Tagozatkódok:

GIMNÁZIUM SZAKGIMNÁZIUM
0201 Matematika-természettudományos tagozat 0211 Pedagógia ágazat
0202 Biológia – természettudományos tagozat 0212 Informatika ágazat
0203 Nyelvi tagozat – angol nyelv, német nyelv 0213 Környezetvédelem ágazat
0204 Humán tagozat 0214 Ügyvitel ágazat
0205 Belügyi rendészeti gimnáziumi osztály 0215 Rendészet és közszolgálat ágazat
  0216 Sport ágazat
  0217 Vízügy ágazat

Iskolai felvételi vizsga: 2018.02.23. 08:00 óra (Jelentkezőket kérjük, hozzák magukkal ellenőrző könyvüket!) Nem küldünk értesítést a felvételi vizsga időpontjáról, ezért kérjük a jelentkezőket, hogy a vizsga napján 30 perccel korábban megjelenni szíveskedjenek!

Felvételi előkészítők:

2018.02.09., 2018.02.16., 14:00 – 16:00-ig – idegen nyelv, biológia, matematika, pedagógia, informatika, fizikai alkalmasság.

Időpont Teendő
2018. 02. 19. Felvételi jelentkezési lapok beadása
2018. 02. 23. 8.00 óra Szóbeli meghallgatás
2018. 02. 26-27. 14.00 óra Pótló szóbeli meghallgatás
2018. 03.02. Ideiglenes felvételi jegyzék
2018. 03. 21-22. Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2018. 04. 27. Felvételről vagy elutasításról szóló döntés megküldése
2018. 06. 22. Beiratkozás

 Felhívjuk a figyelmet, hogy ismételten várjuk a jelentkezőket a belügyi-rendészeti gimnáziumi osztályba, továbbá új képzésként indítjuk a vízügyi ágazatot szakgimnáziumi osztályban.

 Kérjük, szíveskedjenek a www.tfg.hu honlapon a felvételi tájékoztatónkat áttekinteni a tanulmányi területkódok pontos megadásához!

Az iskola OM azonosító szám: 203055
Cím: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 18-20.
Telefonszámok: 47-352-026, 47-352-236
Telefax: 47-352-026
E-mail: tfg@tfg.hu
Honlap: www.tfg.hu
Igazgató: Molnárné Tóth Erika
Igazgatóhelyettesek: Dévaldné Orosz Beatrix, Kónya-Botrágyi Mária
Gyakorlati oktatásvezető: Pataki Zsolt 

Alkalmassági vizsgálat az intézményünkbe jelentkező
8. osztályos tanulók számára

Az általános iskola befejezése után szakgimnáziumban továbbtanulni szándékozó diákoknak a jelenleg hatályos jogszabályok és szakmai irányelvek szerint meghatározott alkalmassági feltételeknek kell megfelelniük. A szakmai alkalmasság vizsgálata, az ehhez szükséges szakkonzíliumok elrendelése iskolaorvosi feladat (26/1997. (IX.3.) NM rendelet.

A jelenleg hatályos jogszabály a fogadó intézmény iskolaorvosát jelöli ki az alkalmasság elbírálására.

(33/1998.(VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról 11. §(2) A szakmai alkalmasság előzetes vizsgálatát és véleményezését első fokon a szakképző intézménybe jelentkező tanulóknál a fogadó intézmény iskolaorvosa, végzi.

Tájékoztatjuk 8. évfolyamos jelentkezőinket, hogy a szakgimnáziumi ágazati szakképzésre való felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása. A vizsgálat elmulasztása a felvétel elutasítását jelenti.

Az egészségügyi alkalmasság igazolása az alábbi szakgimnáziumi ágazati képzéseinket érinti:

 • környezetvédelem
 • ügyvitel
 • rendészet és közszolgálat
 • sport
 • vízügy

 Szakgimnáziumi rendészet ágazati képzés, sport ágazati képzés és a gimnázium belügyi – rendészeti osztály esetében elfogadjuk a honlapunkról letöltött háziorvos által kiállított igazolást!

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatot iskolaorvosunk a jelentkezési lap beérkezését követően végzi el az alábbi ágazati képzések esetében:

 • környezetvédelem
 • ügyvitel
 • vízügy
 • sport (abban az esetben, amennyiben nem rendelkezik háziorvos által kiállított igazolással)

Iskolánkba jelentkezők számára a vizsgálatok elvégzésének időpontja:

2018. február 23. 7:30 – 9:00-ig

Helyszín: SZSZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma földszinten lévő könyvtára

Vizsgálatot végző orvos: Dr. Kis Imre, iskolaorvos

Az egészségügyi vizsgálaton nem kell részt venni a Tokajban és Prügyön dr. Kis Imre háziorvoshoz tartozó tanulóknak!

Kérjük, hogy a tanulók hozzák magukkal:

 • családorvos igazolását egészségügyi állapotáról,
 • amennyiben állt már kórházi kezelés alatt, a kórházi zárójelentés(ek) másolatát,
 • a nyolcadik osztályos védőnői-orvosi szűrések eredményeinek másolatát,
 • TAJ kártyát

NEM KÉRÜNK EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOT A GIMNÁZIUMBA, AZ INFORMATIKA ÁGAZATI, PEDAGÓGIA ÁGAZATI KÉPZÉSRE JELENTKEZŐKTŐL!

Felhívjuk az intézményünkbe jelentkező 8. évfolyamos jelentkezőink figyelmét, hogy kísérjék figyelemmel honlapunkat (www.tfg.hu)!