az SZSZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnáziumba

jelentkező 8. osztályos tanulók részére

 

Intézményünkben a  felvételi vizsga időpontja: 2022. február 22. (kedd) 12.30 óra.

(Kérjük, hogy ezen a napon a tanulók 30 perccel a vizsga megkezdése előtt jelenjenek meg!) 

Az iskola a felvételi vizsgára – az idő rövidsége miatt – külön értesítést a tanulók részére nem küld!

Kérjük, hogy a tanulók ellenőrző könyvet hozzanak magukkal! (Elektronikus ellenőrző esetében a félévi eredményeket is tartalmazó naplókivonatot.)

Belügyi-rendészeti oktatásra, a rendészeti ágazati képzésre és a sport ágazati képzésre jelentkezők a honlapunkról letölthető – a tanuló egészségi állapotára vonatkozó igazolást – a körzeti/háziorvossal szíveskedjenek kiállíttatni és a felvételi jelentkezési laphoz csatolni!

A sport ágazati képzésre a pályaalkalmassági (tanulói) nyilatkozatot szintén kérjük a jelentkezési laphoz csatolni.

 

Pótló időpont: 2022. február 23-24. 14.00 óra azok számára, akik vizsga ütközése vagy betegség miatt nem tudtak megjelenni. (Igazolás a távollétről feltétlenül szükséges, valamint kérjük ennek bejelentését az iskola titkárságán!)

 

Intézményünk szóbeli felvételit és fizikai állapotfelmérést tart az alábbi iskolatípusokban.

 

  • Szóbeli meghallgatás (JELENLÉTTEL) matematika tagozat, biológia tagozat, nyelvi tagozat, belügyi rendészeti tagozat, oktatás ágazat
  • Fizikai állapotfelmérés: rendészet és közszolgálat, sport ágazat, belügyi rendészeti tagozat
  • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat (JELENLÉTTEL) környezetvédelem és vízügy ágazat: Egészségügyi alkalmassági vizsgálatot iskolaorvosunk a jelentkezési lap beérkezését követően a felvételi vizsga napján végzi.

Iskolánkba jelentkezők számára a vizsgálatok elvégzésének időpontja:

  1. február 22. 12:30

Helyszín: SZSZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium orvosi szobája

Vizsgálatot végző orvos: Dr. Kis Imre, iskolaorvos

Az egészségügyi vizsgálaton nem kell részt venni a Tokajban és Prügyön dr. Kis Imre háziorvoshoz tartozó tanulóknak!

Kérjük, hogy a tanulók hozzák magukkal: a nyolcadik osztályos védőnői-orvosi szűrések eredményeinek másolatát, amennyiben állt már kórházi kezelés alatt, a kórházi zárójelentés(ek) másolatát,TAJ kártyát.

 

A felvételi vizsgák témakörei a itt megtalálható!

 

A 2022. évi középiskolai felvételi eljárás résztvevőit tájékoztatjuk, hogy a belügyi-rendészeti gimnázium, a rendészet és közszolgálat ágazat, valamint a sport ágazat tanulmányi területeken felvételi követelményként megjelölt „Orvosi igazolás a fizikai alkalmasságról” nyilatkozatot amennyiben nem sikerült a háziorvostól beszerezni, abban az esetben a fizikai alkalmasságot iskolánk iskolaorvosa fogja elvégezni a felvételi vizsga napján 2022.02.22. 12.30 órától.

A vizsgálat helye: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20. 

Szerencsi SzC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium

Ideje: 2022. 02. 22. 12:30-tól

A vizsgálat elvégzéséhez kérjük, hozza magával:

  • az egészségügyi kérdőívet (anamnézis lapot) kitöltve, szülő által aláírva
  • kórházi vagy szakrendelői kezelésekről a zárójelentést vagy ambuláns lapot (ha van rá lehetősége, ezek fénymásolatát)
  • az általános iskolai 8. osztályos iskola-egészségügyi szűrővizsgálat leletét (Jelentés 6-18 éves fiúkról-lányokról) vagy törzskarton kivonatát, melyet az iskolát ellátó védőnőtől vagy iskolaorvostól tudják beszerezni.

Kérjük, hogy azok a tanulók, akiknek sikerült beszerezniük a háziorvos által aláírt nyilatkozatot, és nem csatolták a felvételi jelentkezési laphoz, a felvételi vizsga napján (2022. 02. 22.) az iskolába történő belépéskor adják le azt a regisztrációs asztalnál!