Felnőttképzés (szakmai képzés) a Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnáziumban

2021/2022. tanév

 FELNŐTTKÉPZÉS

Fitness instruktor Sport érettségi végzettség Esti: 200-250 óra
Személyi edző Sport érettségi végzettség, szakmai előképzettség Esti: 200-250 óra
Személy- és vagyonőr Rendészet és közszolgálat alapfokú iskolai végzettség Esti: 200-250 óra

 

Szakmai képzéseinkre azon fiatalok jelentkezését várjuk, akik esélyt szeretnének kapni jövőbeli elképzeléseik megvalósításához.

Jelentkezés: 2021. augusztus 31-ig folyamatosan

Jelentkezési módja: elektronikusan ennek a lapnak az alján.

A képzések indítása a jelentkezők számától függ.

A beiratkozás időpontjáról értesítést küldünk.

Elérhetőségek: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.

Telefon: 47/352-026

E-mail: tfg@szerencsiszc.hu, honlap: www.tfg.hu

A felnőttképzés (szakmai képzés) iskolarendszeren kívüli képzési forma, amely során a képzés résztvevői nem állnak hallgatói vagy tanulói jogviszonyban a képző intézménnyel. A jogviszonyt a képzésen résztvevők és a képző intézmény közötti felnőttképzési szerződés határozza meg.

Jellemzői:

 • Iskolarendszeren kívüli, tanfolyami képzés
 • Az oktatás munkarendje és az oktatási napok igény szerint tervezhetők
 • Első szakképesítés megszerzésére irányuló képzés ingyenes, elbírálására a benyújtott dokumentumok alapján a képző jogosult
 • Az alsó korhatárt az adott szakképesítés képzési és kimeneti követelménye határozza meg, felső korhatár nincs
 • A felnőttképzésben a tanulónak nem jár diákigazolvány, családi pótlék, társadalombiztosítási illetve árvaellátás sem
 • Párhuzamosan végezhető akár iskolarendszerű képzéssel együtt
 • Bemeneti feltételeket az adott képzési és kimeneti követelmény határozza meg
 • Az orvosi illetve pályaalkalmassági vizsgálat szükségességét az adott szakképesítés képzési és kimeneti követelménye határozza meg
 • Felnőttképzési szerződés kötése kötelező
Fitness instruktor
16. Személyi szolgáltatás/sportok
Képzés ideje 200-250 óra.

 Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául.

 • Ágazat megnevezése: Sport
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Képzési idő: 200-250 óra
 • Képzési forma: Esti

A fitness instruktor a szabadidősport jellemző létesítményeiben tervez, szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket. Tevékenysége elsősorban a lakosság fittségi állapotának javítására irányul. Komplex felkészültsége alapján alkalmas a legváltozatosabb mozgásprogramok oktatására. A fizikai aktivitás fontosságát terjeszti, az általa oktatott mozgásprogramokat népszerűsíti; változatos hangulatú, dinamikájú és edzéshatású zenés órafajtákat tart; képes csoportos és egyéni vízi edzésprogramokat vezetni. 

A csoport tudásszintjének megfelelő gyakorlatanyagot állít össze, a terhelésintenzitást megfelelő módon szabályozza; a gyakorlatokat bemutatja és megtanítja. A kellemes csoportlégkört megteremti, a csoporttagokat motiválja; életkori sajátosságoknak megfelelő és egyéb speciális csoportos foglalkozásokat tervez és vezet. A hibákat felismeri, kijavítja, a sérüléseket megelőzi; szükség esetén elsősegély nyújtási feladatokat lát el. Az erőfejlesztő és kardio-gépeken végzett egyéni edzéseket szakszerűen felügyeli; kapcsolódó adminisztratív feladatokat lát el.

Jelentkezési lap

 Csatolandó dokumentumok:

 • érettségi bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány másolata
 • lakcímkártya másolata
 • TAJ kártya másolata
 • adóazonosító kártya másolata
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata fénykép, videó, hanganyag készítéséhez
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata személyes adatok kezeléséhez

 Letölthető dokumentumok:

Személyi edző
16. Személyi szolgáltatás/sportok
Képzés ideje 200-250 óra.

Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául. Komplex felkészültsége alapján alkalmas arra, hogy szakmai segítségével az ügyfél egészség-tudatos életvitelt alakítson ki, ezáltal javul a vele együttműködők életminősége.

 • Ágazat megnevezése: Sport
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, szakmai előképzettség a Programkövetelmény alapján
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Képzési idő: 200-250 óra
 • Képzési forma: Esti

A Személyi edző a fitnesz és wellness klubok edzőtermi részlegében teremedzői feladat mellett személyi edzői feladatot is képes ellátni. Képes az ügyféltestalkati és fittségi állapotát meghatározni, valamint ezen túlmenően tartás- és mozgáselemzés mellett izomegyensúlyt vizsgálni és CORE izomteszteket elvégezni. Krónikus betegeknek az orvossal konzultálva, javaslatait szem előtt tartva edzést tervezni és vezetni. Igény szerint speciális edzéscélokat fogalmaz meg, az elérendő célokhoz megfelelő edzéseszközöket és módszereket rendel. Felügyeli a különböző erőfejlesztő és kardio- gépeket, valamint különböző edzés eszközökkel végzett edzéseket, szükség esetén segítséget nyújt, és technikai hibákat javít vagy tanácsot ad az edzésprogram összeállításához, igény esetén személyre szóló edzéstervet készít. Az egészséges életmód megvalósításához a táplálkozás terén ajánlásokat fogalmaz meg. Megerősíti az ügyfél motivációját, az edzés eredményességéről pontos visszajelzést ad, indokolt esetben javaslatot tesz az edzésprogram változtatására, edzéstervet módosít. A fejlődő szervezet egészségügyi és funkcionális igényeit figyelembe véve edzést tervez és vezet Nevelési és oktatási intézményekben tanórán kívül motorikus képességek fejlesztésére irányuló foglalkozásokat tervez és vezet. Tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat. Szóbeli konzultáció, írásbeli kérdőív vagy különböző informatikai és audio-vizuális eszközök révén segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, fizikai állapotának megfelelő egyéni és/vagy kollektív rekreációs mozgásprogramot. Tájékoztatást ad az ügyfeleknek a fitnesz létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásairól, szolgáltatásairól, a géppark, eszközök, berendezések rendeltetésszerű használatáról. A szakképzettséggel betölthető legjellemzőbb munkakörök, tevékenységek: személyi edző, fitnesz oktató, csoportos funkcionális instruktor, teremedző, fitnesz instruktor, kondicionáló edző, sport-animátor, fitnesz asszisztens.

Jelentkezési lap

 Csatolandó dokumentumok:

 • érettségi bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány másolata
 • lakcímkártya másolata
 • TAJ kártya másolata
 • adóazonosító kártya másolata
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata fénykép, videó, hanganyag készítéséhez
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata személyes adatok kezeléséhez

 Letölthető dokumentumok:

Személy- és vagyonőr
25. Védelmi szolgáltatás/személy- és vagyonvédelem
Képzés ideje 200-250 óra.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartásához.

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Képzési idő: 200-250 óra
 • Képzési forma: Esti

A személy és vagyonőr a magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, kereskedelmi-logisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen a megbízó által, a vagyonvédelmi törvény alapján, az adott szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr- és járőrszolgálat keretében látja el feladatát. A létesítmények területére személyeket és szállítmányokat be- és kiléptet, ellenőriz, kezeli a beléptető, ellenőrző, védelmi és jelzőrendszereket. Közterületi járőrszolgálatot lát el, üzletek, elárusítóterek területén őrzést, helyszín ellenőrzést végez, riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként tevékenykedik. Sport, kulturális, politikai és egyéb tömegrendezvények biztosításában vesz részt, a rendezvény helyszínén be- és kiléptetést végez, melynek keretében ellenőrzi a beléptetés jogszerűségét, felderíti a közbiztonságra különösen veszélyes és a rendező által megtiltott anyagok, eszközök, tiltott szimbólumok, pirotechnikai anyagok bevitelét. Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, szükség esetén kiürítést végezés/vagy abban közreműködik. Biztosítja megbízás alapján bankok, pénzintézetek őrzését, védelmét. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a szolgálati helyén elfogja, visszatartja, az illetékes hatóságnak átadja. Intézkedése során, jogos védelmi vagy végszükség helyzetben a támadás elhárítására a szakmai szabályok betartásával kényszerítő testi erőt vagy a rendelkezésére álló támadáselhárító eszközt alkalmazhat. Létesítmény területén belül, azon kívül pénz- és értékszállítást végez, szállítmánykísérési feladat végrehajtásában vesz részt. Megbízás alapján helyszínbiztosítást végez, parkoló őrként teljesít szolgálatot. Rendkívüli események időszakában elrendelt szükséghelyzetben közreműködik, felkérésre közveszély elhárításában vesz részt.

Jelentkezési lap

 Csatolandó dokumentumok:

 • személyi igazolvány másolata
 • lakcímkártya másolata
 • TAJ kártya másolata
 • adóazonosító kártya másolata
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata fénykép, videó, hanganyag készítéséhez
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata személyes adatok kezeléséhez

 Letölthető dokumentumok: