Ma már természetes, hogy minden évben az ausztriai Yspertalból népes diákcsoport projektnapokon vesz részt a Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakgimnáziumban. Ebben a tanévben május 12-én érkezett hozzánk, immár 27. alkalommal 53 diák és az őket kísérő 3 pedagógus.
Két napon keresztül végeztek kutatásokat és megfigyeléseket tíz csoportban az osztrák és a magyar diákok. 30 talpraesett, nyelveket jól beszélő 9., 10. és 11. évfolyamos magyar diák segítette a csoportok munkáját és csoportonként egy eredményes záró előadás létrehozását. Mindegyik csoportot a két nemzet tanulói vegyesen alkották, a kommunikáció angol és német nyelven folyt. A tíz csoport, különböző szempontok alapján járta körül a meghatározott témákat. Megismerkedhettek Tokaj szőlőtermelésével, borászatával, Tokaj madárvilágával, a város turizmusával, marketingjével, kulturális helyszíneivel és azok programjával, kutathattak hazánk és Ausztria kulturális különbségeivel kapcsolatban, és forgalmat is számláltak. A csoportok prezentációt készítettek a témáikról, amit egy 10 perces angol nyelvű előadásban be is mutattak a többieknek és az érdeklődőknek.
Köszönöm Budai János kollégámnak a városnézést, Feketéné Csoma Gabriella, Juhász Zsolt, Molnár Béla és Határik Dávid kollégáknak a kenuzásban való részvételüket, és Dobrosi Ágnes kolléganőmnek a túrát a Kopasz-hegyen, amellyel felejthetetlen élményben részesítették az osztrák diákokat, a nyelvszakos kollégáknak a gyerekek motiválását. Az iskola vezetésének és a magyar diákoknak a támogatásukat és segítségüket, így a projektnapok ismét sikeresen zárulhattak, hogy újra várhassuk a jövő májust.

Kónya-Botrágyi Mária
igazgatóhelyettes