A SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

pályázatot hirdet

a SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TOKAJI FERENC TECHNIKUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS GIMNÁZIUMban

MATEMATIKA – FIZIKA OKTATÓ

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 2021.08.23- 2022.08.22-ig tartó munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: SZSZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium (3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 18-20.)

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:

Technikumban, szakgimnáziumban és gimnáziumban matematika, fizika tantárgyak oktatása, érettségi vizsgára való felkészítés.

Pályázati feltételek:

  • a 12/2020. (II.7) Kormányrendelet 134. §. szerinti végzettség, szakképzettség (egyetemi végzettség)
  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák: tanulóközpontúság, kiváló szakmai, módszertani tudás; kiemelkedő kommunikációs, kapcsolatteremtő, együttműködési, szervezőkészség; megbízhatóság, pontos munkavégzés, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok és a pályázati anyag kezelésére vonatkozóan

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021.08.23. napjától tölthető be.

Pályázat benyújtásának határideje: 2021.07.01.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Tóth Erika igazgató nyújt, a 47/352-236 v. 70/935-4835 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

  • A pályázatot postai úton a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium (3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 18-20.) címére kell megküldeni.

A munkakör megnevezését kérjük a borítékon feltüntetni!

  • Elektronikus úton Molnárné Tóth Erika igazgató részére a tfg@szerencsiszc.hu e-mail címen kell eljuttatni.

A pályázat elbírálásának módja rendje:

A pályázókat az intézmény igazgatója hallgatja meg, javaslatát megküldi a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatójának.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tfg.hu .honlapon szerezhetnek.