FELNŐTTOKTATÁS – FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉSSEL
Kisgyermekgondozó, -nevelő
(5-0922-22-02)
(1 éves)
Szociális ágazat érettségi Esti felnőttoktatás TÁMOGATOTT
Szociális ápoló és gondozó
(4-0923-22-03) (1 éves)
Szociális ágazat érettségi Esti felnőttoktatás TÁMOGATOTT
Oktatási szakasszisztens
(5-0188-25-01) (2 éves)
Oktatás ágazat érettségi Esti felnőttoktatás TÁMOGATOTT
Környezetvédelmi technikus
(5-0712-14-02) (2 éves)
Környezetvédelem
és vízügy ágazat
érettségi Esti felnőttoktatás TÁMOGATOTT
Vízügyi technikus
(5-1021-14-04) (2 éves)
Környezetvédelem
és vízügy ágazat
érettségi Esti felnőttoktatás TÁMOGATOTT
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (5-0612-12-02)(2 éves) Informatika és távközlés ágazat érettségi Esti felnőttoktatás TÁMOGATOTT
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
(5-0411-09-02) (1,5 éves)
Gazdálkodás és
menedzsment
ágazat
érettségi Esti felnőttoktatás TÁMOGATOTT
Turisztikai technikus
(5-1015-23-07) (1,5 éves)
Turizmus
vendéglátás ágazat
érettségi (középfokú
nyelvvizsga)
Esti felnőttoktatás
TÁMOGATOTT

Középfokú végzettséget adó szakmai képzéseinkre azon fiatalok jelentkezését várjuk, akik esélyt szeretnének kapni jövőbeli elképzeléseik megvalósításához.

A felnőttoktatási képzéseken lehetőség van előzetes tanulmányok beszámítására a jelentkező kérelme alapján. A kérelemhez csatolni kell az előzetes tanulmányokat, munkatapasztalatot igazoló dokumentum (pl. igazolás, bizonyítvány, diploma, munkaszerződés, munkaköri leírás, ajánlás stb.) másolatát is.

A szakmai vizsgán a beszámított ismeretekből is számot kell adni.

A kérelemhez használható nyomtatvány itt tölthető le:

Jelentkezés: 2022. augusztus 31-ig folyamatosan

Jelentkezési módja: elektronikusan ezen a jelentkezési lapon

A képzések indítása a jelentkezők számától függ.

A beiratkozás időpontjáról értesítést küldünk!

Elérhetőségek: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.

Telefon: 47/352-026

E-mail: [email protected], honlap: www.tfg.hu

Az új szakképzési rendszerben felnőttként is van lehetőség két szakma és egy rövidebb szakmai képzés keretében szakképesítés ingyenes megszerzésére. A szakmai oktatásba és képzésbe való belépésre bármely életkorban van lehetőség.

A rendszer rugalmassága lehetővé teszi, hogy a képzésben részt vevők egyéni munkarendben, esti képzés formájában, felnőttoktatási jogviszonyban, beszámítás esetén csökkentett időtartamban szerezzenek ingyenesen újabb szakmát az előzetesen szerzett szakmai tudás, munkatapasztalat figyelembevételével. A képzésben részt vevőt foglalkoztató vállalat duális partnerként történő bevonásával, valamint távoktatási tananyagok segítségével a képzésre fordított idő tovább csökkenthető, akár negyedére.

25 életév felett kizárólag felnőttoktatási jogviszony létesíthető, aki azonban a 25. életévét még nem töltötte be (16-25 év közötti), akár nappali munkarendben, tanulói jogviszonyban is megszerezheti a második szakmáját is ingyenesen.

Kedvezmények:

Tanulói jogviszony keretében a tanulónak társadalombiztosítási jogviszonya van, 20. életévének betöltéséig családi pótlék jár, a tanulmányok ideje alatt diákigazolvány igényelhető. Felnőttoktatási jogviszony keretein belül a képzésben részt vevő személy a 20. életévének betöltéséig családi pótlékra jogosult.


Kisgyermekgondozó, -nevelő

Programterv

 • Iskolarendszerű képzési idő: 2 év, ingyenes (beszámítással a képzési idő csökkenthető)

Adatok

 • Képzés: Kisgyermekgondozó, -nevelő
 • Szakmai azonosító száma: 5 0922 22 02
 • Ágazati besorolás: Szociális
 • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Képzés munkarendje: Esti
 • Képzési forma: Ingyenes szakmai oktatás felnőttképzésben

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Felelősségtudat, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, türelem, tolerancia, határozottság, motiváló készség, rugalmasság, döntésképesség, kreativitás, ötletgazdagság.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

A 0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, harmonikus fejlődésük támogatását; mintaszerű viselkedéssel és beszédmóddal szocializációjuk segítését végzi; ismernie kell a kisgyermekek testi-lelki fejlődésének folyamatát, nevelésük módszereit, eljárásait. Ezen ismeretek birtokában képes ellátásukat biztosítani és tevékenységeiket megszervezni, fizikai, érzelmi biztonságot nyújtani számukra; megteremti a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, ösztönzi a szokások kialakulását; kiegészíti és segíti a családi nevelést, a családokkal nevelőpartneri kapcsolatot alakít ki. Észleli az eltérő fejlődést, jelzéssel él a gyermeki jogok érvényesítése érdekében. Bátorító, bizalomteli, elfogadó légkört alakít ki; segít a konfliktushelyzetek megoldásában, megteremti a szabad játék és mozgás feltételeit, részt vesz benne úgy, hogy a gyermekek kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon; segíti a gyermekeket a világ megismerésében, a korosztálynak megfelelő anyanyelvi, irodalmi, zenei, vizuális, élményeket közvetít.

Ajánlott minden fiatal számára, aki türelemmel és szeretettel fordul a gyermekek felé, ért a gyermekek nyelvén és elhivatottságot érez magában a kisgyermekekkel való foglalkozás iránt.

 Csatolandó dokumentumok:

 • érettségi bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány másolata
 • lakcímkártya másolata
 • TAJ kártya másolata
 • adóazonosító kártya másolata
 • kérelem beszámításhoz
 • beszámítás igazolására szolgáló dokumentum (pl. igazolás, bizonyítvány, diploma, munkaszerződés, munkaköri leírás, ajánlás stb.) másolata
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata fénykép, videó, hanganyag készítéséhez
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata személyes adatok kezeléséhez

 Letölthető dokumentumok:

 A Szociális ágazathoz tartozó 5 0922 22 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma tanulási területeihez rendelt tantárgyak közül az alábbiak beszámítását kérem:

Témakör/tantárgy

 • Munkavállalói ismeretek (Munkavállalói ismeretek)
 • Munkavállalói idegen nyelv (Munkavállalói idegen nyelv)
 • Szociális ágazati alapképzés (Szakmai személyiségfejlesztés, Pszichológia, Egészségügyi ismeretek, Elsősegélynyújtás alapismeretei, Társadalomismeret, Szociális ismeretek)
 • Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ismeretek (A gyermekek védelmének rendszere, A bölcsődei ellátás szervezési feladatai, Otthont nyújtó ellátások)
 • Szakmai készségfejlesztés és a kommunikáció gyakorlati megközelítése (Tanulástechnikai módszerek, tanulás-technikai gyakorlatok, A segítő hivatás, segítő kapcsolatok a nevelőmunkában)
 • A csecsemő és kisgyermekellátás ismerete és gyakorlata (Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése, A játéktevékenység fejlődése, A kisgyermek gondozása, A kisgyermek táplálása, Beteg gyermek ápolása a bölcsődében)
 • Differenciált szakmai ismeretek (Gyógypedagógiai ismeretek, Kisgyermeknevelő dokumentációs feladatai, Kutatási módszerek a kisgyermeknevelés gyakorlatában)
 • Családpedagógiai ismeretek (Pszichológiai és pedagógiai ismeretek, Családi mentálhigiéné, Családközpontú nevelés a bölcsődében)
 • Szakmai gyakorlat

Szociális ápoló és gondozó
Képzés ideje: 1 év. A szakmai azonosító száma: 4-0923-22-03

Programterv


Ajánlott minden érdeklődő számára, aki szívesen közreműködik a támogatásra szorulók gondozásában,
nevelésében, fejlesztésében és segítésében, az ehhez fűződő adminisztrációs feladatokban.
Ágazat megnevezése: Szociális
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
Képzési idő: 1 év
Képzési forma: Esti – felnőttképzési szerződéssel
A
Szociális ápoló és gondozó alapápolási és gondozási tevékenységeket végez felsőfokú végzettséggel
rendelkező szociális szakember irányítása mellett. Segítséget nyújt a mindennapi életvitel biztosításában,
a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban, szociális ügyintézésben; szükség esetén az ellátásban
részesülő személy higiénés szükségleteinek a kielégítésében is tevékenyen vesz részt; felméri az adott
ellátotti csoporthoz tartozó személy sajátos szükségleteit, és a munkacsoport tagjaként részt vesz a
gondozási terv elkészítésében, foglalkoztatások szervezésében, lebonyolításában, elvégzi a kapcsolódó
adminisztrációs feladatokat; ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély
nyújtására is képes. Felismeri az ellátásban részesülő személy állapotváltozását; ismeri az egészségügyi
alapellátás rendszerét, használja az alapápoláshoz szükséges eszközöket, kezeli a feladatellátáshoz
szükséges műszereket, továbbá a gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök szakszerű
alkalmazása mellett azok karbantartására, tisztítására, az eszköz használatának a betanítására is képes;
munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki,
velük együttműködik, segítő beszélgetést alkalmaz. Infokommunikációs eszközöket és a számítógépet
haszná
l.

 Csatolandó dokumentumok:

 • érettségi bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány másolata
 • lakcímkártya másolata
 • TAJ kártya másolata
 • adóazonosító kártya másolata
 • kérelem beszámításhoz
 • beszámítás igazolására szolgáló dokumentum (pl. igazolás, bizonyítvány, diploma, munkaszerződés, munkaköri leírás, ajánlás stb.) másolata
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata fénykép, videó, hanganyag készítéséhez
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata személyes adatok kezeléséhez

 Letölthető dokumentumok:

 


Oktatási szakasszisztens (5-0188-25-01) (2 éves)

Programterv

Ajánlott mindazok számára, akik szívesen foglalkoznak gyermekekkel, akik érdeklődnek a pedagógus
hivatás iránt.
Szívesen töltenéd a mindennapjaidat a gyerekek között? Szeretnél változatos, jó hangulatú munkát?
Szeretnél gyerekek példaképe lenni?
Kipróbálhatod magad élmények szervezésében, kreatív tevékenységekben. Támogathatod a
gyermekek testi, lelki fejlődését; figyelemmel kísérheted személyiségük gazdagodását. A változatos
helyszíneken, magas óraszámban megtartott gyakorlatok során aktívan részt vehetsz a gyermekek
mindennapi tevékenységeiben. Segítheted a különböző életkorú gyermekek nevelését. Sokoldalú
tapasztalatot szerezhetsz a különböző szabadidős tevékenységek szervezésében. A megszerzett
tudásodat hasznosíthatod a pedagógus és a szülő legfontosabb segítőjeként. Továbbtanulásod esetén is
támaszkodhatsz az oktatás ágazatban szerzett ismereteidre.


Ha te is szeretnél a jövő generációi nevelésének részese lenni és a gyermekek fejlődésében segítő
szerepet betölteni, akkor válaszd az oktatás ágazat korszerű és gyakorlatorientált képzését!

 • Ágazat megnevezése: Oktatás ágazat
 • Iskolai előképzettség: érettségi
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Képzési idő: 2 év
 • Képzési forma: nappali
 • Finanszírozási forma: Az első két szakképzés megszerzése esetén ingyenes a képzés.

Az Oktatási szakasszisztens együttműködik a gyermekek gondozásában, nevelésében, oktatásában és
fejlesztésében résztvevő szakemberekkel és a szülőkkel; közreműködik foglalkozások, tanórai és tanórán
kívüli, továbbá intézményen kívüli programok előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában;
felügyeli, kíséri a tanulókat vagy csoportokat, gondozási feladatokat végez; segíti a család és az
intézmény kapcsolattartását, a családi nevelést; gyermekprogramokban közreműködik, felügyeletet lát
el (játszóház, tábor, családi napközi stb.)

 Letölthető dokumentumok:

 


Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző

Programterv

 • Iskola rendszerű képzési idő: 2 év, ingyenes (beszámítással a képzési idő csökkenthető)

Adatok

 • Képzés: Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző
 • A szakma azonosító száma: 5 0411 09 02
 • Ágazati besorolás: Gazdálkodás és menedzsment
 • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Képzés munkarendje: Esti
 • Képzési forma: Ingyenes Szakmai oktatás felnőttképzésben

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Agilis, jó kommunikációs képesség, problémamegoldó- és szervezőképesség, csapatmunka, felelősségtudat, nyitottság az informatikai eszközök használatára.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

Képes ellátni a vállalkozások működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatok terén a rábízott adminisztratív feladatokat; irodai, illetve vezetői asszisztensi feladatokat lát el; kapcsolattartáshoz szükséges iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel; vezeti a vállalkozások nyilvántartásait; közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében; részt vesz egyes finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladataiban; feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket; közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében;előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások iratait, azokat kezeli és rendszerezi; kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel; szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz kötődően szívesen lát el ügyviteli feladatokat A szakképzettséggel rendelkező elhelyezkedhet a gazdasági szférában ügyintézőként, de akár továbbtanulhat a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű képesítést szerezhet, mint pl. mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, banki szakember, vámszakember.

 Csatolandó dokumentumok:

 • érettségi bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány másolata
 • lakcímkártya másolata
 • TAJ kártya másolata
 • adóazonosító kártya másolata
 • kérelem beszámításhoz
 • beszámítás igazolására szolgáló dokumentum (pl. igazolás, bizonyítvány, diploma, munkaszerződés, munkaköri leírás, ajánlás stb.) másolata
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata fénykép, videó, hanganyag készítéséhez
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata személyes adatok kezeléséhez

 Letölthető dokumentumok:


Turisztikai technikus

Programterv


Képzés ideje 1,5 év. A szakma azonosító száma: 5-1015-23-07

 Ajánlott azok számára, akik életpályájukat a turizmus, vendéglátás területén képzelik el, szívesen
mutatják be Magyarországot és a nagyvilágot az érdeklődőknek magyar és idegen nyelven. A szakmai
vizsga megkezdésének feltétele: középfokú nyelvvizsga.

5
Ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
Iskolai előképzettség: érettségi
Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
Képzési idő: 1,5 év
Képzési forma: Esti – felnőttképzési szerződéssel
Finanszírozási forma: Az első két szakképzés megszerzése esetén ingyenes a képzés.
A Turisztikai technikus széleskörű szakmai tudással és általános műveltséggel rendelkezik; ismeri és betartja
a protokoll és az etikett szabályait; magas szinten kommunikál szóban és írásban, magyar és idegen
nyelven, információt nyújt; tisztában van az idegenforgalom szerkezetével, fontosságával, hogy jelentős
mértékben járul hozzá a gazdaság élénkítéséhez; ismeri a vonatkozó törvényeket, az írott és íratlan
szabályokat, képes követni a változásokat; kezeli a digitális technikát, ismeri a szakmai szoftvereket; átlátja
a turisztikai vállalkozásban előforduló munkafolyamatokat; utasítások, iránymutatás alapján, később
önállóan képes a szállodai, irodai, utazási irodai területen a szervezői, ügyintézői, referensi, tájékoztatási,
hostess és idegenvezetői munka elvégzésére, tapasztalatszerzés után vezetővé tud válni.

 Csatolandó dokumentumok:

 • érettségi bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány másolata
 • lakcímkártya másolata
 • TAJ kártya másolata
 • adóazonosító kártya másolata
 • kérelem beszámításhoz
 • beszámítás igazolására szolgáló dokumentum (pl. igazolás, bizonyítvány, diploma, munkaszerződés, munkaköri leírás, ajánlás stb.) másolata
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata fénykép, videó, hanganyag készítéséhez
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata személyes adatok kezeléséhez

 Letölthető dokumentumok:


Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Programterv

 • Iskola rendszerű képzési idő: 2 év, ingyenes (beszámítással a képzési idő csökkenthető)

Adatok

 • Képzés: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
 • A szakmai azonosító száma: 5 0612 12 02
 • Ágazati besorolás: Informatika és távközlés
 • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Képzés munkarendje: Esti
 • Képzési forma: Ingyenes Szakmai oktatás felnőttképzésben

Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Rendszerszintű gondolkodás, alapszintű informatikai és hálózati ismeretek, ügyfélközpontú hozzáállás, problémamegoldó készség és együttműködési készség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;
 • elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit;
 • ellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karban- tartását;
 • képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;
 • ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat;
 • képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait elvégezni;
 • elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását;
 • felhőszolgáltatásokat kezel.

Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai eszközök működtetése, karbantartása érdekel, aki tud és szeret más csapatokkal együttműködni, és támogatóként kész részt venni egy informatikai rendszer üzemeltetésében.

 Csatolandó dokumentumok:

 • érettségi bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány másolata
 • lakcímkártya másolata
 • TAJ kártya másolata
 • adóazonosító kártya másolata
 • kérelem beszámításhoz
 • beszámítás igazolására szolgáló dokumentum (pl. igazolás, bizonyítvány, diploma, munkaszerződés, munkaköri leírás, ajánlás stb.) másolata
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata fénykép, videó, hanganyag készítéséhez
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata személyes adatok kezeléséhez

 Letölthető dokumentumok:


Környezetvédelmi technikus

Programterv

 • Iskola rendszerű képzési idő: 2 év, ingyenes (beszámítással a képzési idő csökkenthető)

Adatok

 • Képzés: Környezetvédelmi technikus
 • A szakma azonosító száma: 5 0712 14 02
 • Ágazati besorolás: Környezetvédelem és vízügy
 • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Képzés munkarendje: Nappali
 • Képzési forma: Ingyenes Szakmai oktatás felnőttképzésben

KOMPETENCIAELVÁRÁS

 Társas, kultúraközi érzékenység, kritikai gondolkodás, kreatív gondolkodás, csapatmunka, a környezeti problémák gazdasági, ökológiai és társadalmi következmények iránti érdeklődés.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

Alkalmazza a szakmai előírásokat, – a környezeti adatokat, nyilvántartja a kibocsátásokat; nyilvántartja a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket; részt vesz környezetvédelmi tervek készítésében; kapcsolatot tart a környezet- és természetvédelmi és vízügyi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal; részt vesz pályázatírási munkákban; közreműködik levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban;  részt vesz természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban; részt vesz zaj- és rezgésmérési feladatokban; részt vesz környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében; közreműködik a környezet- és természetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a környezetet, szeretne tenni azért, hogy fenntartható, tiszta, egészséges környezetben éljünk.

 Csatolandó dokumentumok:

 • érettségi bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány másolata
 • lakcímkártya másolata
 • TAJ kártya másolata
 • adóazonosító kártya másolata
 • kérelem beszámításhoz
 • beszámítás igazolására szolgáló dokumentum (pl. igazolás, bizonyítvány, diploma, munkaszerződés, munkaköri leírás, ajánlás stb.) másolata
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata fénykép, videó, hanganyag készítéséhez
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata személyes adatok kezeléséhez

 Letölthető dokumentumok:


 Vízügyi technikus

Programterv

 Ajánlott minden érdeklődő számára, aki szereti a természetet, és tenni szeretne a jövőben az emberi
társadalom által okozott károsodások megelőzéséért, a károk mérsékléséért, elhárításáért.
Ágazat megnevezése: Környezetvédelem és vízügy ágazat
Iskolai előképzettség: érettségi
Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Képzési idő: 2 év
Képzési forma: Esti – felnőttképzési szerződéssel
Finanszírozási forma: Az első két szakképzés megszerzése esetén ingyenes a képzés.
6
A Vízügyi technikus: a felügyelete alá tartozó területen részt vesz a vízgazdálkodási, ár- és belvízvédelmi
létesítmények tervezésében, engedélyezésében, üzemeltetésében; irányítja az ár- és belvízvédelmi
munkákat, elöntött területeken kárfelmérést végez és koordinálja a károk helyreállítását; ellenőrzi a
vízminőséget, gondoskodik a megfelelő hulladék- és szennyvízkezelésről; ismeri a szennyvíztisztítás
felépítését és technológiai lépéseit; alkalmazza környezettudatos szemléletet a szennyvíz környezetbe
való kibocsátás vonatkozásában; megismeri az árvizek, belvizek keletkezési okait, a védekezési
módszereket, védekezési teendőket; a felügyelete alá tartozó területen részt vesz a vízgazdálkodási, ár-
és belvízvédelmi létesítmények tervezésében, engedélyezésében, üzemeltetésében.

 Csatolandó dokumentumok:

 • érettségi bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány másolata
 • lakcímkártya másolata
 • TAJ kártya másolata
 • adóazonosító kártya másolata
 • kérelem beszámításhoz
 • beszámítás igazolására szolgáló dokumentum (pl. igazolás, bizonyítvány, diploma, munkaszerződés, munkaköri leírás, ajánlás stb.) másolata
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata fénykép, videó, hanganyag készítéséhez
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata személyes adatok kezeléséhez

 Letölthető dokumentumok: