A SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

pályázatot hirdet

a SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUMA ÉS SZAKGIMNÁZIUMában

TESTNEVELŐ – ANGOL NYELV OKTATÓ

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 2020.08.21- 2021.08.21-ig tartó munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, heti 40 óra.

A munkavégzés helye: SZSZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma (3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 18-20.)

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:

Gimnáziumban, technikumban és szakgimnáziumban testnevelés, angol nyelv tantárgy hagyományos és kompetencia alapú oktatása, nevelése; érettségi, technikusi vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás.

Pályázati feltételek:

  • a 12/2020. (II.7) Kormányrendelet 134. §. szerinti végzettség, szakképzettség (egyetemi végzettség)
  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák: tanulóközpontúság, kiváló szakmai, módszertani tudás; kiemelkedő kommunikációs, kapcsolatteremtő, együttműködési, szervezőkészség; megbízhatóság, pontos munkavégzés, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok és a pályázati anyag kezelésére vonatkozóan

 

Munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020.08.24. napjától tölthető be.

Pályázat benyújtásának határideje: 2020.07.01.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Tóth Erika igazgató nyújt, a 47/352-236 v. 70-935-4835 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

  • A pályázatot postai úton a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma (3910 Tokaj, Bajcsy-Zs.E. út 18-20.) címére kell megküldeni.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését!

  • Elektronikus úton Molnárné Tóth Erika igazgató részére tfg@szerencsiszc.hu e-mail címen keresztül kell eljuttatni.

A pályázat elbírálásának módja rendje:

A pályázókat a tagintézmény igazgatója hallgatja meg, javaslatát megküldi a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatójának döntés érdekében.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 17.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tfg.hu .honlapon szerezhetnek.