A SzSzC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma kiemelt figyelmet fordít a tehetségek felismerésére és kibontakoztatására. Az iskola pedagógiai programjának és mindennapi életének meghatározó eleme a tehetséggondozás, azonban e tevékenységét nem elszigetelten, hanem hálózatokba rendezetten, számos szakmai partnerrel és szervezettel együttműködve folytatja. Habár a tehetségfejlesztéshez kapcsolódó események a teljes tanévet, sőt a nyári szünetet is lefedik, a tavaszi időszak különösen gazdag e tekintetben.

Iskolánk, mely egyben a Tokaj és Térsége Tehetségfejlesztő Tanács (TTTST) gesztorintézménye, a MATEHETSZ-nek köszönhetően újra lehetőséget kapott Tehetségnap szervezésére. A Tehetség Hónapja fénypontjaként április 1-jén mutatkoztak be egymás és az érdeklődő közönség előtt a TTTST tagszervezeteiként a tokaji és környékbeli fiatalok. A gimnázium épületébe belépők elsőként a Tokaji Óvoda „Varázsceruza”, a Tiszanagyfalui Általános Iskola és a SzSzC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma képzőművészeti tehetségműhelyeiben készült alkotásokat csodálhatták meg.

A hátsó aula színpadán egymást követték a más – más műfajban előadott rendkívül színvonalas produkciók. A házigazdák után a Tokaji Óvoda Tulipán Néptánccsoportjának bájos népitánca bűvölte el a közönséget, majd a Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola alsó és felső tagozatos Modern Tánccsoportjának igazán látványos előadása következett. A Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola diákjai klasszikus zenei produkciókkal és fergeteges népitánccal szórakoztatták a nézőket. A Tiszanagyfalui Általános Iskola tanulójának tolmácsolásában verset, a Rakamazi Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola színjátszóinak előadásában színdarabot és hangulatos énekkari műveket láthattak, hallhattak az érdeklődők. A Csobaji Általános Iskola és a Tarcali Klapka György Általános Iskola tehetséges tanulói táncokkal és dalokkal készültek. A Tehetségnap lélekemelő produkciói újra bizonyították azt, hogy mennyi tehetséges gyermek és fiatal nevelkedik a környezetünkben, s közös lehetőségünk és felelősségünk a fejlődésükhöz szükséges keretek biztosítása.

A Tehetségnap után egy héttel, április 8-án a felnőtteket vártuk egy műhelybeszélgetésre, melyre a TTTST tagszervezetein és partnerein kívül meghívtuk a Szerencsi Szakképzési Centrum tagintézményeit is. Elsőként Balogh Gáborné „Miből lesz a cserebogár?” címmel a testi-kinesztetikus tehetség felismeréséről és a korai fejlesztés fontosságáról osztotta meg gondolatait, majd Dr. Dankó József, a TTTST Bonis Bona életműdíjas elnöke igen átfogó előadása következett “Tehetséggondozás, hálózatépítés, helyi érték modul – műhelyfoglalkozás egy jó gyakorlat megidézésével” címmel. A gondolatébresztő előadás olyan fontos kérdéseket érintett, mint például a MATEHETSZ által koordinált Tehetséghálózat előnyei és lehetőségei, a TTTST tagszervezeteiként tevékenykedő tehetségpontok működése és együttműködése, a helyi értékek felkutatására és megőrzésére irányuló törekvések.

Ezen eseményekkel párhuzamosan több héten át Tokajiné Pekk Bernadett a pénzügyi tudatosságot erősítő versenyfelkészítő szakkört vezetett, melynek keretében a résztvevők pénzügyi ismeretei bővültek a tudatos fogyasztói magatartás érdekében, s fejlődtek a diákok problémamegoldó, kommunikációs és vállalkozói kompetenciái.

Május 20-án Erdeiné Lukács Zita, Levik Regina és Liszkai Judit – a „Drámai hulladék” NTP pályázat vezetői – várták az érdeklődőket a projektzáró rendezvényükre. Elsőként a Rakamazi Drámafesztiválon különdíjjal jutalmazott német nyelvű színdarabot láthatta a közönség, majd Dr. Dankó József a hálózatokról és a hálózatosodásról, valamint Kormos Dénes, a nemzeti tehetségsegítés egyik legnevesebb szakértőjeként a tehetségpályázatok eredményességéről és jövőjéről tartott rendkívül érdekes előadást. A délután szakmai beszélgetésként folytatódott, ahol a jelenlévők megosztották egymással tapasztalataikat, gondolataikat, ötleteiket. A közös gondolkodásnak valószínűleg újabb projektek lesznek a gyümölcsei.

Amellett, hogy a SzSzC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma programokat szervez, melyek keretében fejlődési és bemutatkozási lehetőséget kínál a helyi és térségi tehetségígéretek számára, s tehetségtámogató fókusszal előadásokat, műhelyeket hirdet a pedagógusoknak, számos regionális és országos szakmai rendezvényen is képviselteti magát: márciusban Európai Tehetségpontként az Európai Tehetségsegítő Hálózat tanácskozásán, áprilisban a “Kelet-Magyarországi Tehetséggondozó Konferencia” kétnapos rendezvényén voltunk jelen.

Májusban Tehetségpontunk két felkérést is kapott jó gyakorlatainak megosztására. Május 15-én Nyíregyházán a MATEHETSZ Tehetséghálózati műhelybeszélgetésén, melynek célja a példás intézményközi együttműködési megoldások megosztása, valamint a tehetséghálózatos együttműködések ösztönzése volt, Horváthné Bócsi Ildikó, a TTTST titkára mutatta be A „SzSzC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma (Akkreditált Kiváló Tehetségpont, valamint a Tokaj és Térsége Tehetségsegítő Tanács gesztorintézménye) együttműködését a Genius Loci – díjas társadalmi partnerével, a Colas Északkő Bányászati Kft-vel”.

Intézményünk nemcsak a TTTST-hez kötődik, hanem az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanácshoz (ÉReTT) is, melynek tagszervezete és alapító tagja. Május 23-án Szabó Tamás, iskolánk rendészeti munkaközösségének vezetője az ÉReTT Baktalórántházán megtartott szakmai műhelybeszélgetésén oszthatta meg jó gyakorlatként a többi tagszervezettel az Országos Diákolimpia Target Sprint Sportlövészet versenyen elért sikerekhez vezető út tapasztalatait.

A felvillantott események jól példázzák, hogy a SzSzC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma Akkreditált Kiváló Tehetségpontként számos tehetséghálózat részeként és mozgatórugójaként rendkívül aktív és rendszerszemléletű fejlesztő tevékenységet folytat az intézmény és a térség tehetségeinek kibontakoztatása érdekében.