A SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

pályázatot hirdet

a SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TOKAJI FERENC TECHNIKUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS GIMNÁZIUMBAN

OKTATÁSI ASSZISZTENS

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozott idejű munkaviszony, 2022. február 01. – 2023. január 31.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra.

A munkavégzés helye: SZSZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium (3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 18-20.)

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok, ügyeleti, tanulói felügyeleti feladatok, egyéni és csoportos tanulói kíséret, szabadidős tevékenységek szervezése levezetésével kapcsolatos tevékenységek elvégzése. Az intézményi rendezvények lebonyolításában és előkészítésében való részvétel. Az intézmény adminisztrációs, vagyongazdálkodási feladatainak segítése.

Pályázati feltételek:

 • középfokú szakirányú pedagógiai, informatikai végzettség
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
 • az 599/2021. (X.28.) Kormányrendelet 1. §. b.) és a 2/A. § (1) bekezdése alapján szükséges SARS-CoV2 koronavírus elleni védőoltás megléte

Elvárt kompetenciák: kiváló szakmai tudás; önálló munkavégzés; pontosság; megbízhatóság jó kommunikációs, kapcsolatteremtő, együttműködési, szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok és a pályázati anyag kezelésére vonatkozóan
 • SARS-CoV2 koronavírus elleni oltást igazoló dokumentum másolata

 

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. február 01. napjától tölthető be.

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. 01. 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Tóth Erika igazgató nyújt, a 47/352-236 v. 70/935-4835 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatot postai úton a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium (3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 18-20.) címére kell megküldeni.

A munkakör megnevezését kérjük a borítékon feltüntetni!

 • Elektronikus úton Molnárné Tóth Erika igazgató részére a tfg@szerencsiszc.hu e-mail címen kell eljuttatni.

A pályázat elbírálásának módja rendje:

A pályázókat az intézmény igazgatója hallgatja meg, javaslatát megküldi a Szerencsi Szakképzési Centrum kancellárjának.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tfg.hu honlapon szerezhetnek.