2011. május 28-tól június 2-ig Lengyelországban, Cieszyn városában került sor a 13. Junior Eco-Expert Projekt hétre, melyen 4 ország diákjai – Ausztriából Yspertal,Csehországból Veseli,Magyarországról Tokaj, Lengyelországból Cieszyn – vettek részt. A több napos projekt már évek óta kiváló alkalmat teremt a diákok közös munkájához. Úgy gondoljuk, hogy országos viszonylatban is kevés olyan intézmény lehet, ahol környezetvédelmi témakörben ilyen jelentős nemzetközi együttműködés valósul meg több mint egy évtizede.

A hét folyamán a 4 ország diákjai 6 csoportban tanulmányoztak 1-1 környezet-illetve természetvédelmi témát, problémát. Iskolánkból, a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumból 20 tanuló – leginkább környezetvédelem, biológia és idegen nyelv iránt érdeklődő – utazott a Tokajtól kb. 500 km-re található városba. A programsorozat a vasárnap reggeli megnyitóval indult, amely után megalakultak a csoportok. Minden témakör felkeltette a diákok érdeklődését. Többen látogatást tehettek szennyvíztisztító telepre, egy Beskidy erdészetbe, egy biogáz előállító üzembe. A biogáz talán fontos energiaforrás lehet a közeljövőben, hasonlóan a bio üzemanyaghoz. Legérdekesebbnek egy biofarm megtekintése bizonyult, ahol a diákok maguk készíthettek vajat, sajtot és egyéb tejtermékeket. Az egyik csoport elkészítette Cieszyn város zuzmótérképét. A zuzmók a levegőszennyezés indikátorai, így jelenlétükkel vagy hiányukkal jelzik a levegő minőségét. A gyűjtött adatok alapján tehát kimutatható, hogy város különböző részein eltérő a levegőszennyezés mértéke. A szakmai programok mellett természetesen szabadidős tevékenységek, sportolási lehetőségek, és városnézés színesítette a hetet.

A prezentáció napjára minden csoport az általa feldolgozott témáról színvonalas angol nyelvű bemutatót tartott, melyben megfigyeléseiket, mérési eredményeiket és tapasztalataikat ismertették a program zárására érkező polgármesterek, igazgatók és a programot támogató szakemberek előtt. A prezentációt a nemzetek színes kulturális műsora követte.

A szakmai munka mellett kitűnő lehetőséget nyújtott ez a hat nap az angol nyelv gyakorlására illetve a lengyel kultúra és szokások megismerésére. A diákjaink ismeretekkel, élményekkel, barátságokkal gazdagodva tértek haza.

Nagyné Dóka Nóra,
Bogdán József,
szaktanárok