint haladva zökkenőmentesen, emelkedett hangulatban maradandó élményt hozzon a búcsúzás. A szülők könnyeikkel küszködve büszkén tekintettek gyermekükre. A ballagók virágcsokraikkal vonultak végig az ismerős termeken, ami 4 vagy 5 évig második otthonuk volt. A sportcsarnokba az iskolazászlót követve érkeztek a ballagó diákok.

A köszöntő beszédek, versek, zenés-énekes produkció emelte az ünnepség hangulatát. Mint ahogy emelte az ünnepség rangját az is, hogy Helgertné Dr. Szabó Ilona, a Károly Róbert Főiskola oktatási rektorhelyettese második alkalommal köszöntötte a ballagókat.

A végzősöktől az alsóbb évesek átvették az iskola zászlaját és ígérték, hogy elődeikhez hasonlóan az iskola hírnevét öregbíteni fogják. A ballagási ünnepség keretében kerül sor a középiskolai évek alatt kiemelkedő munkát végző, kimagasló teljesítményt nyújtó diákok elismerésére: „Kitűnő tanuló” oklevelet 7 fő kapott, nevelőtestületi és igazgatói dicséret és az ezzel járó könyvjutalmat 54 tanulónak adott át az intézmény igazgatója Dr. Dankóné Patkó Kornélia, aki 145 végzőstől búcsúzott.

A Tehetséges Gyermekékért Egyesület és a Szülői Szervezet pénzjutalmat adott az országos versenyeken helyezést elért tanulóknak, 14 főnek, valamint a felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező 5 diáknak. Az „Év tanulója” címmel járó jutalmat minden végzős osztályból 1-1 fő vehette át.

Elismerő oklevelet kapott középfokú nyelvvizsgáért 13, ECDL FULL illetve SELECT informatikai vizsgájáért 33, kimagasló énekkari tevékenységéért 14, sport tevékenységéért 5 ballagó.

Nagy öröm számunkra, hogy az elballagó 5 osztály helyére – a demográfiai hullámvölgy ellenére – 6 osztály érkezik szeptemberben. A felvett tanulóknak központi írásbeli és szóbeli felvételi vizsga követelményeinek is eleget kellett tenni. Az intézmény képzési kínálata, a nevelőtestület felkészültsége, nevelő-oktató munkája, diákjaink érettségi-, szakvizsga- és verseny eredménye meghozta a várakozáson felüli érdeklődést. Iskolánkban 2011/12-es tanévben 780 diák kezdi meg tanulmányait, a jelenlegi – létszám csúcsnak tartott – 755 főt is sikerült meghaladni.