A középiskolai ballagási ünnepség meghatározó mérföldkő egy diák életében, hiszen egy korszak lezárását és egy új életszakasz kezdetét jelenti. A Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium jubileumi, 70. tanévének ballagási ünnepségére 2022. április 30-án került sor. Az ünnep reggelén a 9-11. évfolyamos tanulók virágokkal díszítették fel az iskolát. Szülők, rokonok, barátok látogattak el hozzánk, hogy együtt ünnepeljenek a végzősökkel. Hat osztályból 150 diák búcsúzott oktatóitól, társaitól és az iskolájától. Az utolsó osztályfőnöki óra végén az intézmény lélekharangjának hangjára indultak a 12. évfolyamos tanulók, akik még egyszer bejárták a jól ismert épület helyiségeit, majd az iskolazászlót követve megérkeztek az ünnepség helyszínére, a sportcsarnokba. A rendezvényünket megtisztelte Rubi Zsoltné, a Szerencsi Szakképzési Centrum kancellárja és Posta György, Tokaj város polgármestere is.
Az ünnepeltektől az itt maradó diákok nevében Juhász Sára 11.A osztályos diákunk vett búcsút. Szebeni András Búcsú az iskolától című versét szavalta el Petróczi Fruzsina 12.A osztályos diák. Majd Peiml Eszter 12.A és Fekete Boglárka 12.D osztályos tanulóink a Vigyázz a madárra című gyönyörű dalt adták elő. Ezt követően a ballagók nevében a 12. A osztályos Csata Fanni ünnepi beszéddel szólította meg a hallgatóságot. Intézményünk igazgatónője, Molnárné Tóth Erika meleg szavakkal és mély gondolatokkal búcsúzott a végzősöktől. Beszédében felidézte az elmúlt négy évet, kihangsúlyozta ,,a közösen megélt években mindenki azon dolgozott, hogy napról napra mindannyian közelebb kerüljetek dédelgetett álmotokhoz, hogy egy-egy csalódás, újabb és újabb online felület megismerése, alkalmazása után, a kudarcokkal is szegélyezett út ellenére merjetek új terveket szőni, értsétek meg, és merjétek ti is kimondani, hogy még nem elég!” Majd az oktatói testület nevében megköszönte a szülők bizalmát, hogy ránk bízták gyermeküket. Ezután került sor a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók megjutalmazására. Mindvégig kitűnő eredménnyel végezte tanulmányait és sokoldalúan kamatoztatta tehetségét, ezért „kitűnő tanuló” oklevelet és oktatói testületi dicséretet kapott a 12. A osztályból: Braun Dorina, Csata Fanni, Dévald Áron, Porubszki Zsuzsanna Dóra, Tóth Endre, a 12. B osztályból: Fitos Barbara, Handa Virág Barbara, Prill Hanna, Tóth Gerda Gabriella. Oktatói testületi dicséretben részesült még kimagasló tanulmányi eredményéért valamint versenyeredményeiért a 12.A osztályból: Gáspár Dominika. Az elmúlt évek alatt végzett tanulmányi, közösségi és kulturális munkájával 37 tanulónk érdemelte ki az igazgatói dicséretet. Iskolánk egykori igazgatójának, Nagy Antalnak a tiszteletére intézményünk egykori diákjai, dr Bényei Miklós, nyugalmazott egyetemi docens, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, címzetes egyetemi tanár és felesége dr. Csikai Erzsébet orvos, természetgyógyász 2013-ban díjat alapított. Ezt a kitüntető elismerést, az emlékplakettet és az azzal járó pénzjutalmat az intézményünk legkiemelkedőbb tanulója nyerheti el. Nagy örömünkre szolgált, hogy megtisztelték ballagási ünnepségünket a Nagy Antal-díj alapítói, akiktől a díjjal járó plakettet és anyagi elismerést az idén Dévald Áron 12.A osztályos tanuló vehette át. Sokoldalú művészeti tehetség díjban Porubszki Zsuzsanna Dóra 12.A osztályos tanuló részesült. „Sokoldalú tehetség” elismerést kapott Braun Dorina 12.A, Petróczi Fruzsina 12.A, és Tóth Gerda Gabriella 12.B osztályos tanuló. A Szerencsi Szakképzési Centrum az „Év tanulója 2022” oklevelét és az ezzel járó könyvjutalmat Rubi Zsoltné kancellár asszony adta át a gimnáziumi tanulóink közül a 12.B osztályos Fitos Barbarának és a technikumba járók közül pedig a 12.C osztályos Krajczár Kamillának. A DSE által felajánlott ,,Jó tanuló, jó sportoló” címet és pénzjutalmat ebben a tanévben Levik Boldizsár 12.A osztályos tanuló nyerte el. Az osztályonként megválasztott „év tanulói”, az országos versenyek helyezettjei, a felsőfokú, valamint a két középfokú nyelvvizsgával rendelkezők a Tokaji Gimnázium és Szakgimnázium Tehetséges Gyermekeiért Egyesületének jutalmait vehették át. A jutalmazások sorát folytatva a Diáksport Egyesület és a Diákönkormányzat legkiemelkedőbb tagjai részesültek elismerésben, valamint Ladinszki Tünde, a Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium vezetője adott át elismerő oklevelet a közösségért legaktívabban tevékenykedő kollégistáknak.
A ballagási ünnepség végén a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium egyedülálló hagyományára került sor, az ünnepeltek tokaji nektárral telt pohárral koccintottak a ballagók egészségére és sikereire.
Végezetül Molnárné Tóth Erika igazgatónő Verlaine szavaival vett búcsút a végzős diákoktól

„Csak menj tovább, és ne emészd magad!
Az út jó, s egy a dolgod: hogy haladj.”

A végzősöknek eredményes érettségi, sikeres felvételi vizsgát kívánunk!

Dévaldné Orosz Beatrix
igazgatóhelyettes