T Á J É K O Z T A T Ó

Tájékoztató a „Nyári diákmunka elősegítése 2014.” program indításáról

A Nemzetgazdasági  Minisztérium  a  fővárosi/megyei  kormányhivatalok  munkaügyi
központjai és a járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei megvalósításával „A nyári
diákmunka elősegítése 2014” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.  
A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése.
A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozaton, tanulói, vagy hallgatói
jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem
egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve
az  önkormányzat  fenntartásában  álló,  önkormányzati  alapfeladat  ellátását  végző
intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban
nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált
bérminimum – időarányos hányada.

A programhoz  csatlakozás előfeltétele,  hogy  a  nappali  tagozatos  diák  a lakó,-  vagy
tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal járási munkaügyi kirendeltségen közvetítést
kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes
diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor
kiadott iskolalátogatási igazolásával  kell  a munkaviszony kezdete előtt  a  kirendeltségre
befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja
megtörténhessen.

A  támogatás  kizárólag a  kirendeltség  által  a  munkaerőigényre  közvetített  diák
foglalkoztatásához nyújtható.

További információért kérjük, forduljon kirendeltségi kollégáinkhoz!

Tokaj, 2014. június 19.

Borbély Beáta
Kirendeltség-vezető