Az Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium az Eszterházy Károly Főiskola képző intézményeként a 2011/2012 tanévben idegennyelvi kommunikátor felsőfokú szakképzést indít tanulói jogviszonyban.

A képzés célja, olyan a kommunikáció és a média nyelvét elemi szinten értő és használó szakemberek munkaerőpiacra bocsátása, akik rendelkeznek kapcsolatteremtő, irányító és jó fogalmazási készséggel; kreatívak, ötletgazdagak, nyitottak új megoldások megtalálására és kipróbálására; továbbá a kor információs és kommunikációs kompetenciáit bírva a napi rutin szintjén képesek intenzív munkavégzésre idegen nyelv(ek) használatát is igénylő munkakörnyezetben.

A kommunikátor egyik fontos munkatársa a közép- vagy felső szintű vezetőnek. Kommunikációs tanácsaival segíti döntéseinek kialakításában, elemzéseket és háttér-információkat ad az egyes döntések különböző szintű közléséhez és fogadtatásához, valamint önállóan lát el egyes kommunikációs feladatokat.

Az idegennyelvi kommunikátor a cégek, vállalatok, vállalkozások alkalmazottjaként a külső idegen nyelvű kommunikációs kapcsolatokért felelős. Gondozza az adott szervezet idegen nyelvű megjelenését, beleértve annak idegen nyelvű leírását, bemutatását is.

Feladata az idegen nyelvű pályázat- és médiafigyelés, az intézménnyel (vállalattal) kapcsolatos információk dokumentálása. Kapcsolattartás külföldi partnerintézményekkel, idegen nyelvű rendezvények szervezése és lebonyolítása. Munkájához tartoznak az imázsalakítás, és az arculati alapok kidolgozásának részfeladatai.

A fiatalok számos a mai világunkban elengedhetetlen ismeretekkel bővíthetik tudásukat, például a kommunikációs ismeretek, jogi ismeretek, pszichológia, politológia, médiaismeretek, sajtónyelv, retorika és stilisztika, szaknyelvi ismeretek, idegen nyelvű levelezés és a fordítási gyakorlatok tantárgyak keretében.

Az idegennyelvi kommunikátor szakon végzett tanuló, újabb felvételi eljárást követően minimum 30, de legfeljebb 60 kredit beszámításával az Eszterházy Károly Főiskola kommunikáció és médiatudomány; anglisztika; germanisztika alapszakján folytathatja tanulmányait. A képzésünk további előnye az is, hogy a tanulói jogviszonyban eltöltött négy félév nem számít bele a 12 államilag finanszírozott felsőoktatási félévbe.

A képzési ideje 2 év (négy félév) nappali tagozaton. Az eredményes tanulás elengedhetetlen feltétele érettségi bizonyítvány, célnyelvből (angol, vagy német) érettségi vizsga. Akiknek felkeltette az érdeklődését ez a képzésünk, jelentkezhet az iskola titkárságán beszerezhető jelentkezési lapon 2011. április 15-ig vagy pótjelentkezés keretében 2011. július 31-ig. A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról is www.tfg.hu weblapról, vagy érdeklődhetnek a 06-47-352-026-os telefonszámon.

Kónya-Botrágyi Mária
igazgatóhelyettes, német nyelvtanár