P1150043Dr. Kiss Csaba, iskolánk egykori diákja környezetvédelem szakosként végzett 2004-ben, dr. Dankó József tanár úr osztályában. Általános iskola után Nyíregyházáról jelentkezett hozzánk, hiszen már akkor is elkötelezett madár- és természetszerető diák volt, aki rendszeresen járt nyári táborokba, ahol hallott az intézményünkben folyó környezetvédelmi képzésről. Iskolánkban is hamar kiderült ilyen irányú érdeklődése, 10. évfolyamos tanulóként 2002-ben a Kitaibel Pál Országos Középiskolai Biológiai Tanulmányi Versenyen szakközépiskolai kategóriában nemzetközi szinten II. helyezést ért el, ami az addigi legjobb eredményt jelentette akkor neki is, és nekünk is.

Iskolánk tehetségpontjának meghívására több mint egy évtizeddel középiskolai tanulmányainak befejezése után, 2018. január 26-án visszatért hozzánk, hogy meséljen nekünk, egykori tanárainak és a mostani diákoknak arról, hogy kitartó tanulással, határozott érdeklődéssel, munkával milyen szép eredményeket lehet elérni. 2010-ben szerezte meg általános orvosi diplomáját, majd a Kótaji II. körzet háziorvosa lett. Egyetemi évei során 2007-ben, harmadéves orvostanhallgatóként csatlakozott a Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportjához (DEKOM), jelenleg orvosigazgató-helyettesként segíti a csapatot. Az eltelt évek során számos prevenciós és karitatív program megvalósításában vállalt szerepet, és több külföldi katasztrófamentésben is részt vett a DEKOM-mal (Mianmar, Nepál, Haiti). Sok-sok képen keresztül bemutatott katasztrófa, a mentésekkel, segítségnyújtással kapcsolatos érzelmek vázolása, logisztikai kérdések, a mindennapi munkával, a családi élettel történő összeegyeztethetőség kérdéskörei mély benyomást tettek a diákokra és tanárainkra egyaránt, amit mi sem példáz jobban, mint hogy a kérdések között felmerült, hogyan lehet hozzájuk csatlakozni. Nagy benyomást tett ránk az is, amikor elmesélte, hogy a rászorulóknak a szegényebb falvakban, tanyavilágban rendszeresen segítenek, így kisfia is, aki saját játékaiból készített adományát személyesen adta át a szegény gyerekeknek.

A humán egészségügyi ellátás mellett a Hortobágyi Madárkórház Alapítvány kuratóriumi tagjaként a vad madarak mentésében is tevékenyen részt vállal. Diákjaink legnagyobb megdöbbenésére elmesélte azt is, hogy ebben az évben több mint tíz baglyot mentett meg és nevelt fel otthon, majd engedett vissza a természetbe. Megismerhettük a záhonyi határátkelőhelyen lefoglalt, Ukrajnából Olaszországba tartó, de a NAV hálójában fennakadt madárszállítmány sorsát is: 250 lefoglalt csonttollú, tengelic, süvöltő egy kisebb hányada sajnos elpusztult, de nagyobb részük a kondíciójuk helyrehozatala és a gyűrűzés után ismét visszanyerte szabadságát. És hogy mennyire ismert szakember? Alig indult haza iskolánkból, érkezett egy telefon, miszerint megint bagolymentésen kell részt vennie, méghozzá Tokajban. Este felhívtuk, és elmondta, már későn jött a segítségkérés. Mire odaért a pajtába bezárt állathoz, az sajnos elpusztult, mert akik végül szóltak neki, száraz magvakkal próbálták etetni a ragadozó állatot. Ez is szemléletes példa lehet arra, hogy miért olyan fontos a tanulás, az ismeretek kellő mélységű elsajátítása.

A biológiai előadó telt házas bemutatója a megjelent diákoknak és kollégáknak nemcsak egy orvosról szólt, hanem egy életfelfogásról, egy példamutató és követendő életről, melynek egy kis ideig a mi iskolánk és nevelőtestületünk is része lehetett, reményeink szerint annak formálódására hatással is volt. Büszkék vagyunk rá!

Köszönjük!