DSCN6411A SzSzC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 2019. május 4-én vett ünnepélyes búcsút a tanulmányaikat lezáró 155 végzős tanulótól. A ballagók a hagyományoknak megfelelően körbejárták a feldíszített épületet, majd a 11. évfolyamos kísérőikkel bevonultak az ünnepség helyszínére. A hivatalos köszöntéseket követően az itt maradó diáktársak nevében Soltész Csenge szavalattal, Gáspár Vanda gondolatait megosztva búcsúzott. A program üde színfoltjaként a végzősök közül népdalcsokrot adtak elő Oláh Emese és Székely Alexandra 12. A és Bancsók Laura és Lakatos Bianka 12. D osztályos tanulók, a dalokat népi furulyán Erdős Zsófia 12. A , citerán pedig a 12. B osztályos Patai Péter kísérte. A ballagó diákok nevében Pózer Fruzsina 12. B és Borbély Gergő 12. A osztályos tanulók fogalmazták meg gondolataikat életüknek ezen a jelentős állomásán.

A diákok után Molnárné Tóth Erika igazgatónő ünnepi beszéde szólította meg az ünnepelteket és az iskola 67. tanévének ballagásán megjelenteket. Lélekemelő gondolatait a legkiválóbbak jutalmazásával folytatta. Mindvégig kitűnő volt, így oklevelet kapott és a legmagasabb elismerésben, nevelőtestületi dicséretben részesült: a 12. A osztályból: Nagy Bence, Suller Lili, Szabó Réka, Titkó Simon, Várhelyi Áron, a 12. B osztályból: Patai Péter, Szénási András. Nevelőtestületi dicséretben részesült a 12. A osztályból: Lengyel Dzsenifer és a 12. B osztályból: Pózer Fruzsina. Kitartó tanulmányi és közösségért végzett munkájával minden osztályból számos tanuló vált érdemessé arra, hogy igazgató dicséretben, s így könyvjutalomban részesüljön.

Iskolánk egykori igazgatójának, Nagy Antalnak a tiszteletére intézményünk egykori diákjai, dr Bényei Miklós, nyugalmazott egyetemi docens, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, címzetes egyetemi tanár és felesége dr. Csikai Erzsébet orvos, természetgyógyász 2013-ban díjat alapított.

Ezt a kitüntető elismerést, az emlékplakettet és az azzal járó pénzjutalmat az intézményünk legkiemelkedőbb tanulói nyerhetik el. Ebben az évben a Nagy Antal-díjat Titkó Simon 12. A osztályos tanuló kapta meg, mivel 4 éven át kitűnő tanulmányi eredményével, angol nyelvből tett komplex felsőfokú nyelvvizsgájával és magas szintű kínai nyelvtudásával, az angol OKTV 2. fordulójában kimagasló eredményt ért el, s a kémia OKTV országos 3. helyezettje volt; valamint a 12. B-be járó Szénási András érdemelte ki 4 éven át kitűnő tanulmányi eredményével, intézményünk nemzetközi projektjeiben aktív részvételével; történelem és angol versenyek megyei díjazottjaként, valamint 2019-ben a biológia OKTV 2. fordulójában elért eredménye alapján. A Tokaji Ferenc Emlékplakettet Szénási Tibor tanár úr vehette át, a három évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenységéért: töretlen lelkesedéssel, a legmagasabb szakmaisággal, ugyanakkor diákközpontúan folytatott pedagógusi munkájáért, újszerű tanítási módszerek kifejlesztéséért és alkalmazásáért, melyekkel sokat tett a természettudományok népszerűsítéséért, valamint a tehetségek kibontakoztatásáért, mely tevékenységét tanítványai országos biológia és kémia OKTV eredményei koronáznak.

Iskolánk történetében másodszor került sor a Sokoldalú művészeti tehetség elismerő oklevél és az azzal járó pénzjutalom átadására. Ezt a díjat iskolánk egykori diákja, Serfőző Sándor, a Magyar Állami Népi Együttes nyugalmazott igazgatója, örökös tagja alapította. Ebben a tanévben sokoldalú, művészetek terén is kiemelkedőt alkotó tehetségként Pózer Fruzsina kapta.

Iskolánk egykori tanárainak, Dr. Dankóné Patkó Kornélia nyugalmazott igazgatónak és Dr. Dankó József nyugalmazott szaktanárnak a javaslatára és anyagi támogatásával „Sokoldalú tehetség” elismerő oklevelek átadására került sor, a több tehetségterületen is kimagasló eredményt elért Nagy Bence 12. A, valamint Patai Péter 12. B osztályos tanuló kaphatta meg.

Iskolánk fenntartója, a Szerencsi Szakképzési Centrum az Év tanulója 2019-ben díjat adományozta a gimnáziumban tanuló végzős diákjaink közül Veisz Márton 12. B, s szakgimnáziumi ballagó diákjaink közül Hugya Lilla 12. D osztályos tanulónk számára, melyeket Majkutné Csermely Lujza, a Szerencsi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató-helyettese adott át a díjazottaknak.

A DSE által felajánlott Jó tanuló, jó sportoló címet ebben a tanévben Vajkai Titanilla 12. C osztályos tanuló kapta meg.

Ezt követően A „Tokaji Gimnázium és Szakközépiskola Tehetséges Gyermekeiért Egyesület” és az intézmény Szülői Szervezetének határozata alapján az ,,év tanulója” elismerésben részesülő diákoknak: Titkó Simon 12. A, Szénási András 12. B, Potos Csaba 12. C, Varga Kitti 12. D, Tóth Anikó 12. E és Illés József Miklós 12. F osztályos tanulóknak Jászainé Kohlmayer Ágota, a Szülői Szervezet elnöke adta át a pénzjutalmakat.

Ezután A „Tokaji Gimnázium és Szakközépiskola Tehetséges Gyermekeiért Egyesület” elnöke, ifjabb Dévald István adott át országos és megyei versenyeredményekért pénzjutalmakat, valamint a Konfuciusz-díjat, melyet elsőként Várhelyi Áron érdemelt ki. A felsőfokú és két középfokú nyelvvizsgák birtokosai oklevelet és pénzjutalmakat, a középfokú nyelvvizsgát megszerző számos diák oklevelet vehetett át. 

A jutalmazások sorát folytatva a Diáksport Egyesület és a Diákönkormányzat legkiemelkedőbb tagjai részesültek elismerésben, valamint Ladinszki Tünde, a Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium vezetője adott át könyvjutalmakat a közösségért legaktívabban tevékenykedő kollégistáknak.

Páratlan és egyedülálló hagyományként igazgatónő és a végzős osztályfőnökök egy pohár tokaji borral koccintva és sikeres életutat kívánva búcsúztak el a ballagóktól.

Horváthné Bócsi Ildikó
igazgatóhelyettes