Büfé pályázati felhívás 2020

Benyújtási határidő: 2020. augusztus 7. 11:00

 

A Szerencsi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet büfé helyiségek bérbe vételére az alábbiakban részletezettek szerint:

 • iskola neve: Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium
 • címe: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.
 • büfé alapterülete: 20 m2  

 

 I.A pályázat tárgya:

 

1./ A Szerencsi Szakképzési Centrum fent nevezett iskoláiban az Országos Élelmiszer biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsításoknak megfelelő büfé kialakítása és a büfé helyiségének bérbeadása. A pályázat kiíró szándéka, hogy az iskolai büfé egészséges termékeket kínáljon.

2./ A Szerencsi Szakképzési Centrum a fent meghatározott pályázati cél megvalósítása érdekében nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az iskolák fent megnevezett és cím alatt található büfé helyiségeinek bérbe adására.

3./ A nyertes pályázónak kell az iskolákban található büfé helyiséget az élelmiszer forgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie. 

Abban az esetben, ha a nyertes pályázó által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfé kialakításával felmerült költségeit saját maga viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat kiírójával szemben. 

A nyertes pályázó köteles figyelembe venni az igazgató észrevételeit a büfé termékválasztékának kialakításánál.

Az iskolabüfé kínálatának kialakításakor az árusítható termékekkel kapcsolatban a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/1012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 129.§ és 130.§-ai irányadóak. Ennek megfelelően a nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó termékek nem árusíthatók.

4./ A pályázóknak a következő szempontok szerint kell pályázataikat összeállítaniuk:

 • a pályázó szakmai múltja,
 • üzemeltetési terv a bérleti időszakra,
 • forgalmazni kívánt termékek bemutatása (teljes terméklista fogyasztói árral),
 • a pályázó által fizetendő bruttó havi bérleti díjra tett megajánlás,
 • referenciák,
 • köztartozásmentes igazolás.

5./ A pályázó kínálati listájának a következő egészséges ételeket és italokat is tartalmazniuk kell:

 • rostos gyümölcs-zöldséglevek, ásványvíz,
 • friss gyümölcsök (évszaknak megfelelően),
 • tejdesszertek,
 • sovány hússal, illetve húskészítménnyel készült szendvics, sok zöldséggel, korpás, magvas vagy rozsos zsemle, kifli, kenyér,
 • puffasztott gabonaszelet, natúr olajos magvak,
 • müzli szeletek,
 • aszalt gyümölcsök (kis adagokban),
 • olajos magvak (kis adagokban).

6./ A pályázatok elbírálásainak értékelési szempontjai (összesen 100 pont)

 • megajánlott bruttó havi bérleti díj (60 pont)
 • referencia (10 pont)
 • igazgatói ajánlólevél (10 pont)
 • forgalmazni kívánt termékek, árlista (10 pont)
 • POS banki terminál bevezetése (5 pont)
 • SZÉP kártya elfogadása (5 pont)

7./ A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

8./ A pályázatkiíró a pályázat eredményessége esetén a nyertessel a büfé üzemeltetésére határozott időtartamú bérleti szerződést köt 2020. szeptember 1. és 2023. június 30. közötti időtartamra.

A nyertes pályázónak havi bérleti díjat kell fizetni a büfé helyiségének használatáért. Az elektromos áramot, a víz-és csatornahálózatot, illetve a fűtést a pályázatkiíró díjmentesen biztosítja a nyertes pályázónak.

A bérleti díjat havonta számlázzuk, tárgyhóra vonatkozóan szorgalmi időszakban (szeptembertől júniusig), a bérlő a kiállított számlát a számla keltétől számított 10 naptári napon belül köteles megfizetni a Szerencsi Szakképzési Centrum bankszámlájára banki átutalás formájában.

Nyitvatartási idő: az iskola nyitvatartásával összhangban. 

Az üzemeltetési tevékenységéhez az engedélyek, okiratok fénymásolatának csatolása szükséges.

9./ A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 7. 11:00

A pályázat benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton.

A pályázati felülethez hozzáférést az alábbi oldalon igényelhet: https://szerencsiszc.hu/bufe

A büféhelyiség megtekintésére az iskola képviselője előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosít.

A pályázattal kapcsolatban információt az alábbi elérhetőségeken kérhet:

– Telefon: +36 (47) 200 125

– E-mail: bufe@szerencsiszc.hu

 

 II.      A részvétel feltételei:

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a pályázó nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím)
 • a havi bérleti díj mértékére vonatkozó ajánlatát;
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásától 30 napra a pályázó ún. ajánlati kötöttséget vállal;
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleményt a tulajdonos hozzájárulása nélkül 3. személynek bérletbe nem adhatja, a bérleti jogot át nem ruházhatja, bérleti társ sem vonható be a jogviszonyba;
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a bérleményt csak iskolai büfé céljára kívánja használni;
 • a HACCP kibővített rendszerének való megfelelés;
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs köztartozása

A pályázó kiemelten fontos kötelezettsége a tevékenységéhez szükséges hatósági, szakhatósági és működési engedélyek beszerzése saját költségén.

 

III. Érvényességi feltételek

Érvénytelen a pályázat, ha

– nem a jelen pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint nyújtották be,
– ha nem tartalmazza az I. 4. pontban meghatározott adatokat,
– ha hiányos.

 

IV. Kizárási okok

Kizárásra kerül az a pályázó, aki a pályázat elbírálását megelőző egy évben a Szerencsi Szakképzési Centrum iskoláiban üzemeltetési szerződéssel rendelkezett és a bérleti, vagy/és a közüzemi díjak fizetésében 2 hónap, vagy attól több fizetési elmaradása volt.

Kizárásra kerül az a pályázó, akiről az ellenőrzés során kiderül, hogy valótlan tartalmú, hamis nyilatkozatot tett.

A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására nincs mód!

Elbírálás határideje: 2020. augusztus 12. 14:00  

A pályázat eredményéről a kiíró az eredményhirdetést követően e-mail üzenet formájában értesíti a résztvevőket.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati felhívás visszavonására / eredménytelenné nyilvánítására.

Közzétéve: 2020. július 24.