DSC_7473 (Copy)Iskolánk legfontosabb és legszebb ünnepe a ballagás, amelyre ebben a tanévben május 5-én, szombaton került sor.  

Erre a rendezvényre az iskola egész közössége már hónapokkal korábban elkezdte a készülődést: a búcsúztató osztályok elkészítették a ballagók tarisznyáját, amivel útjukra bocsátották a végzősöket. A tarisznyákba útravalóul „hamuban sült pogácsa”, intézményünk fényképe, valamint egy-egy bölcs gondolat, idézet is került.  

Az ünnep reggelén az alsóbb évfolyamos diákok szorgos kezeinek köszönhetően virágok borították be az iskolát. Szülők, rokonok, barátok sokasága látogatott el hozzánk, hogy együtt búcsúztassák el a végzősökkel középiskolájukat. A 168 maturandus, miután még egyszer bejárta a jól ismert épület helyiségeit, az iskolazászlót követve megérkezett az ünnepség helyszínére, a zsúfolásig megtelt sportcsarnokba.  Az itt maradó diákok nevében Pózer Fruzsina 11. B és Vajkai Titanilla 11. C osztályos tanuló vett búcsút az útnak indulóktól. Majd Porubszki Dávid 12.A osztályos diákunk a Vigyázz a madárra című gyönyörű dalt adta elő, melyet Porubszki Tamás 9.A osztályos tanuló kísért gitáron.  Ezt követően a ballagók nevében a 12. F osztályos Velmovszki Dóra verssel, a 12. A osztályos Kovács Georgina pedig ünnepi beszéddel szólította meg a hallgatóságot.

Iskolánk igazgatónője, Molnárné Tóth Erika meleg szavakkal és mély gondolatokkal búcsúzott a végzősöktől. 

Ezután került sor a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók megjutalmazására. Mindvégig kitűnő eredménnyel végezte tanulmányait és sokoldalúan kamatoztatta tehetségét, ezért „kitűnő tanuló” oklevelet és nevelőtestületi dicséretet kapott Fekete Gabriella, Kotán Beatrix, Molnár Martin, Porubszki Dávid, Suller Janka, Szabó Bianka Emese 12.A, Szénási Tibor 12.B és Rusznyák Zsófia 12.D osztályos tanuló.  Nevelőtestületi dicséretben részesült még kimagasló tanulmányi eredményéért Mudri Panna 12.A, Gyarmati Anett 12.C és Velmovszki Dóra a 12.F osztályból. Az elmúlt évek alatt végzett tanulmányi, közösségi és kulturális munkájával 50 tanulónk érdemelte ki az igazgatói dicséretet.

Nagy örömünkre szolgált, hogy megtisztelték ballagási ünnepségünket a Nagy Antal-díj alapítói, iskolánk egykori diákjai: dr. Bényei Miklós nyugalmazott egyetemi docens, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, címzetes egyetemi tanár és kedves felesége dr. Csikai Erzsébet orvos, természetgyógyász. Az általuk alapított plakettet és anyagi elismerést Szabó Bianka 12.A és Szénási Tibor 12.B osztályos tanulók vehették át.

Iskolánk történetében először kerül sor a Sokoldalú művészeti tehetség elismerő oklevél és pénzjutalom átadására, amelyt iskolánk egykori diákja Serfőző Sándor a Magyar Állami Népi Együttes nyugalmazott igazgatója, örökös tagja alapított. A kitüntető elismerést Porubszki Dávid 12.A osztályos tanuló érdemelte ki. Iskolánk egykori tanárainak, dr. Dankóné Patkó Kornélia nyugalmazott igazgatónak, dr. Dankó József nyugalmazott szaktanárnak a javaslatára és anyagi támogatásával „Humán tehetség” elismerő oklevelben részesült Mudri Panna 12.A, „Reál tehetség” elismerő oklevélben pedig Rózsa Inez 12.B osztályos diákunk. A Szerencsi Szakképzési Centrum az Év tanulója 2018 oklevelét Majkutné Csermely Lujza szakmai főigazgatóhelyettes adta át a gimnáziumi tanulóink közül Kotán Beatrixnek, a szakgimnáziumba járók közül pedig Rusznyák Zsófiának. A DSE által felajánlott Jó tanuló, jó sportoló címet és pénzjutalmat ebben a tanévben Molnár Martin 12.A és Velmovszki Dóra 12.F osztályos tanuló nyerte el.

Az osztályonként megválasztott „év tanulói”, az országos és megyei versenyek helyezettjei, a felsőfokú, valamint a két középfokú nyelvvizsgával rendelkezők számára a Tokaji Gimnázium és Szakközépiskola Tehetséges Gyermekeiért Egyesületének és iskolánk Szülői Szervezetének pénzjutalmát Jászainé Kohlmajer Ágota elnök adta át.  A Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium vezetője, Ladinszki Tünde elismerő oklevélben részesítette a legaktívabb kollégista diákokat.

A ballagási ünnepség végén a SZSZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziumának egyedülálló hagyományára került sor, az ünnepeltek tokaji nektárral telt pohárral koccintottak a ballagók egészségére és sikereire.

Dévaldné Orosz Beatrix
igazgatóhelyettes