Engedje meg, hogy ezúton fejezzem ki elismerésemet intézményük képzési színvonalát illetően. Főiskolánkon több olyan hallgató folytat tanulmányokat, akik az Önök intézményében végeztek és szereztek technikusi végzettséget.
A környezetvédelmi technikusként végzett és hozzánk felvételt nyert volt diákjaik kiváló előképzettsége nagyban megkönnyíti oktatói munkánkat. Szakmai ismereteik rendkívül széleskörűek és alaposak, az Önöknél megszerzett tudást pedig készségszinten hasznosítják a felsőfokú tanulmányaik során. A környezetvédelmi képzéseinkben még sosem találkoztunk olyan biztos szakmai alapokkal és gyakorlatias képzettséggel rendelkező hallgatókkal, mint amilyenek az Önök intézményükből érkeztek.

Az elismerésre méltó szakmai és pedagógiai munkájukhoz gratulálok és kívánok további sikereket.

Tisztelettel:

Dr. Bíró Tibor
dékán
Károly Róbert Főiskola
Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar