A vizsga időpontja:
magyar nyelv:    2015.01.17. 10:00 óra (szombat)
matematika:       2015.01.17. 11:00 óra

A vizsga helyszíne: Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. u. 18-20.

Pótló írásbeli vizsga: 2015. január 22. (csütörtök) 14:00 óra (csak indokolt esetben, orvosi igazolással!)

Az írásbeli vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható, a felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.
Kérem, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 15 perccel korábban jelenjen meg az intézmény aulájában.

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:
– személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt, v. vizsgabehívóját.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti. A megtekintéshez – az írásbeli vizsgát követő 8 napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) biztosít az iskola.
A megtekintés helyszíne: az iskola igazgatóhelyettesi irodája
A megtekintés időpontja: 2015.01.23. 8:00 – 16:00 óráig

A megtekintéskor az iskola a feladatlapokról a vizsgázó vagy szülője kérésére és költségére másolatot készít. A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet, amelyet a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhat le az iskolában.

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola 2015. február 5-ig tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A javított feladatlapokba betekinteni, az értékelő lapot átvenni csak a tanulónak és a szüleinek van joga.
Az értékelő lapok átadásának napja: 2015. január 23. 8:00- 16:00-ig
Az eredmények január 26. napjától a www.tfg.hu honlapon, a tanuló azonosító száma és születési időpontja alapján megtekinthető.
Az át nem vett értékelő lapokat február 5-ig az általános iskolák címére postai úton megküldjük.