image003Iskolánk képzéseiben nemcsak információátadásra vállalkozunk, de a szemléletformálásra és a személyiségfejlesztésre is megéri időt szánni, így még a tananyag is maradandóbb tudássá válik. A pedagógiai ágazatos képzésben a nevelési és a pedagógiai gyakorlatok lehetővé teszik, hogy intézményi kapcsolataink segítségével tanulóink belelássanak a gyógypedagógiai gondozás területeibe. Ezeken az alkalmakon tanulóink megtapasztalhatják, hogy a fejlesztő tevékenység hatékonyságához milyen eszközöket használnak a gyógypedagógusok és a mentálhigiénés szakemberek. Megismerkedhetnek játékos és zenés fejlesztési lehetőségekkel, sérült emberekhez kerülhetnek közelebb és megérthetik érzéseiket. Az együtt töltött órák után jó megtapasztalni a kölcsönös gazdagodást, tanulóink érzékenyebbek és elfogadóbbak lesznek. A meglátogatott intézményekben gondozottak öröme és vidámsága, hálás tekintete arra ösztönöz, hogy újra visszatérjünk hozzájuk.

Ebben a tanévben szeptembert 26-án két csoport indult útjára. A pedagógiai és családsegítő munkatárs képzésben résztvevő tanulóinkat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kistérségi Támogató Szolgálat és Napközi Otthonban látták vendégül a szakemberek. Az intézmény tevékenységének bemutatója után közös kézműves foglalkozással folytatták a tanulók és a gondozottak a napjukat. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Koskovics Erzsébet intézményvezetőnek és munkatársainak, akik örömmel veszik, ha pedagógiás csoport érkezik hozzájuk, és szívesen segítenek a gyakorlati órák tantermen kívüli gazdagításában.

Köszönetet szeretnénk mondani a Nyírteleki Civil Centrum vezetőségének és munkatársaiknak is, ugyanis a 10. évfolyam tanulói náluk tettek látogatást. Az előző tanévben az intézmény vezetője Glückmann Pál előadást tartott iskolánkban, amely keretében bemutatta a szolgáltatásaikat. Az osztályba járó Kovács Vivien édesanyjának közvetítésére is szükség volt, hogy mindez megvalósuljon. Már ekkor tudtam, hogy szeretném megmutatni tanulóimnak ezt a szociális szolgáltató egyesületet, ahol fogyatékos személyek személyi segítő szolgálatát működtetik. Érdemes megtapasztalni, hogy a gyógypedagógiai tevékenységek sokrétűek, és rengeteg sikerélményt adnak. Ehhez jól felkészült szakemberekre van szükség, akik lelkesedéssel beszélnek élményeikről, beengednek minket saját munkaterületeikre. Majoros Attila Györgyné bemutatójának köszönhetően érdekes fejlesztő eszközöket próbálhattak ki a tanulók. Ki gondolná, hogy a sportpoharakkal való játék kifejezetten a jobb és a bal agyfélteke kapcsolatainak javítását szolgálja? A támogatott lakhatást is megismerhettük, azaz egy olyan családi házban is szétnézhettünk, ahol fogyatékos személyek önálló életviteléhez nyújtanak segítséget.

Dobrosi Ágnes
pedagógia munkaközösség-vezető

A tanév folyamán iskolánk valamennyi ágazati képzésben részesülő tanulója több alkalommal is részt vesz majd szakmai, illetve pályaorientációs utakon, kirándulásokon, amit a fenntartó Szerencsi Szakképzési Centrum finanszíroz.

Célunk, hogy felkeltsük és fenntartsuk diákjaink érdeklődését választott szakmájuk iránt, megmutassuk valamennyi ágazatban az elméleti tananyag gyakorlati hasznosulását, lehetőséget teremtsünk a választott szakma minden szegmensének megismerésére, felhívjuk tanulóink figyelmét a szakirányú továbbtanulás lehetőségére.

Partnereink több ágazatban a szakmai érettségi vizsga megszerzése után biztos munkahelyet ajánlanak a szakgimnáziumi képzést választott tanulóknak.